Son Dakika

Taşova Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Lansman Programı Gerçekleştirildi

Taşova Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Lansman Programı Gerçekleştirildi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı Büyük Amasya Otelinde gerçekleştirilen Taşova Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Lans-man Programına katıldı.
Gerçekleşen programda yapmış olduğu açıklamasında;Vali Mustafa Masatlı ise şun-ları kaydetti: “Bugün burada Taşova ve İlimiz için çok önemli bir ana şahitlik edi-yoruz.”dedi
Ülkemiz son 18 yılda çok ciddi merhaleler kat etmiştir.
Bu dönemde insanımızın yaşam stan-dartlarının yükseltilmesinin yanı sıra özel-likle ekonomiye yön veren sektörlerde çok ciddi hamleler yapılmıştır. Eskiden Türkiye bir tarım ülkesi olarak tanımlanırken, şu anda dünyanın sayılı ekonomileri arasında yer alan, sanayide, turizmde, hizmet sektöründe ihracat rekorları kıran bir ülke haline gel-miştir.
Bu dönemde Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 3 bin dolardan 10 bin dolara çıka-rak, Ülkemiz dünyanın 17. büyük ekonomisi olmuştur.
Bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin Kuru-cusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizlere muasır medeniyet seviyesini geçmeyi hedef göstermiştir. O günden bu yana Türkiye bü-yük mesafeler almıştır. Bugünde Sayın Cum-hurbaşkanımız 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ile, tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, turizmden hizmet sektörüne kadar tüm alan-larda Ülkemize yeni bir vizyon çizmiştir.
Amasya’da göreve başladığımız ilk gün-den itibaren Milletvekillerimizle ve paydaş kurumlarla İlimizi tüm hatlarıyla analiz ettik. Yaptığımız analizden sonra, bugüne kadar yapılan hizmetleri değerlendirerek, ilave ne-ler yapabileceğimizi belirlemek için çalış-malara başladık. Bunun neticesinde Amasya ekonomisini tarım, sanayi ve turizm ekse-ninde geliştirmek için yol haritamızı be-lirledik. Sanayi sektörü özelinde ise ilk önce mevcut organize sanayi bölgelerimizin kapa-sitelerinin arttırılması ve altyapılarının iyileş-tirilmesine karar verdik. Bunlarla birlikte ayrıca Taşova’mızın bir hayalini gerçek-leştirerek, ilçemizde bir OSB kurabilmek için çalışmaya başladık.
Taşova’mız kadim tarihiyle İlimize, Ülke-mize katkı sağlayan bir ilçemizdir. Taşova’mızı gezdiğimizde özellikle köyleri-mizde genç nüfusun sürekli azaldığını ve dışarıya göç verildiği gördük. Bizim burada tarım sektörünü ve tarım sektörünü destek-leyen sanayiyi geliştirmemiz, göçü engel-leyecek ve kırsal yaşamı canlandıracaktır.
Taşova OSB’yi bu aşamaya getirmek me-şakkatli olmuş, ancak sonucu itibariyle bizlere halkımıza hizmet etmenin mutlu-luğunu yaşatmıştır.
Bu süreç Valiliğinin koordinesinde Milletvekillerimizin, Taşova Belediyemizin, Taşova Esnaf Odamızın ve sanayicilerimizin güç birliğiyle başarılmıştır.
Bu aşamadan sonra gerekli prosedürleri yerine getirerek en kısa sürede OSB’mizi ak-tif hale getirmeliyiz. Bizim Taşova OSB’deki en büyük şansımız ise OSB sahasının %95’i bulan kısmının kamu arazisi olmasıdır. Bu durum hem süreci hızlandırmış, hem de ku-ruluş maliyetini minimuma indirmiştir.
Bu düşüncelerle yaptığımız tüm bu çalış-malar için bizlere imkan sağlayan, hedefler gösteren, Ülkemize yeni bir vizyon çizen baş-ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Tarım ve Orman Ba-kanımıza şükranlarımı sunuyor, değerli mil-letvekillerimize, Taşova Belediyemize, Amasya Ticaret ve Sanayi Odasına, Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ve emeği ge-çen herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Taşova Organize Sanayi Bölgemiz Ta-şova’mıza, Amasya’mıza ve Ülkemize hayırlı uğurlu olsun.”ifadelerinin kullandı
Programda ilk olarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdür V. Burak Arzu tarafından Taşova OSB’nin kuruluş süreci hakkında bir sunum yapıldı
Programda ayrıca AK Parti Amasya Mil-letvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkan Vekili Hasan Şahin, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öz-türk, MHP İl Başkanı Şuayip AK, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, protokol üyeleri ve Taşova OSB Müteşebbis Heyeti Üyeleri yer aldı

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı