Gündem

SÖZLEŞMELİLERE KADRO’ KONUSUNU GÖRÜŞÜLDÜ

  • Eğitim Bir Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı,Bakan Bilgin ile ‘söz-leşmelilere kadro’ konusunu ilettik.”dedi
    Eğitim Bir Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı, “Memur-Sen’in 6. Dönem Toplu Sözleşmede elde ettiği önemli kazanımlardan biri olan ‘Sözleşmeli Personelin Kad-roya Geçirilmesi’ çalışmasında son aşamaya gelirken, Başkan Kerem Camcı ve 11 hizmet kolunun genel başkanlarından oluşan heyet, Bakan Vedat Bilgin ile görüştü. Camcı, sözleşmeli kamu personeli ile ilgili düzenlemeye ilişkin de-vam eden çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sürecinde konfede-rasyon olarak gerçekleştirdik-leri çalıştay, rapor ve toplantılarla sürecin işleyişine başından beri katkıda bulun-duklarını ve konunun tarafı olduklarını söyledi.
    Süreli süresiz ayrımı yapılmaksızın tüm sözleşmeli personelin kadrolu istihdam edilmesi gerektiğinin altını çizen Camcı, “Kamu görevlisi eliyle yürütülmesi gereken işlerde çalışan işçilerin de kadroya geçirilmesi noktasın-daki beklentilerimizi aktardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, ‘Toplumun temel taşı olan ailenin tehdit altında olduğu’ gerçeği ıskalamadan aile birliğinin sağlanması noktasındaki hassasiyet gözetilmeli, sözleş-meli personel kadroya geçiri-lerek toplumsal maliyetin üretilmesi önlenmelidir. 4/C’den 4/B’ye geçen personelin, bu konuda verilen yargı kararları da göz önünde bulundurularak hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınması ve özellikle el değişti-ren belediyelerde yaşanan emekçi kıyımının giderilecek şekilde çalışmanın tamamlan-ması gerektiğini dile getirdik” dedi.
    Kerem Camcı, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinin kamu işverenine ve maliyesine hiçbir yük getirmediğini vurgulayarak, çalışmanın hayata geçirilmesi ile birlikte toplumsal alanda önemli memnuniyet oluştu-racağına ve kamu hizmet-lerinde verimliliğin artacağına dikkat çekti. “Yapılan önemli iyileştirmelerin yanı sıra, başta şef ve tekniker olmak üzere, kamu görevlilerinin 1. dereceye gelmek şartıyla 3600 ek göstergeden yararlandırılması ve 3600 ek göstergeden daha az ek göstergeye sahip başta YHS personeli olmak üzere, tazminat yansıtma oranlarında ilave artış sağlanması ve YHS’nın kaldırılarak GİH’e aktarılması için düzenleme yapılmasının genel memnuniyet üreteceğini belirttik. Buna ilave olarak, banka promosyonları konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile kamu bankalarının ortaklaşa hareket ederek öncülük etme nokta-sında sorumluluk üstlenmesi ve gelir vergisi matrahlarının 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılması konularını da paylaştık” şeklinde konuştu.
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.