Resmi İlanlar

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖKHÖYÜK TARIM  İŞLETMESİ  MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

İ   L   A   N

 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖKHÖYÜK TARIM  İŞLETMESİ  MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

  • İşletmemiz yetiştirmesi aşağıda cinsi, ırkı, muhammen birim fiyatı ve geçici teminatı belirtilen reforme Bafra ırkı koç,Koyun,E.Toklu,D.Toklu,E.Kuzu,D.Kuzu 09.2020 Salı günü saat 14.00’de İşletmemiz Toplantı Salonunda açık artırma suretiyle partiler halinde canlı kilogram üzerinden satılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmediği takdirde 15.09.2020 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.
  • Tahmin edilen bedel ve geçici teminat aşağıdaki gibidir.

 

Parti

No

C i n s i Miktarı

(Baş)

Canlı Ağırlık (Kg)

 

Muh. Bedel

(TL/Kg)

Tutarı (TL) Geçici Teminat

(% 5 )

1 BAFRA KOÇ 30 2.400 18,00 43.200,00 2.160,00
2 BAFRA KOYUN 70 4.900 18,00 88.200,00 4.410,00
3 BAFRA E.TOKLU 116 8.700 21,00 182.700,00 9.135,00
4 BAFRA D.TOKLU 20 1.200 18,00 21.600,00 1.080,00
5 BAFRA E.KUZU 200 9.000 23,00 207.000,00 10.350,00
6 BAFRA E.KUZU 200 9.000 23,00 207.000,00 10.350,00
7 BAFRA E.KUZU 200 9.000 23,00 207.000,00 10.350,00
8 BAFRA E.KUZU 200 9.000 23,00 207.000,00 10.350,00
9 BAFRA D.KUZU 40 1.200 22,00 26.400,00 1.320,00
  TOPLAM 1.076 54.400   1.190.100,00 59.505,00

 

3-Müşteriler teminatlarını yatırmak kaydıyla diledikleri partinin ihalesine katılabilirler.

4-İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde,  (Karanfil Sok.No.62-               Bakanlıklar/ANKARA) ve İşletmemizde görülebilir.

5-İhaleye katılacak istekliler, Kanuni ikametgah belgesini, Geçici teminat makbuzunu, Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduklarını ve halihazırda faaliyette olduklarına dair 2020 yılında alınmış belgelerini, Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Gerçek kişiler de imza sirkülerini ibraz edeceklerdir.

6-Bu ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

 

 

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Abdullah ERCAN                             Hüseyin YILMAZ

Ticaret Şefi.V                                    İşletme Müdürü

 

(İşletmemiz Amasya-Mecitözü

Karayolunun 25.Km.dedir.)

Tel:0358 2735297-98

Fax:03582735214

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Kapalı