Gündem

Turizm ve Markalaşma

Artık markalaşmanın olmazsa olmazının bir alanı da turizmdir. Kentini geleceğini turizmde gören bu konuda yatırım yapan, alt yağısını hazırlayan kentlerin ve bu kentlerde turizm alanında ya-tırım yapan ve yapmayı düşünen yerel yönetimlerinden küçük ve büyük turizm işletmelerine kadar tüm kesim markalaşmadığı takdirde turizmin kazanımları dışında kalacağı ve bu bacasız sana-yiden hak ettiği payı alamayacağı da gün gibi ortadadır. Çünkü bir markanın gücü ve bilinirliği müşteride veya o kenti ziyaret edecek misafirde güven ortamını oluşturur.
Turizm İşletmelerinde Marka Kimliği
Turizmde markalaşmanın öneminin Amasya’da henüz yeteri kadar önemsenmediğini üzülerek ifade edebilirim. Turizmde her fırsatta Amasya’nın bölgenin yıldızı olduğunu ve barındırdığımız kültür ve eserlerle öncelikle bir kültür turizm kenti olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Ama halen işletmelerimizin markalaşma konusunu dikkate almadığını da şahit oluyoruz.
Turizm alanında yapılan araştırmalar: Günümüzde tatile çıkan turistlerin tercihlerinde bilinen bir markanın tercih edilmesi ter-cihlerinde ön sıralarda yer almaktadır.
Marka sadece bir ürün değildir. Marka aynı zamanda bir kentin geleceğidir. Yaratılacak markanın tanınmışlık düzeyi ne kadar faz-la olursa mal veya hizmetin pazarlanmasındaki etkisi de o kadar fazla olur. İşte bu yüzden turizmde markalaşmanın önemi büyük-tür. Teknolojinin her geçen gün gelişmesi ile artık seyahate çıka-cak insanların ilk araştırmaları dijital dünya başlamaktadır. Burada gitmek istedikleri yerde önce güven duyacakları bir markanın olup olmadığına bakmaktadırlar. Belki gittikleri yörede bilinen marka-lardan daha fazla ve güvenli hizmet verecek kuruluş ve işletmeler olabiri ama sonuçta ilk tercih markadır. Bizle bile en ufağından en büyüğüne bir alışverişte aldığımız üründe ilk tercih olarak markalı bir ürünü kullanırız veya satın almaya çalışırız. Çünkü bunun tek sebebi o markanın verdiği güvendir.
Yaşadığımız kentimizi de bir ürün olarak görmeli ve tek bir kelime veya sloganla tüm Amasya’ yı anlatacak bir marka değeri yaratmak zorundayız. Kısaca Amasya’nında artık kısa sürede kültürünü, doğasını, tarihini ve tüm güzellikleri ifade edebilecek bir turizm markası simgesi ve sloganına ihtiyacı vardır.
Bir kentin turistik yerleri ve öne çıkan değerlerini simgeleyen hediyelik eşyalar. Üzerin de Amasya’yı anlatan, markasını ve slo-ganını taşıyan giyim ve benzeri eşyaların gelen yerli yabancı tu-ristlerin ilgisini çekeceği bir gerçektir. Çünkü bu tür hediyelik eş-yalar tüm gezginler tarafından her zaman çok ilgi görür ve daha çok satın alınır. Turistik bölgelerin tescilli markalarının, slogan-larının ve görsellerinin (Ferhat-Şirin gibi efsaneleşen figürlerin), kültürel eserlerin, giyim eşyası vb. ürünlerin üzerinde kullanıl-ması, yörenin ekonomisine ciddi katkılar sağladığı görülmektedir.
Turizmde markalaşma faaliyetleri ile yerel ürünlerin kentimize gelen yerli-yabancı turistlere tanıtılması, sahip olduğumuz doğal güzelliklerden, geleneksel – yöresel ürünlerin pazarlanmasına ka-dar birçok alanda fayda sağlanması mümkündür. Dolayısıyla, tu-rizmde markalaşma için yapılacak yatırımların, uzun vadede Amasya’ya dolayısıyla da ülke ekonomisine ciddi miktarda katma değer sağlayacaktır.
Sonuç olarak… Amasya’nın turizmde söz sahibi olmasını isti-yorsak bu alanda ilimize yatırım yapacak yatırımcıyı da ürkütme-memiz gerekecek. Turizm bacasız sanayidir. Gelişmiş bir turizmin OSB’ler gibi belki de ondan daha fazla istihdam yaratacak bir alan olduğunu unutmamak gerekir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.