Son Dakika

“Su Tasarrufu” konulu kısa film yarışması

"Su Tasarrufu" konulu kısa film yarışması

Amasya İl Milli Eğitim Mü-dürlüğü “Su Tasarrufu” Ko-nulu Kısa Film Yarışmasının yapılacağını duyurdu.
Amasya İl Milli Eğitim Mü-dürlüğü’nden yarışma ile il-gili olarak; “Su kaynakları, iklim değişikliği,aşırı su tü-ketimi, sulama,enerji ve üretim faaliyetlerindeki yan-lış uygulamaların baskısı altında azalırken, dünya ge-nelinde her geçen gün su kıt-lığı çeken milyonlarca insa-na yenileri eklenmektedir. Ülkemiz yıldan yıla daha az yağış almakta, derelerimiz, akar-sularımız, göllerimiz kurumakta, içilebilir su kaynaklarımız azalmaktadır. Gerekli tedbirler alımadığı takdirde çok kısa bir süre sonra ciddi bir su sıkıntısı ile ülke olarak karşılaşmamız kaçınlımazdır.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, öğrencilerimizin bilinçli su tüketimi konusunda farkın-dalık kazanmaları, tasarruf kavramını genç yaşlardan itibaren içselleştirmeleri, toplumda da konu ile ilgili bir farkındalık oluşturulması amacıyla bir kısa film yarışması düzenlemeyi planlamış olup, yarışma teması olarak “su tasarrufu” belirlenmiştir.
İl Millî Eğitim Müdürlükleri arasında yapılması planlanan yarışma için her İl Millî Eğitim Müdürlüğü kendi takımını oluşturacaktır. Yükseköğretim Kurumları ile iş birliği yapmanın serbest olduğu yarışma için oluş-turulacak takımlarda öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi, yardımcı personel, aka-demisyen gibi eğitimin her alanından bireyler yer alabilecektir. Son başvuru tarihi 5 Mart 2021 olan kısa film yarışmasının sonuçları “22 Mart Dünya Su Günü’nde açıklanacaktır” dedi.
Yarışmanın seçici kurulu aşağıdaki isimlerden oluşacaktır: Derviş ZAİM – Yönetmen
Elif DAĞDEVİREN – FilmYapımcısı, TÜRSAK Vakfı Başkanı DURMUŞOĞLU – TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Demir KARAHAN – Oyuncu Doç. Dr. Özgü YOLCU – İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı