Son Dakika

Tarım ve hayvancılıkta Amasya için öngörülen 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacağız

Tarım ve hayvancılıkta Amasya için öngörülen 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacağız

Vali Mustafa MASATLI, ilimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin değerlendirildiği Tarım Üst Kurulu Toplantısına başkanlık etti. Toplantıda ayrıca Vali Yardımcısı Turgay İlhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, İl Tarım ve Orman Müdür V. Hayrullah Göktekin, DSİ Şube Müdürü Turgut Yorulmaz, TKDK İl Koordinatörü Cengiz Dikici ve ilçe tarım müdürleri ile ilimizde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren oda ve birliklerin başkanları yer aldı.Vali Mustafa MASATLI toplantının açılışında yaptığı konuşmada tarım sektörünün Amasya ekonomisinin sac ayaklarından biri olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti: “Tarım faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bir bölgede bulunmaktayız. Bu yoğun faaliyetlerin bir tezahürü olarak kişi başına düşen tarım hasılası bakımından Türkiye ortalamasının oldukça üzerindeyiz. Tarımda yapacağımız dönüşümle sanayi hasılamızda da önemli ölçüde artışlar olacaktır. Bu noktada önemli olan tarım ürünlerimizi sanayiye entegre etmek ve farklı mamullere dönüştürebilmektir.
Göreve geldiğimizde ilk olarak sektörün ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit ederek, çözüm üretmek için paydaş kurum ve kuruluşların içinde yer aldığı Tarım Üst Kurulunu oluşturduk. Bu kurulla birlikte tarım ve hayvancılık alanında Amasya için neler yapabiliriz, kendi imkânlarımızı en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz bunu değerlendirme fırsatı yakaladık.
Yaptığımız tespitlerin ardından en önemli ihtiyacımızın sulama olduğunu gördük. Dünyada tarımsal üretimleri üst seviyelerde olan ülkelere baktığımızda, bu başarıyı doğru ve verimli sulama ile başardıklarını görmekteyiz. Bunun sonucunda ilimizin tarımsal sulama gereksinimlerini ve potansiyelini ilgili kurumlarımız tespit ederek, bir rapor haline getirdiler. Bu raporu da Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza arz ettik. Bu kapsamda İl Özel İdaremizin tarımsal sulamaya ayırdığı bütçeyi 2021 yılında en az 4 kat arttırıyoruz. 2020 yılında Özel İdaremizin yaptığı çalışmalarla 600 hektarlık bir alanda sulu tarıma geçilirken, bu yıl yapacağımız yatırımlarla 2500 hektarlık bir alanda daha sulu tarıma geçmeyi hedefliyoruz.
Sulama çalışmalarının yanı sıra yağış azlığından dolayı kuraklıkla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde sulama gereksinimi daha az olan bitkilerin ekimini teşvik edeceğiz. Bu proje için İl Özel İdaremiz ile Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ciddi ölçüde bir kaynak ayırmışlardır. Yine bölgemizde üretimi yapılabilen ve pazar değeri yüksek ürünlere yoğunlaşıyoruz. Bildiğiniz gibi talep görmeyen bir ürün için yapılan yatırım gereksizdir. Bu yüzden yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan talep gören, katma değerli ürünleri teşvik edeceğiz. Yine bu yıl misket elması, cennet hurması, incir ve ceviz üretimine ağırlık vereceğiz.
Hayvancılık alanında damızlık manda dağıtımı yapağız. Küçükbaş hayvancılıkta ise üreticilerimize modern yemleme üniteleri dağıtarak, bu noktada yaşadıkları sıkıntıları gidermiş olacağız. Hayvancılık alanında yapacağımız çalışmaların en önemlilerinden biri ise büyükbaş hayvanlarda buzağı atımlarını asgari seviyelere indirmek için ‘ecoli aşısı’ uygulamasıdır. Bu durum sektörün en önemli sorunlarından biridir. Aşısız gebe hayvanlarda yaşanan buzağı ölümleri milyonlarca liralık zarara yol açmaktadır.
Tüm dünyayı etkisi altında alan salgında tarımın ne denli stratejik bir sektör olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Bu yüzden tarıma her zaman öncelik vererek, tarımla birlikte sanayileşeceğiz. Tüm bu çalışmalarımız ilimizin tarım ve hayvancılıktan elde ettiği geliri arttırmak ve özellikle kırsaldayaşayan insanımızı kalkındırmak içindir. Yapacağımız çalışmalarda daima sizlerin önerilerine açığız. Tüm paydaşlarımızın katkılarıyla Amasya’mızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize katkılarınızdan ötürü teşekkür ediyorum.”
Vali Mustafa MASATLI’nın konuşmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdür V. Hayrullah Göktekin tarafından ilimizde gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık projelerine ilişkin bilgiler aktarıldı. Toplantıda ayrıca ilimizde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren oda ve birliklerin başkanları sektörel sorun ve talepleri ile çözüm önerilerini dile getirdiler.
Diğer önemli bir gelişme ise Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız bünyesinde kurulan TR83 Dış Ticaret Araştırma ve Destek Merkezi’dir. Merkezin amacı Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 bölgesinde faaliyet gösteren firmalara yönelik, merkez bün-yesinde bulunan dış ticaret veri tabanlarındaki potansiyel müşteri bilgisi gibi verilerin pay-laşılarak, ücretsiz bir şekilde hedef pazar analizi yapılmasıdır. Bu merkezin kurulması böl-gemizin ihracatının giderek artması ve dünya pazarından daha çok pay alması umut vaat edici bir gelişmedir.
Sonuç itibariyle; ilimizin değişimi, gelişimi ve kalkınması için yerel verilerden hareketle çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Böyle bir programın ilimizde ger-çekleştirilmesini çok önemli buluyor, emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”
Vali Mustafa Masatlı’nın ardından konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gül-le ise, Ülkemizin ihracat hedeflerine yeni rekorlarla yürüdüğünü söyleyerek, son 2 yılda 35677 yeni firmanın ihracat yapmaya başladığını ifade etti.
Amasya’nın son yıllarda başarılı bir ihracat artışı yaşadığını da vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, ilimizin son dönemde ABD, Avrupa ve Kuzey Afrika’ya gerçekleştirdiği ihracatla dikkat çektiğini belirtti.
İsmail Gülle ayrıca Vali Mustafa Masatlı ile Trakya bölgesinde 8 adet organize sanayi bölgesinin kuruluş aşamasında yer aldıklarını ifade ederek, ‘Sayın Mustafa Masatlı Valimiz gibi sanayi alanında önemli vizyona sahip bir idarecinin Amasya’da görev yapması büyük bir şanstır.” dedi. Toplantının sonunda Valimiz Mustafa Masatlı Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bu eğitim programının Amasya’da yapılmasından duyduğu mem-nuniyeti dile getirerek, TİM Başkanı İsmail Gülle’yi Amasya’ya davet etti.
Diğer önemli bir gelişme ise Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız bünyesinde kurulan TR83 Dış Ticaret Araştırma ve Destek Merkezi’dir. Merkezin amacı Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 bölgesinde faaliyet gösteren firmalara yönelik, merkez bünyesinde bulunan dış ticaret veri tabanlarındaki potansiyel müşteri bilgisi gibi verilerin paylaşılarak, ücretsiz bir şekilde hedef pazar analizi yapılmasıdır. Bu merkezin kurulması bölgemizin ihracatının giderek artması ve dünya pazarından daha çok pay alması umut vaat edici bir gelişmedir.
Sonuç itibariyle; ilimizin değişimi, gelişimi ve kalkınması için yerel verilerden hareketle çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Böyle bir programın ilimizde gerçek-leştirilmesini çok önemli buluyor, emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”
Vali Mustafa Masatlı’nın ardından konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise, Ülkemizin ihracat hedeflerine yeni rekorlarla yürüdüğünü söyleyerek, son 2 yılda 35677 yeni firmanın ihracat yapmaya başladığını ifade etti.
Amasya’nın son yıllarda başarılı bir ihracat artışı yaşadığını da vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, ilimizin son dönemde ABD, Avrupa ve Kuzey Afrika’ya gerçekleştirdiği ihracatla dikkat çektiğini belirtti. İsmail Gülle ayrıca Vali Mustafa Masatlı ile Trakya bölgesinde 8 adet organize sanayi bölgesinin kuruluş aşamasında yer aldıklarını ifade ederek, ‘Sayın Mustafa Masatlı Valimiz gibi sanayi alanında önemli vizyona sahip bir idarecinin Amasya’da görev yapması büyük bir şanstır.” dedi.
Toplantının sonunda Vali Mustafa Masatlı Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bu eğitim programının Amasya’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TİM Başkanı İsmail Gülle’yi Amasya’ya davet etti.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı