Resmi İlanlar

T.C. AMASYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA

T.C. AMASYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA

T.C.
AMASYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA

ESAS NO : 2018/707 Esas
İLAN
Davacının konkordato talebinin başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşıldığından İİK. 289.maddesi gereğince Amasya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 004700 numaralı sırasında kayıtlı Atilla Kırbaş’a Mahkememizin 11/04/2019 tarihli duruşmasında verilen ara karar ile 11/04/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere verilen 1 yıllık kesin sürenin, Geçici Konkordato Komiseri Mali Müşavir Ziya Kanbolat’ın sunduğu 10/03/2020 havale tarihli raporu uyarınca, 1 yıllık kesin sürenin bitimi olan 11/04/2020 tarihinden itibaren6(altı) ay süre ile kesin mühletin uzatılmasına dair Mahkememizin 11/04/2020 tarihli celsesindeki kesin sürenin davacılar yararına 2004 SAYILI İİK’NUN 289/1 MADDESİ UYARINCA 11/10/2020 GÜNÜNDEN BAŞLAMAK ÜZERE 6 (ALTI) AY SÜREYLE VERİLEN KESİN MÜHLETİN 86 GÜN EKLENMEK SURETİYLE 05/01/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMASINA,
7726 sayılı Kanunun geçici 1.maddesi gereğince konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince ve eklenen süre nedeniyle 05/01/2021 tarihine kadar devamına karar verilmiş olup;
Konkordota talep eden- borçlu şirket alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürülebileceği gibi, mahkememizden de konkordoto talebinin reddi talep edilebilecektir.
Karar verilmek üzere duruşma günü 05/01/2021 tarihi saat 13:30 olarak tayin edilmiş, karara itiraz edenler itiraz sebeplerini duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabilecekleri husus ilan olunur.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı