Son Dakika

Sistemin Adaletsiz Olduğu Konusunda Herkes Hemfikir”

Sağlık çalışanlarının alın teri ve emeğinin karşılı-ğından başka bir şey isteme-diğini dile getiren Sağlık-Sen Amasya İl Temsilcisi Recep Eliaçık, “Döner sermaye sistemi mağduriyet oluşturmaya, emeği yok say-maya devam ediyor. Kimse bu sistem adaletli diyemiyor. Çünkü sistemin adaletsiz olduğu konusunda herkes hemfikir” dedi.
Sağlık-Sen’in 25 yılı aşan bir geçmişe sahip olduğuna vurgu yapan Eliaçık, “Biz büyük Sağlık-Sen ailesi ola-rak her zaman haksızlıkların karşısında durmayı kendimize şiar edindik. Sağlık-Sen’li olmak, hak ve özgürlüklere sahip çıkmak; iş hayatındaki haksızlıklarla mücadele etmek demektir. Biz rotamızı tarihi gerçek-liğimize ve gelecek tasavvu-rumuza göre çiziyoruz.
Eğip bükmeden emek vererek alın terimizle müca-dele ediyoruz. Elbette biz sağ-lık çalışanları olarak hakkı-mız olanı talep ediyoruz. Çalışma hayatında barış ve huzur, refahtan da payımızı istiyoruz” diye konuştu.
“Sistemin Adaletsiz Olduğu Konusunda Herkes Hemfikir”
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 6. Dönem Top-lu Sözleşme sürecinde önemli kazanımlar elde ettiğini dile getiren Eliaçık, “Sağlık-Sen olarak biz masada mücadele ettik. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını memnun edecek kazanımların altına imza attık. Bu kazanımlar uzun bir mücadelenin meyveleri” diye konuştu.
Devam eden sorunlar için-de mücadele ettiklerine dikkat çeken Eliaçık, döner sermaye adaletsizliğinin sağ-lık çalışanlarının en büyük sorunu olduğunu söyleyerek, “Döner sermaye sistemi mağ-duriyet oluşturmaya, emeği yok saymaya devam ediyor. Her platformda, tüm yetkililere bu sistemin gel-diği noktayı anlatıyoruz. Kimse bu sistem adaletli diyemiyor.
Çünkü sistemin adaletsiz olduğu konusunda herkes hemfikir. Artık döner sermaye sistemindeki kurgunun değiştirilmesi, adaletli hale gelmesi gere-kiyor. Bıçak kemiğe dayandı. Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerine düşen görevi yerine getirmeli.”
Mücadeleye devam edeceğiz
Teşkilattan alınan güçle sağlık çalışanlarının hakkı için toplu sözleşme masa-sında sonuna kadar müca-dele ettiklerini dile getiren Eliaçık, 6. Dönem Toplu Sözleşme masasından başları dik bir şekilde çıktıklarını kaydetti.
Kazanımlar hakkında bilgi veren Eliaçık, genel kazanımlar ve sağlık hizmet kolundaki kazanımlarla birlikte sağlık çalışanlarının gelirinde önemi bir artış olacağına dikkat çekti. Sendika üyelerine verilecek olan sendika ikramiyesinin ise 400 liraya yükseltildiğini hatırlatan Eliaçık, bunun sendika tarihinde önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti.
Sağlık emekçileri için gece-gündüz demen çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Eliaçık, “Sağlık-Sen teşkilat olarak her daim mücadele etmeye, dik dur-maya devam edeceğiz. Mücadelemiz; emek, ekmek, alın teri ve adalet mücadelesi. Biz bu mücadeleyi alnımızın akıyla sürdürdükçe kazanmaya de-vam edeceğiz” diye konuştu.
Kazanımlarımızı bir bir anlatmamız gerekiyor
Eliaçık, sahada emek veren, pandemi döneminde durmaksızın mücadele eden sağlık çalışanlarının her daim yanında olduklarını dile getirerek, 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sahanın taleplerini Genel Merkeze ilettiklerini söyledi.
Emek ve çaba sarf ederek önemli kazanımlar elde edildiğini dile getiren Eliaçık, “Toplu sözleşme masasında sahayı memnun eden kazanımların altına hep birlikte imza attık. Artık bu kazanımları sahaya bir bir anlatmamız gerekiyor” diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı