Resmi İlanlar

T.C. AMASYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/8 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. AMASYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/8 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa çıkartılan taşınmaz Amasya İli Merkez İlçesi Kuzgeçe Köyü 127 ada 17 parsel sayılı taşınmaz olup, tapuda bahçe vasfı ile kayıtlıdır. Taşınmazın yüzölçümü 556,88 m2 dir. Taşınmazın kuzeybatısından yol geçmekte olup, yola sınırdır. Etrafında bahçe tarımı yapılan alanlar vardır. Taşınmazın üzerinde bina veya ekonomik öneme sahip herhangi bir ağaç bulunmamaktadır. Mevcut durumda ekili dikili tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Taşınmaz köyün yoğun olarak yerleşiminin bulunduğu alanda kalmaktadır. Taşınmaz killi-tınlı toprak yapısına sahip ve sulu tarım yapılmaya uygun alandadır.
Yüzölçümü : 556,88 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 12.520,66 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 21/02/2020 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü : 17/03/2020 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU SATIŞ ODASI
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa çıkartılan taşınmaz Amasya İli Merkez İlçesi Kuzgeçe Köyü 127 ada 18 parsel sayılı taşınmaz olup, tapuda bahçe vasfı ile kayıtlıdır. Taşınmazın yüzölçümü 583,00 m2 dir. Taşınmazın kuzeybatısından yol geçmekte olup, yola sınırdır. Etrafında bahçe tarımı yapılan alanlar vardır. Taşınmazın üzerinde bina veya ekonomik öneme sahip herhangi bir ağaç bulunmamaktadır. Mevcut durumda ekili dikili tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Taşınmaz köyün yoğun olarak yerleşiminin bulunduğu alanda kalmaktadır. Taşınmaz killi-tınlı toprak yapısına sahip ve sulu tarım yapılmaya uygun alandadır.
Yüzölçümü : 583,00 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 13.108,61 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 21/02/2020 günü 10:30 – 10:40 arası
2. Satış Günü : 17/03/2020 günü 10:30 – 10:40 arası
Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU SATIŞ ODASI
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa çıkartılan taşınmaz Amasya İli Merkez İlçesi Kuzgeçe Köyü 133 ada 12 parsel sayılı taşınmaz olup, tapuda bahçe vasfı ile kayıtlıdır. Taşınmazın yüzölçümü 935,51 m2 dir. Taşınmaz killi-tınlı toprak yapısına sahip, sulanabilir durumdadır. %20-25 eğimli, drenaj ve tuzluluk problemi yoktur. Köyün yoğun olarak yerleşiminin bulunduğu alanda kalmaktadır.
Yüzölçümü : 935,51 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 16.968,54 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 21/02/2020 günü 11:00 – 11:10 arası
2. Satış Günü : 17/03/2020 günü 11:00 – 11:10 arası
Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU SATIŞ ODASI
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa çıkartılan taşınmaz Amasya İli Merkez İlçesi Kuzgeçe Köyü 175 ada 3 parsel sayılı taşınmaz olup, tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır. Taşınmazın yüzölçümü 14.168,62 m2 dir. Taşınmaz killi-tınlı toprak yapısına sahip, %10-15 eğimli, drenaj ve tuzluluk problemi yoktur. Taşınmaz engebeli bir yapıya sahip, orman ağaçları ve çalılarla kaplıdır. Zuzeyinde sulama kanalından sulama imkanına sahip olduğundan sulanabilir tarım arazisidir. Köy merkezine yaklaşık 3 km mesafede dir.
Yüzölçümü : 14.168,62 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 120.846,52 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 21/02/2020 günü 11:30 – 11:40 arası
2. Satış Günü : 17/03/2020 günü 11:30 – 11:40 arası
Satış Yeri : SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU SATIŞ ODASI
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan haklan vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, İİK.127.madde gereği satış ilanı tebliğ olunamayan ilgililere gazete ilanı ve elektronik ortamda yapılan ilanın tebliğ yerine geçeceği ilan olunur.10/01/2020
Emine ŞAHİN
Satış Memuru
95598
E-İMZALIDIR
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
(14.01.2020 YENİ EMEL 01)

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Kapalı