Son Dakika

Sözer 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla açıklamada bulundu

Sözer 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla açıklamada bulundu

Amasya SMMM Odası Başkanı Asım Sözer 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla açık-lamada bulundu.
Sözer açıklamasında; “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır.
13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren, 3568 sayılı Meslek Yasasına istinaden, 120 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 5 bin Yeminli Mali Müşavir ile 30 bin stajyer ülke gene-linde faaliyet göstermektedir. 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası, TÜRMOB çatısı altında hizmet vermektedir.
Muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, ülke ekonomisine ve işletmelerin gelişimine katkı sunmaktadır. Mesleğimizin çözüm bekleyen çok önemli sorun ve sıkıntıları bulunmaktadır.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalış-maktadır. Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek kuruluşuyuz. Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerimizin gelişimine katkı vererek, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hiz-met vermekteyiz. Ülkemizin ve işletmelerimizin gelişimi için çalışmaktayız.
Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken, beyanların tanzimi, gönderimi, denetimi ve veri akışı meslek mensuplarımız tara-fından yapılmaktadır. Ayrıca KGK, TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da meslek men-suplarımızın hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görev-lileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilin-melidir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin geli-şimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır.
Odalarımız; kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muha-sebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliş-tirilmesi için çalışmakta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi nokta-sında, gerekse mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konu-sunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır. İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin, önemli sorunları da bulunmaktadır.
Tüm Dünyanın olduğu ülkemizin de halen içerisinde bulunduğu Covit salgını süresince gece gündüz çalışmak zorunda olmamız nedeni ile başta oda başkanlarımız da dahil olmak üzere çok sayıda meslektaşımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Her zaman olduğu gibi Salgın sürecinde de ekonomiye nefes aldırmak, topluma değer katmak, insanlarımıza umut olmak için her daim mükelleflerimizin yanında olarak çalışmaya devam ettik.
Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz bulunuyor, bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve iş birliği içerisinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz.
Ülkemizin, şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olması gerektiğine inanmaktayız. Bu kapsamda yapılacak, kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceğiz.
Bu türden reform çalışmaları, bir taraftan vergi sisteminin etkinliğini artırırken diğer taraftan da ülkemize gelmek isteyen yabancı yatırımcıların vergi kaynaklı kaygılarının bertaraf edilmesine katkı sağlayacaktır.
Biz, mali müşavirler, ülkemizin, Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi gibi uluslararası değerlendirmelerde daha yüksek sıralamalarda yer almasına imkan sağlayacak her türlü çalışmanın en büyük yardımcısı ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu türden çalışmaların sorunsuz ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda ilgili idarelere katkı sunmaya devam edeceğiz. Vergi sisteminin iyileştirilmesi konusunda yapılacak her türlü reforma da katkı sunacağız.
Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır.
Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz, yarınları umutla şekillendireceğiz.
Ülkemizde ve mesleğimizde yaşanan sorunların dayanışmayla, iş birliğiyle ve anlayışla çözüleceğine inanıyoruz. Yarınlara umutla bakacağımız bir geleceği hep birlikte hazırlayacağız.
Bu inançla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için sağlıklı, huzurlu daha aydınlık günler diliyorum” şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı