Son Dakika

Şubat ayında sağlıkta şiddet geriledi

Şubat ayında sağlıkta şiddet geriledi

Sağlık Sen Amasya İl Temsilcisi Recep Eliaçık, Sağlık Sen’in her ay açıkladığı sağ-lıkta şiddet Şubat ayı raporunun açıklan-dığını söyledi.
Eliaçık, Şubat ayında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hususunda bir önceki aya gö-re gerileme yaşanmıştır dedi.
Eliaçık, “Ocak ayında, 45 saldırganın ka-rıştığı 13 şiddet olayında, 19 sağlık çalışanı mağdur olmuştu.
Şubat ayında, 36 saldırganın yer aldığı 9 şiddet olayında ise 13 sağlık emekçisi sal-dırıya maruz kalmıştır. Temennimiz hiçbir şiddet olayının yaşanmadığı, hiçbir sağlık çalışanının hedef olmadığı günlere ulaş-maktır.
Ancak bu temenninin çok da gerçekçi olmadığını, geçmiş tecrübelerden çok iyi biliyoruz. Çünkü ölümlü olaylar dahil, yaşa-nan şiddet olaylarına gösterilen toplumsal tepkilerin ömrü en fazla birkaç günle sınırlı olmaktadır.
Adli ve idari mekanizmaların tavrını ise söylemeye bile gerek yok. En çok ses getiren olaylarda bile saldırganların ellerini kollarını sallayarak ortalıkta gezmeleri, fazla zaman almamaktadır.
Sonunda olan, sağlık çalışanlarına ol-maktadır. Vicdanların kabul etmediği şiddet olayları nedeniyle sağlık çalışanları ölmekte, yaralanmakta, korkmakta, travma geçir-mekte, duyarsızlaşmaktadır.
Tüm bunların doğal sonucu olarak hem şiddete uğrayanlar hem de tanık olan çalı-şanlar, meslekten de soğumaktadır. Kuş-kusuz sebebi ne olursa olsun, her şiddet olayı kendi içinde karşı çıkmayı, lanetlemeyi ve üstüne gitmeyi gerektirmektedir. Ancak şiddetin kurum amirleri kaynaklı olması durumunda, tabiri caizse kelimeler kifayetsiz kalmaktadır. Ne yazık ki zaman zaman bu tür şiddet olaylarıyla karşılaşılmaktadır ve bun-ların büyük çoğunluğu mobbing şeklinde cereyan etmektedir. Oysa amirlerin görevi, çalışanlarının hak ve hukukunu gözeterek iş barışını ve huzurunu en üst düzeye çıkar-maktır. Şubat ayında, Bursa’da bir doktorun, arkasında mektup bırakarak kendi yaşamına son vermesi sonrasında sosyal medyada peş peşe sıralanan paylaşımlar, amir ve kı-demli çalışan kaynaklı mobbing olaylarının istisna olmadığı düşüncesinin toplum nez-dinde yer etmesine yol açmıştır.
Bakanlığa ve ilgili kurumlara düşen, bu tür iddiaları tüm yönleriyle soruşturarak çıp-lak gerçekliği ortaya koymak ve hukuken gereğini yapmaktır. Aksi durumda zarar gö-ren sağlık mesleği ve sağlık çalışanları olacaktır. Elbette Bakanlık, şiddet olaylarının tamamı için duyarlı olmalıdır. Çalışanına çok daha fazla sahip çıkmalı, sorumluların peşini hiçbir şekilde bırakmamalı ve şiddetle müca-delenin toplum sathına yayılması için tüm gücünü seferber etmelidir.
Öbür türlü, sağlık çalışanlarını çepe çevre kuşatan şiddet dalgasında çok da değişen bir şey olmayacaktır. Bu tespitler ışığında Şubat ayı verilerine yakından baktığımızda, yaşanan 9 vakanın 8’inin hem fiili hem sözlü, 1’inin ise yalnızca sözlü olarak vuku buldu-ğunu görüyoruz. Olayları gerçekleştirenlere baktığımızda ise yıllardır şaşırtmayan tab-loyla yine karşılaşıyoruz. 2 olaya bizzat has-talar, 5 olaya hasta ve hasta yakınları, 2 olaya ise magandalar sebep olmuştur.
Uygulanan cezai müeyyideler ise yine ez-ber bozmamıştır. Yaşanan olaylarda 7 sal-dırgan gözaltına alınıp serbest bırakılırken, 19’u hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Bunun yanında 1 saldırgan hakkında dava açılırken, 1’i hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. 8 saldırgan ise çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmıştır.
En ilginç tutuklama kararı ise Rize’de yaşanmıştır. Tarım aleti orak ile hastaneye giren bir hasta, bir doktoru kolundan yara-lamıştır. Mahkeme saldırgana önce ev hapsi vermiş, daha sonra savcılığın itirazı üzerine tutuklamıştır. 9 olayın 8’i hastane ortamında yaşanırken, 1 olay ise aile sağlığı merke-zinde yaşanmıştır. Yaşanan olaylarda; 4 doktor, 6 hemşire, 1 tıbbi sekreter, 2 de diğer sağlık çalışanı mağdur olmuştur. Şubat ayında, İstanbul’da bir mahkeme, “ders” niteliğinde oldukça dikkat çekici bir karara da imza atmıştır. 2014 yılında annelerinin vefatından sorumlu tuttukları sağlık çalışan-larına taş ve sopalarla saldırarak yaralayan hasta yakınlarının ikisine 8 yıl, birine 9,5 yıl, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan diğer sanığı da 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Tüm bunların yanı sıra Şubat ayında en dikkat çekici bir başka gelişme Çorum’da yaşanmıştır. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşire Neşe Aygün, 2018 yılında kendisine tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırıl-masını istediği şahsı, hastalara 200 pijama bağışlaması şartıyla affetme erdemini gös-termiştir.
Sağlık Çalışanlarına Saygı Lafta Kalma-malı,Sağlık çalışanlarımızın fedakârlığını herkes konuşuyor ama bir şiddet olayı yaşandığında herkes sessizliğe gömülüyor. Bu kabul edilebilir bir davranış türü olamaz. Sağlık kutsal bir meslektir. Bu mesleği özve-riyle icra eden sağlık çalışanları da saygının en yükseğini hak ediyorlar.
Sağlık çalışanlarına saygı, sevgi lafta kal-mamalıdır. Bir sağlık çalışanına yönelik şiddetin, tüm topluma yönelik olduğu ger-çeği asla göz ardı edilmemelidir.
Temel davranış tarzı bu olmalıdır. Ancak bu şekilde sağlıkta şiddeti önleyebiliriz.” Di-ye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı