Son Dakika

“Tahmini enflasyon değil gerçekleşen enflasyon oranı üzerinden zam istiyoruz”

“Tahmini enflasyon değil gerçekleşen enflasyon oranı üzerinden zam istiyoruz”

Türkiye Kamu Sen Amasya Şube Başkanı Şemsettin Dümen, gündemi değerlendirerek tahmini enflasyon değil gerçekleşen enflasyon oranı üzerinden zam istiyoruz dedi.
Dümen, Danıştay’ın Andımız konusundaki kararına değinerek, “Konfederasyonumuza bağlı Türk Eğitim-Sen’in açmış olduğu An-dımız ile ilgili davaya ilişkin son günlerde ba-sın yayın organlarına yansıyan haberleri sizlerde yakından takip ettiniz.
Türkiye Kamu-Sen bu davanın tarafıdır. Bizim Andımız’a bakışımız ve duruşumuz son derece nettir. Elbette hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğiz. Ayrıca şundan da hiç kim-senin şüphesi olmasın ki, Türkiye sevdalısı öğret-menlerimiz, Öğrenci Andı’nın ihtiva etti-ği anlayış ve değerlerin, geleceğimizin mimarı öğrencilerimize kazandırılmasının teminatı olacaktır.
Herkes çocuğunu kurt gibi yetiştirirken biz kuzu gibi yetiştiremeyiz. Andımız milli bilinci, milli şuuru içinde barındıran önemli bir söy-lemdir. Bizler, “Türküm, doğruyum, çalış-kanım, varlığım Türk varlığına armağan olsun, Ne Mutlu Türküm Diyene” demekten gurur duyuyoruz. Böy-lesine bir ortamda bu kararı almak ne kadar sağlıklıdır? Tür-kiye Kamu-Sen olarak Türk milletinin değerlerine sahip çık-maya devam edeceğiz, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Yaklaşan yetki dönemi ve Ağustos ayında yapılacak olan Toplu sözleşme görüşmelerini de değerlendiren Başkan Şemsettin Dümen, “Yetki dönemi ve devamında bu yıl Ağus-tos ayında yapılacak olan Toplu sözleşme dönemine girdi-ğimiz şu dönemde sendikal çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye Kamu-Sen teşkilatı alanda çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Memurlarımız ve emeklilerimizin 2 yıl da-ha kaybetmeye tahammülü kalmadı. Geride kalan 5 dönem toplu sözleşmede yaşananlar ortada. Yetkilim diye ortada gezenlerin kamu çalışanları ve emeklilerimize neler kay-bettirdiklerin belli. Artık kimsenin bunların oturacağı bir ma-saya tahammülü kalmadı. Son toplu sözleşme de %4+4, 3+3’e “Biz imza atmadık, hakem kurulunun kararı” diyerek işin içinden sıyrılamazsınız. Kararlı bir şekilde o masaya otu-rulsaydı her şey daha farklı olurdu. Biz toplu sözleşme ön-cesi, “Gelin birlikte hareket edelim, bütün konfederasyonlar ortak bir yol belirleyelim” çağrısında bulunduk ama onların derdi “Masada Kamu-Sen olmasın” böyle bir yaklaşımla sizin memurlara kazandıracağınız bir şey olamaz. İşte bunları yeniden yaşamamak adına kamu görevlileri bu yıl bütün hiz-met kollarında yetkiyi Türkiye Kamu-Sen’e vermelidir.
Ben bugün Antalya’dan çağrımı yapıyorum. Hükümet bu sene tahmini enflasyon üzerinden bir zam oranı ile masaya oturmasın. Türkiye Kamu-Sen gerçekleşen enflasyon üzerin-den kamu çalışanlarına zam yapılmasını talep etmektedir. Ayrıca refah payı uygulamasının hayata geçirilmesi de ol–mazsa olmazlarımızdandır. Toplu sözleşme masasına yaklaşık 4 buçuk ay var ve buradan bu taleplerimizi ilan ediyorum. Ayrıca kamu çalışanlarının kayıplar noktasında da ciddi bir beklentisi vardır. Kayıplarımızın telafi edilmesi de öncelikli taleplerimizdendir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile önceki gün bir araya geldik. Kendisini özel-likle sözleşmelilere kadro, bütün kamu çalışanlarının merak ve heyecanla beklediği 3600 ek gösterge konusu, Kamu Per-soneli Danışma Kurulu toplantısı, üyeliklerin e-devlet üze-rinden yapılabilmesi gibi çalışma hayatını yakından ilgi-lendiren birçok konuya ilişkin değerlendirme ve görüş-melerde bulunduk.
Hassasiyetlerimizi, talep ve beklentilerimizi Sayın Bakan’a ilettik. Bütün kamu çalışanları şunu bilsin ki bizler söylediğimiz her sözün her platformda takipçisiyiz ve takip-çisi olmaya da devam edeceğiz.
Bizler hem Covid-19 ile hem de sarı sendika ile müca-delemizi sürdüreceğiz. Kamu görevlilerimizin yaşamış oldu-ğu sorunlara da çözüm üretme noktasında gayret ve çaba-mızı göstereceğiz. Yani sendikal mücadelemizi güçlü tutacağız.
Bizi susturmaya çalışsalar da biz mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.
Şair Sezai Karakoç ne diyor dizelerinde?
“Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak.
Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak.
Tarih sussa, hakikat susmayacak”
Hakikat asla susmayacak. Bizim kutlu mücadelemiz her zaman devam edecek. Bakın şunu özellikle söylüyorum. Tür-kiye Kamu-Sen teşkilatı sendikacılıkta ahlaki değerleri benimseyen bir kuruluştur. Asla bu inandığı değerlerden taviz vermeden 1992’den bu tarafa sendikal mücadelesini sürdürmüştür, bundan sonra da sürdürmeye devam ede-cektir. Biz kendimize güveniyoruz. Biz kimseden medet um-madan sendikacılığımızı yaparız.”
Kamu çalışanları özveri ile görevlerinin başında
Başkan Dümen, kamu çalışanlarının geçmişten gelen sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade ederek, Covid-19 süreci ve başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu çalışanlarının mücadelesine dikkat çekti. Dümen, “Kamu çalışanlarımızın yaşadığı sorunlar hepinizce malum. Ancak son bir yıldır büyük bir mücadele verdiğimiz Koronavirüs döneminde özellikle sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarımızı özveriyle görevlerini yerine getiriyorlar. Bakınız, kademeli normalleşmeye geçtik ve va-ka sayıları yeniden artışa geçti. Bu dönemde bile kamu çalı-şanları özveriyle görevlerinin başında.
Antalya’dan bir kez daha tüm kamu görevlilerimize teşek-kürlerimi iletiyorum. Sağlık çalışanları ve tüm kamu görev-lileri alkıştan çok daha fazlasını hak ediyorlar. Onun için ka-mu çalışanlarının bu süreç içerisinde geçmişten bugüne biri-ken sorunlarını çözmek hem yöneticilerin hem de sen-dikacılar olarak bizim asli görevimizdir. Onları motive edecek ekonomik ve sosyal konularda atılacak her adımı des-teklemeye hazırız.”
Memur paketi önerimizin takipçisiyiz
“2019 yılında ortaya koyduğumuz bir Memur Paketi söy-lemimiz var” diyen Başkan Dümen, “Bu paket içinde yer alan başlıklar çözüldüğü anda sorunların büyük kısmı hallolmuş olacaktır” dedi.
Dümen, “Memur paketinde neler istiyoruz; Biz bu paketin içinde, tüm ek ödemelerin emekliliğe sayılmasını istiyoruz. Çalışırken aldıkları maaşları emekliye ayrılınca alamayan ve mağdur olan insanların sorunu çözülsün istiyoruz.
3600 ek gösterge konusunda sayın Cumhurbaşkanının sözü var ve insanlar umutla bekliyor. Sadece dört meslek gurubu değil tüm kamu çalışanlarını kapsayacak bir adım atılmalı ve verilen söz yere düşürülmemeli.
Biz bu konuda çalışmamızı yapıp TBMM’ye verdik. Bu çalışma üzerin-den gayet hakkaniyetli bir ek göster-ge düzenlemesi yapılabilir.
Sözleşmeli personelin durumu or-tada. 2011 ve 2013 yılında sözleşmeli personele kadro verildi yine veri-lebilir. Yöneticinin iki dudağı arasına sıkıştırılan bir kamu görevlisinin verimliliği olmaz. Sözleşmeliler peri-şan, aile hayatları yok, çocukları bir yerde kendileri bir yer-de…Parçalanıyorlar.
Bu trajediye dönüşüyor, derhal gerekli adımlar atılmalı.
Kamuda ikramiye almayan tek ke-sim memurlar kaldı. Yılda iki defa bayram ikramiyesi talebimiz kar-şılanmalı. Memurun yüzü güldürül-melidir.Yardımcı hizmetliler konusu çözülmeli. Bu insanların beklentilerine cevap verilmeli.
Bu insanlara sorumluk verildiyse kadrosu da verilsin.
Vergi dilimleri konusunda artık ciddi adımlar atılmalı, me-murun vergi dilimi yüzde 15’e sabitlenmelidir. Türkiye’nin vergi rekortmeni memurlardır emin olun. Dengeli ve adaletli bir vergi sistemi olmalı. Maaş cebimize girmeden vergimizi ödüyoruz.
Liyakat ve ehliyet konusu herkesin ağzında ama uygu-lamada hiçbir şey yok. Mülakata cepheden karşıyız. Mülakat kul hakkı demektir. 90 puan alan insana 10 puan vererek söz-lü sınavda eliyorsunuz. Bunu hangi vicdan kabul eder? Yeni bir yönetici atama sistemi getirilmeli hatta yönetici aka-demisi kurulmalıdır.
Enflasyon rakamları dikkate alındığında memur maaş-larına yapılan artışların her dönem gerçekleşen enflasyonun gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu erimenin telafisi için memurlara ek zam verilmelidir.
Bütün bunları kapsayacak bir memur paketi ile bu sorun-ları rahatlıkla çözebileceğimizi ve rahatlama sağlayabile-ceğimizi düşünüyorum. Bu memur paketinin patenti bize ait-tir ve takipçisiyiz” diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı