Gündem

TERZİ,“KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELENİN EN ETKİLİ YOLU EĞİTİMLİ NESİLLER YETİŞTİRMEKTİR.”

Türk Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklamasında bulundu.
Kamil Terzi yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de günlük yaşamın her ala-nında sorunlarla yüz yüze bırakılan, hatta kimi zaman adeta sorunun kaynağı olarak görülen, toplumda erkeklerle eşit konuma ulaşması engel-lenen, ayrımcı ifadelerin odağında olan, toplumdaki görev ve sorumluluk dağılımına bakıldığında üretime katılarak çalışma hayatında aktif olarak bulunsa dahi “ana”, “ev işlerinden sorumlu kişi” nitelendirmeleri ağırlıklı olan kesimdir.”dedi
Yüzyıllar geçse dahi kadın algısını olumlu yöne seyreden yavaş bir değişim söz konusudur.
Toplumun bazı kesimleri tarafından ikinci derece sınıfsal konumda görülen kadın, oysa; Üretime katı-lır, bilgisini, emeği, beceri ve tecrübesiyle yoğurur, ülkemizin gelişim sürecine değer katar.
ÇALIŞMA HAYATININ ASLİ UNSURU, HATTA YÜKÜ OMUZLAYAN KESİMİDİR.
Yeri gelir fabrikada uzun saatler boyunca çalışır, yeri gelir tarlada ücretsiz işçi olur, yeri gelir evde dağ gibi işlerin altın-dan kalkar, çocuklarını en iyi şekilde geleceğe hazır-lar.
Buna rağmen değer görmez, yaptığı iş küçüm-senir.
Toplumsal iş bölümü açısından kadına biçilen roller baktığımızda, kadın-ların nasıl bir sınıfsal ay-rımcılık mekanizmasının dişlisi haline getirildiğini görebiliriz. Kadını devre dışı bırakarak, onu hem çalışma hayatından hem de toplumsal ve sosyal hayat-tan uzak tutarak ya da ka-yıt dışı çalıştırarak, çalışma hayatında kadına ikincil görevleri “uygun” görerek, erkeklerle eşit şartlarda yarışmalarına imkân vermemek, üst düzey pozis-yonları “erkek egemen” anlayışla tasarlamak ve buna göre konumlandırmak temel toplumsal sorunu-muzdur.
KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI ARTIRILMALIDIR.
2021 yılı IV. çeyreğinde TÜİK verilerine göre ülkemizde 15 yaş üstü grupta mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katı-lım oranı kadınlarda yüzde 34,2’dir. Bu oran erkeklerde yüzde 71,4’tür. Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 14; erkeklerde yüzde 9,9’dur. İstihdam oranlarını incelediğimizde erkeklerde istihdam oranı yüzde 64,3’tür. Bu oran kadın-larda ise yüzde 29,4 olarak gerçekleşmiştir.
Çalışma hayatında aynı işi yapan kadın ve erkekler arasında ücret farklılığı dikkat çekmektedir.
Çalışma hayatında aynı niteliklerde, aynı statü-lerde bulunmasına, hatta aynı işi yapmasına rağmen kadın ve erkek arasındaki ücret farkı ILO Türkiye Ofisi ve TÜİK’in ortaklaşa hazırladığı “Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Ölçümü Türkiye Uygu-laması Raporu”na da yansımıştır. Bu rapora göre, 2018 yılında cinsiyete dayalı ücret farkı yüzde 15,6’dır.
Kadınlar sivil toplum kuruluşlarının yönetim mekanizmalarında aktif olarak yer almalıdır.
Bu noktada kadınların sivil toplum kuruluşlarına üye olmasını sağlamak, sendikaların yönetim me-kanizmalarında yer alma-sını teşvik etmek, aktif olarak görev almasının önünü açmak çok önem-lidir. Kadınlarımızın bu konuda daha çok talepkâr olmasını ve kendilerini sürecin dışında tutmama-sını özellikle istiyoruz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı