Son Dakika

Türk Demokrasisinin Yaralı Hafızası 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi Konferansı Düzenlendi

Türk Demokrasisinin Yaralı Hafızası 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi Konferansı Düzenlendi

Türk Demokrasisinin Yaralı Hafızası: 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi konferansı çev-rim içi olarak düzenlendi.
Konferans, Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlilerinden Dr. Öğr. Üyesi Gökber Yücel’in modora-törlüğünde ve Doç. Dr. Ali Çifti’nin sunu-muyla Amasya Üniversitesi youtube kana-lında canlı yayın olarak gerçekleşti.
Dr. Öğr. Üyesi Gökber Yücel konuş-masında; “Demokrasi dünyanın en narin çiçeğidir.
Onu yaşatan ve geliştiren hoşgörüdür, uzlaşıdır, siyasî iş birliğidir. Ülkemiz, Meşrutiyet ile seçim, siyasi parti, temsil, parlamento, milli egemenlik gibi kavram-larla tanışmıştır. Lakin bu kavramların toplum merkezli bir siyasete dönüşmesi ve siyasi kültürümüzde olgunlaşması askeri darbeler yüzünden kesintiye uğramış, Türk demokrasisinde yaralı, sancılı hafıza duraklarının oluşmasına sebebiyet vermiştir.
27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi, Türk demokrasisinin yaralı hafızalarından birini; askeri vesayetin iz düşümünü teşkil etmiştir” dedi.
Doç. Dr. Ali Çifti ise konuyla ilgili konuşmada; “Erken Cumhuriyet döne-minde 1924 (6 aylık) Terakkiperver Cum-huriyet Fırkası ve 1930 (99 günlük) Serbest Cumhuriyet Fırkası tecrübesiyle arzu edilen demokratik hayatı tesis edil-ememiştir. Buna mukabil Türkiye 1946 yı-lında uluslararası sistemdeki dönüşümün de etkisiyle çok partili hayata geçmiştir. 1950 seçimlerinde Demokrata Parti’nin iktidara gelmesiyle 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son bulmuş, “yeter söz milletindir” mottosuyla Türk demok-rasisinde yeni bir sayfa açılmıştır. Lakin 10 yıllık Demokrat Parti iktidarının özellikle ikinci safhasından sonra Türk siyasetinde gerilim ve sertleşme baş göstermiştir. Siyasetin kendi dinamikleriyle çözülmesi gereken sorunlar Cumhuriyet kazanımları elden gidiyor gerekçesine malzeme oluş-turmuş ve ordu içerisindeki askerî cunta emir-komuta zincirinden bağımsız olarak yönetime el koymuş, sivil ve seçilmiş irade saf dışı bırakılmıştır.
Darbeyle Milli Birlik Komitesi yönetimi devralmıştır ve toplumun geniş kesim-lerini denklemin dışında bırakan anayasa hazırlıkları başlamıştır.
Bununla beraber Üniversite ve aydın zümreden 27 Mayıs Darbesine destek verici beyanatlar verilmesi istenilmiştir. Amaç darbeyi sivil zeminde de meşru hale getirmek olmuştur. Darbe sonrasında Milli Birlik Komitesi’nde yol ayrımları gerçek-leşmiştir. İsmet İnönü’ye yakın olmayan 14 MBK üyesi tasfiye edilerek Hindistan, Japonya gibi ülkelere dış temsilci olarak atanmıştır.
27 Mayıs Askerî Darbesiyle Demokrat Parti kapatılmış, başta Türkiye’nin ilk sivil Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başvekil Adnan Menderes ve DP’nin kurmay kad-rosu olmak üzere pek çok DP’li siyasetçi Yassı Ada Mahkemelerinde yargılanmıştır. Yargılamalar DP’li siyasetçilerin halk nazarındaki itibarlarını düşürmeye yönelik suçlamalarla başlamıştır. Daha sonra-sında tabiri caizse neticesi belli olan bir mahkeme süreci gerçekleşmiş.
Yassı Ada Mahkemeleri sonucunda 15 Demokrat Partili siyasetçi idama mahkûm olmuştur, bu mahkumiyetlerden Başvekil Adnan Menderes, Maliye Vekili Hasan Polatkan ve Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu’nun idamları gerçekleştirilirken, Reisicumhur Celal Bayar yaş haddinden affedilmiştir” dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı