Resmi İlanlar

T.C.AMASYA İCRA DAİRESİ 2019/1 İFLAS BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

Müflisin adı soyadı ve yerleşim yerindeki adresi : Yaraşır Temizlik Nakliye İnşaat Gıda Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi- Vergi No: 9370667762, Ticaret Sicil No : 003565, Hacı İlyas Mah. Sahra Sok. No:2/A No:/Merkez / AMASYA
Yukarıda adı yazılı müflisin, iflas dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.
Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde * alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 218 inci maddesi gereğince ilan olunur. 01/11/2021
(İİK m.218) * Bu müddet, iflas dairesince yirmi günden az ve iki aydan çok olmamak üzere tayin edilir. ** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 162’ye karşılık gelmektedir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı