Gündem

T.C. AMASYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/3 VESAYET SATIŞ

T.C. AMASYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/3 VESAYET SATIŞ

T.C.

AMASYA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/3 VESAYET SATIŞ

(T.M.K. 444. MADDESİ GEREĞİNCE VESAYET

MAKAMININ KARARI İLE)

PAZARLIK USULÜ İLE

TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Amasya İli Merkez İlçe, HIZIRPAŞA MAHALLESİ küp deresi mevkiinde 1449 Ada, 12 Parselde kayıtlı 457,19 m2 yüzölçümlü tapu kaydında ahşap ev, ahır ve arsası niteliğinde olan taşınmazda; KISITLI UFUK ALTUNER İN103/2880 HİSSESİ 29.810,92 TL DAN AŞAĞI OLMAMAK VE YAPILAN TÜM SATIŞ MASRAFLARINI KARŞILAMAK ŞARTI İLE PAZARLIK USULÜ İLE SATILACAKTIR.

Yüzölçümü                                         :457,19 m2

İmar Durumu                                    :(Bilirkişi MEHMET KAZANCIOĞLU tarafından düzenlenen 24.04.2019 tarihli ek bilirkişi

raporunda bildirilen)

Gayrimenkul 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalmaktadır.

İnşaat nizamı ayrık nizamı beş ( A-BEŞ ) kattır. TAKS:0,30 KAKS:1,50 DİR.

Kıymeti                                               :29.810,92 TL

KDV Oranı                                          :% 18.

Kaydındaki Şerhler                         :DOSYASINDA VE TAPU KAYDINDA MEVCUTTUR.

Satış Günü                                         :16/07/2019 günü 10:00 – 10:15 arası

Satış Yeri                                             :AMASYA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU –

————————————————————————————————————————————–

Satış Şartları:

SATIŞTA KISITLI UFUK ALTUNER İN VASİSİ UĞUR ALTUNER VE/VEYA VEKİLİNİN HAZIR BULUNMASI KAYDIYLA;

SATIŞA İŞTİRAK EDECEKLERİN SATIŞTAN ÖNCE PAZARLIKLA SATIŞIN YAPILABİLMESİ İÇİN TESPİT EDİLEN SATIŞ BEDELİ ÜZERİNDEN % 20 Sİ ORANINDA PEY AKÇESİ VEYA BU MİKTAR KADAR MİLLİ BİR BANKANIN SATIŞ DOSYASI BİLGİLERİNİ HAİZ KESİN VE SÜRESİZ İBARESİNİ TAŞIYAN BANKA TEMİNAT MEKTUBU VERMELERİ LAZIMDIR.

SATIŞ PAZARLIK USULÜ İLE YAPILACAĞINDAN; İHALE İÇİN EN AZ ÜÇ İSTEKLİNİN YUKARIDA BELİRTİLEN BEDELDEN AŞAĞI OLMAMAK VE SATIŞ MASRAFLARINI KARŞILAMAK ÜZERE TEKLİFTE BULUNMASINA,

*BU BEDELLE ALICI ÇIKMAMASI DURUMUNDA İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİNE

SATIŞ BEDELİ İLE DOĞACAK KATMA DEĞER VE DAMGA VERGİSİ İLE TAPU ALIM/SATIM HARÇLARI VE HER TÜRLÜ HARÇ VE GİDERLERİN ALICI TARAFINDAN ÖDENMESİNE,

2018/3 VESAYET SATIŞ.

TAŞINMAZIN EN AZ ÜÇ İSTEKLİ ARASINDA EN YÜKSEK BEDELİ VERENE İHALE OLUNARAK, SATIŞ BEDELİNİN İHALE  TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE ÖDENMESİ HALİNDE;

İHALE VESAYET MAKAMININ İHALE GÜNÜNDEN BAŞLAYARAK ON GÜN İÇİNDE YAPILAN SATIŞ İŞLEMİNE İLİŞKİN İHALENİN ONANMASINA DAİR KARARI İLE TAMAMLANACAKTIR.

SATIŞA İŞTİRAK EDENLERİN ŞARTNAMEYİ GÖRMÜŞ VE MÜNDERECATINIKABUL ETMİŞ SAYILACAKLARI BAŞKACA BİLGİ ALMAK İSTEYENLERİN 2018/3 SAYILI VESAYET SATIŞ DOSYA NUMARASI İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAŞVURMALARI  İLAN OLUNUR.  (Tapu kayıtlarında malik olup Satış gününü bildirir tebligat yapılamayan ilgililere İİK nun 127. Maddesi uyarınca gazete ilanının ve elektronik ortamda yapılan ilanın tebliğ yerine sayılmasına ) 14/ 05 / 2019

Yeni Emel Gazetesi – 19 – 15/05/2019

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı