Son Dakika

SGK Borçları Yapılandırma ödemelerinde SON GÜN 31 MART 2021

SGK Borçları Yapılandırma ödemelerinde SON GÜN 31 MART 2021

Amasya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Mü-dürü Nurcan Yurt Şenel,Yapılandırmadan yararlanmak için peşin ödemenin veya ilk taksitin en son 31.03.2021’e kadar öden-mesi gerekmektedir.”dedi
Nurcan Yurt Şenel sözlerinde;7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” na göre Sosyal Güvenlik Ku-rumuna yapılandırma başvurusunda bulu-nan işveren ve sigortalılarımızın Sigorta Primi, İdari Para Cezası, İşsizlik Sigortası Primi, İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha ön-ce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, İsteğe bağlı ve top-luluk sigortası primleri, gibi borçlarının pe-şin ve ilk taksit ödeme süresi 31 Mart 2021 tarihinde sona erecektir.
Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenmiş olup, Peşin ödeme-lerde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı, iki taksitte ödemede ise yüzde 50’si sili-necektir.
Taksitli ödemeyi tercih edenler ise ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir Yapılandırmadan yararlanmak için peşin ödemenin veya ilk taksitin en son 31.03.2021’e kadar ödenme-si gerekmektedir.Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları ya-pılandırma başvuruları kapsamında Yİ-ÜFE ile güncellenmiş olup, 31 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde durdurulan hizmet süreleri ihya edilecektir.
Ayrıca, daha önce hiç gelir testi yap-tırmamış Genel Sağlık Sigortası (GSS) sigortalılarının, 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre baş-langıç tarihinden itibaren güncellenecektir.
Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşa-yan ve aile içindeki gelirlerinin asgari ücre-tin brüt tutarının üçte birinden az oldu-ğunun tespit edilenlerin GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından öde-necektir.
2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının tamamının 30 Nisan 2021 tari-hine kadar ödenmesi halinde bu borca iliş-kin gecikme cezası ve zammı silinecektir.
Vatandaşlarımız Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları için başvuru yapmasına ge-rek olmadan otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı