Son Dakika

Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı Valilik koordinasyonunda yapılan‘Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlen-dirilmesi Çalıştayı Açılış Programına’ katıldı.
Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlen-dirilmesi Çalıştayı Açılış Programı Büyük Amasya Otelinde gerçekleştirildi.
Programda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Ha-san Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bürokratlar, il protokolü ve akademisyenler yer aldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdür V. Erdem Yüksel tarafından, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçirilen ‘Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ve Kadın İstihdamının Artırılması Projesi’ hakkında bilgiler verildi.
Amasya Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt programda yaptığı konuşmasında; Küresel-leşme,göçler,savaşlar her geçen gün birey zora düşme aile parçalanmada bu parçalanmanın özellikle çocuklar,-kadınlar,yaşlılar,engelliler sorun her geçen gün büyümekte ve azalmasını beklemek fazla sürüyor.
Bu beyanda sonuç öznel meslekleri olan sosyal po-litikaları gerçekleştiren üst kurumlar planlamalar yapmakta sorunu ayakta tutmaya çalışmaktadırlar.
Bugünde böyle bir amaçla bir araya geldik bi şekliyle babalarını kaybetmiş çocuklarımız. çocuklarını hayatta tuta-bilmek için savaş veren kadınlarımızı konuşcaz onların sorunlarını dinliyoruz tedavimiz planlamamız ve evrak ra-porlamamız olacak yani bir sosyal hizmet yaklaşımıyla olayı değerlendirmiş olacağız.
Ahmet Kurt sözlerinin devamında; Bu salona teşvik eden değerli katılımcılarda diliyoruz ki sol yanı ağrıyan çocukla-rımızı önemsiyorsunuz ve yakınlarını önemseyerek bu mücadeleyi paylaşmalısınız bu yüzden beraber bir araya gel-dik bu vesileyle herkese şükra-nlarımı sunuyorum”şeklinde konuştu
Vali Mustafa Masatlı ise konuşmasında şunları söyledi: “Aile, geleneğimiz ile inancı-mızda büyük yer tutan ve toplumun temelini oluşturan sosyal bir yapıdır.
Milletimiz tarih boyunca aile yaşamına ve kadınlarımıza bü-yük değer vermiştir. Binlerce yıllık köklü tarihiyle Anadolu coğrafyasının kadim şehir-lerinden olan Amasya’da da, kadınlar daima saygı görmüş ve toplum yaşamında aktif olarak yer almışlardır. Divan ede-biyatının ilk kadın şairi ‘Mihri Hatun’un’ Amasya’da yaşaması bu durumun en büyük ispatlarından biridir.
Hızla gelişen ve büyüyen dünyada yeni karşılaştığımız sosyal olaylardan biri de tek ebeveynli ailelerin sayısının hız-la artmakta olduğudur. Ülkemizde de bu durumla sıkça karşı-lanmaya başlanmıştır. Aile üzerine yapılan çalışmalarda, tek ebeveynli aileler üzerine çalışmalar özellikle son dönemde önemli bir yer tutmaktadır.
Dünyada bu konuya artan ilginin arkasında, tek ebevey-nlik olgusunun genel olarak tüm toplumlarda eskiye oranla daha sık rastlanması yatmaktadır.
Tabi ki, bir ailenin parçalanması ve çocukların anne veya babalarından ayrı büyümesi istediğimiz bir durum değildir. Ancak hayatın içinde, farklı sebeplerle bu tür durumlara rast-lanması ve genellikle de çocuğun ve kadının bu süreçten olumsuz etkilenmesi, devletimizi bir dizi tedbirler almak zo-runda bırakmıştır. Bu tedbirler ve desteklemelerin ulaştığı boyutlar, tüm dünyaya da örnek teşkil etmiştir.
Türkiye’de bu konuya ilişkin akademik çalışmalar son derece sınırlıdır, var olan çalışmalar ise daha çok tek ebe-veyn olmanın, özellikle de boşanmanın çocuk ve çocuk-ebe-veyn ilişkisi açısından olumsuz yönlerine odaklanmaktadır.
Bu nedenle tek ebeveynli ailelerin profilini belirleyerek, burada yer alan çocuk ve kadınların sosyal ve ekonomik ola-rak güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Konusunda uzman akademisyen ve bürokratlarımızın konuşmacı olarak yer alacağı bu çalıştay, Ülkemizde bu alanda yapılacak çalış-malara rehberlik edecek olmasıyla büyük önem taşımaktadır.
Bu konunun önemine istinaden bizlerde, Sosyal Geliş-meyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde yönetim kurulu üyesi olduğum Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının da desteğiyle, 2020 yılında ‘Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ve Kadın İstihdamını Artırılması Projesini’ hayata geçirdik.

Bu projede, tek ebeveyn olarak çocukların bakımını üstlenen kadınlarımızın ekonomik özgürlüğünü sağlamak, suça sürüklenmiş ya da suç mağ-duru olan çocuk vakalarını azaltmak başlıca hedeflerdir.
Proje kapsamında hedef kitle olarak belirlenen ve tek ebe-veyn olarak yaşayan kadınlara yönelik mesleki kurs ve atöl-yelerin açılması ve yapılan eğitimlerin ardından kadın-larımızın üretim sektöründe istihdamı amaçlanmıştır.
Hayata geçirdiğimiz bu proje, Sayın Cumhurbaşkanımızın son 18 yılda sosyal hizmetler alanında Ülkemize çağ atlatan uygulamalarının da bir yansımasıdır. Bu dönemde hasta ba-kım aylığından, engelli aylığına, eşini kaybeden kadın-larımıza bağlanan maaştan, koruyucu aile uygulamasına ve burada sayamadığım sayısız reformla, Devletimiz kendisine ihtiyaç duyan hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmamış, şehit aileleri, öksüz ve yetimler, engelliler, yaşlılar ve kimsesizler baş tacı edilmiştir. ‘İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın’ düs-turuyla, ‘Halka hizmeti Hakka hizmet sayan’ Sayın Cumhur-başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye Amasya hal-kı adına bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.
Bu çalıştaydan çıkacak sonuçlar İlimizde ve Ülkemizde devam eden projelere ve ileriye dönük çalışmalarımıza da rehberlik ederek, katkı sağlayacaktır. Buradan ayrıca böylesi önemli bir çalıştayın Amasya’mızda yapılmasından duydu-ğum memnuniyeti de ifade etmek isterim.
Bu vesileyle tüm bu çalışmaları yapabilmemiz için bizlere yön veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza ve bu proje özelinde Kalkınma Ajans-ları Genel Müdürlüğümüz ile emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kadınlarımızın şiddete maruz kaldıkları, ailelerin dağılmadığı, çocukların anne ve babalarıyla mutlulukla yaşa-dıkları bir gelecek temenni ediyorum.” Diye konuştu.
Vali Masatlı’nın konuşmasının ardından, Cum-hurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından ‘Aileye Yönelik Sosyal Politikalar’ konulu konferans sunumu yapıldı. Alanında uzman bürokrat ve aka-demisyenlerden oluşan konuşmacıların yer alacağı ‘Tek Ebe-veynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi Çalıştayı’ 06-08 Nisan tarihleri arasında devam edecektir.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı