Son Dakika

Topal, Bunalan Gönüllerimizi Yenileyelim

Topal, Bunalan Gönüllerimizi Yenileyelim

Diyanet-Sen Amasya Şube Başkanı Mehmet Topal, Rama-zan’ın ruhuna uygun yaşaya-lım dedi.
Mehmet Topal yaptığğı açık-lamada şunları kaydetti: “11 Ayın Sultanı Ramazan’a günler kaldı. Rabbimizin bizlere bü-yük bir lütfü olan bu güzel ve özel zaman dilimini fırsat bile-rek, tüm insanlığın Korona mu-sibetinden kurtulması için en içten ve samimi duygularımızla dua edelim. Hepsinden önem-lisi de Ramazan’ın ruhuna uy-gun yaşayalım.
Allah’a Kul Olmaya Çalı-şarak Ramazan’ı Değerlen-direlim Oruç ve bütün ibadet-lerin amacı ahlaklı insan yetiştirmektir. Kıl-dığımız namaz bizi kötülüklerden korumu-yorsa bir takım ritüel hareketlerden öte git-mez, Hac ibadeti ümmet bilincini oluştur-muyorsa, tevhidi anlamamıza yardımcı ol-muyorsa ziyaretten öte gitmez, Ramazan nimete şükretmeyi, açın halinden anlamayı paylaşmayı getirmiyorsa aç kalmaktan diyet yapmaktan öte gitmez.
Bütün ibadetlerin ruhunu yakalamaya Allah’a kul olmaya güzel ahlak sahibi olmaya çalışarak Ramazan-ı şerifi değerlendirelim.
Bunalan Gönüllerimizi Yenileyelim
Ramazan bütün yıl boyunca bunalan, daralan, gönüllerimize ferahlık getirir. Asırlar öncesinden bizlere gönderilen Kur’an mesa-jını bir kez daha anlamaya çalışma vaktidir. Sadece midemize değil, sözümüze, gözü-müze, gönlümüze, aklımıza bütün benli-ğimize sahip çıkma oruç tutturma vaktidir. Başta kendimiz olmak üzere ailemize, sevdik-lerimize, toplumumuza yenilenme fırsatı ve-rir. Ramazan’ın bu güzel atmosferini iyi de-ğerlendirmek gerekir.
İnsanlığın Kurtuluşu İçin Dua Edelim
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Corona salgını nedeni ile hassas bir süreç geçiriyoruz ve hepimiz bu sürecin gerek-tirdiği tedbirleri almak devletimizin aldığı ted-birlere de uyma konusunda gerekeni yap-malıyız. Maalesef bu yıl da teravih namazları-mızı evlerimizde kılacağız.
Evlerde kaldığımız bu günlerde sabır ve irade ile evlerimizi mescitlere çevirelim. Aile-mizle birlikte namazlarımızı kılmaya özen gösterelim. Karamsarlık, korku ve endişeye kapılmadan, umudumuzu ve direncimizi kay-betmeden içten ve samimi duygularla tüm in-sanlığın bu müsibetten bir an önce kurtul-ması için dua edelim.
Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının; kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslâm âlemine hayırlar getirerek yeryüzünün selamet ve sekinetine, bütün insanlığın huzuru ve iyiliğine vesile olmasını Yüce Al-lah’tan niyaz ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı