Gündem

TBMM TARAFINDAN KABUL EDİLEN DEZENFORMASYON YASASINA iLiŞKiN AÇIKLAMA

Amasya Baro Başkanı Bahadır Tekeş TBMM tarafın-dan kabul edilen dezenfor-masyon yasasına ilişkin sosyal medya hesabından açıkla-malarda bulundu.
Av.Bahadır Tekeş yaptığı açıklamasında; önü ve sonu düşünülmeden kabul edilen yasa önümüzdeki süreçte fikir ve düşünce hürriyetini, toplum barışını, bilgiye ulaşmayı ve güven ortamını olumsuz etkile-yeceğini ifade etti.
Başkan Tekeş açıklamasının devamında; “26.05.2022 tarihinde Meclis genel kuruluna sunulan ve dezenformasyon yasası olarak bilinen kanun değişikliği teklifi maalesef meclis tarafından kabul edile-rek yasalaşmıştır. Önü ve sonu düşünülmeden kabul edilen yasa önümüzdeki süreçte fikir ve düşünce hürriyetini, toplum barışını, bilgiye ulaşmayı, gü-ven ortamını olumsuz etkileyecektir.
Hükümet ile devlet kavram-larının birbirinden çok farklı olmasına rağmen iç içe geçtiği bu konjonktürde söz konusu maddenin herkes tarafından farklı anlaşılacağı farklı uygu-lanacağı da açıkça ortadadır. Bugün doğru dediğimiz yarın yanlış veya bugün yanlış dedi-ğiniz yarın doğru olabilmek-tedir. Her gelen yöneticinin fikirlerine göre doğru veya yanlış belirlenecek ve olayların yorumlanma şekli de ona göre değişecektir. Hukuk güvenliği ilkesinin aksine düzenlemeler vatan-daşlarımızın anayasa ile güvence altına alınmış haklarına karşı tehdit oluşturur.
Sosyal medyayı paylaşım için kullanılan her bir vatan-daşımız artık tehdit altındadır.
Bir yerde yangın olsa gözünü yumacak, sel olsa kulağını kapatacak, deprem olsa kılını kıpırdatmayan, terör olayı olsa lambasını söndü-recek, neticede toplumsal olaylara karşı umursamazlık had safhada olacaktır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde ülkemizden giden on binlerce şikayet bulunmaktadır. Maalesef bu başvurular görünen o ki artarak devam edecektir.
Dünya kamuoyunda ve yabancı basın organlarında, yürürlüğe konan kanun maddesi şiddetle eleştirilmekte-dir. Hak ve özgürlükleri tehlikeye attığı deklare edilmektedir.
Kendi elimizle ülkemizi kaosa sürüklemeyelim.
Söz konusu yasa maddesi ile ilgili olarak, problem yaşayan her bir vatandaşımızın haklarının savunulması husu-sunda tüm gücümüzle yan-larında olacağımızı önemle belirtiyoruz. Kalemi tutan el vatandaş, yumruğu gösteren el devlet olmamalıdır. Her bireyin, bulunduğu topraklarda özgürce yaşama hakkı evrensel bir haktır. Bir an önce yapılan yanlıştan dönülmesini, devlet ile vatandaşın istenmeyen şekilde karşı karşıya gelmesinin engellenmesini, sağduyu ile hareket edilmesini şiddetle tavsiye ediyoruz’ ifadelerini kullandı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.