Son Dakika

Türk Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi,

TES 2. Maarif Kongresini Topluyor

Türk Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi, Türk Eğitim-Sen 14 Temmuz’da 2. TBMM’de Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un Katılımlarıyla 2.Maarif Kongresini Topluyor dedi.
Terzi, “Bu Tarihi Kongrede Türk Tarihi ve Kültürü üzerine çalışmaları ile göz dolduran Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Nobel Kimya Ödülünün Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar da gerçekleşecek panele çevim içi olarak katılacak. Bilindiği gibi 1. Maarif Kongresi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı devam eder-ken Ankara’da toplanmış; ülkemizin en seçkin aydınları, akademisyenleri, idarecileri ile öğretmenleri bu kongreye katılarak Türk eğitiminin geleceğine dair tespit ve çözüm önerileri içeren çalışmalar yürütmüştü.
“Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş mey-danlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.
Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun elde ettiği kaza-nımlar sönük kalır. ” diyen Atatürk, Kongre’ye bizzat katılarak, notlar almış, Türk devletinin 1923 ve sonrasına uzanan cumhuriyet yolun kaldırım taşlarının döşenmesine kılavuzluk etmiştir. Cumhuriyetin 100. Yılında başlayacak olan yeni Türk asrında devlet ve millet olarak hedeflediği-miz noktalara ulaşabilmenin yolunun eğitimden geçtiğini çok iyi bilen Türk Eğitim-Sen; 2023’e bir hazırlık yapmak, yol haritası belirlemek amacıyla 13-18 Temmuz 2021 tarih-leri arasında 2. Maarif Kongresi’ni topluyor.
Türk Eğitim-Sen olarak 2. Maarif Kongresi kapsamında ocak ayından beri Türkiye’nin en yetkin akademisyenleri ile on adet çalıştay düzenledik.
Çalıştaylarda tespit edilen sorunlar, sunulan öneriler ra-por haline getirilerek ülkemiz eğitiminin geleceğine dair bir külliyat halini aldı.
Bu çalıştaylar 14 Temmuz tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk oturumuyla başlayacak 2. Maarif Kongresi’nin eğitimin önemli sorunlarına odaklanan dosya çalışmaları oldu.
Bu çalıştaylarda bize ulaşan tespit ve öneriler ile kong-renin tematik panelleri ve oturumları şekillendi. 2. Maarif Kongresi 14 Temmuz tarihinde bugün Cumhuriyet Müzesi olarak faaliyette bulunan 2. TBMM Genel Kurul Salonunda saat 10.00’da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacaktır.
Toplantının açılış konuşmasını Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan yapacak ardından kongremizi onur-landıran Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. ZİYA SELÇUK bir konuşma gerçekleştirecektir.
Kongremiz “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” adıyla düzen-lenecek açılış oturumu ile devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Açılış Oturum Başkanı MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Adnan BOYACI iken, davetli konuşmacılar Prof. Dr. Hilmi DEMİR, Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ, Prof. Dr. İRFAN Erdoğan ve Ali BALTACIOĞLU’DUR. Açılış oturumunun ardından “Atatürk, Türk Eğitim Tarihi ve Maarif Kongresi Sanal Sergi” açılışı gerçekleştirilecektir.
Sergi açılışı yerini “İsmail Hakkı Baltacıoğlu Kolek-siyonu” açılışına ve söyleşine bırakacaktır. Türk Eğitim-Sen aynı gün kongre katılımcılarıyla birlikte 15.15’de Anıtkabir ziyareti gerçek-leştirecektir.
14 Temmuz tarihinde akşam saat 20.00’de ünlü tarihçi Prof. Dr. İLBER ORTAYLI, Nobel Kimya ödülü sahibi Prof. Dr. AZİZ SANCAR, Doç. Dr. YALÇIN BAY, Prof. Dr. TİMUR KOCAOĞLU ve Uzman GÜLNARA SEİTVANİYEVA’nın konuşmacı olarak katılacağı 2023’e Doğru Maarif Kongresi “Dilde, Fikirde, İşte ve Eğitimde Birlik” konulu panel düzenlenecek, bu panel sosyal medya üzerinden canlı yayın-lanacaktır.
Kongremizde her oturum birinci maarif kongresine katı-larak ülkemize hizmet eden zirve şahsiyetlere ithaf edilerek onların aziz hatıralarının da yad edilmesi sağlandı. 2. Maarif Kongresinde 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde Hamdullah Suphi Tanrıöver Oturumu, Ziya Gökalp Otu-rumu, Reşit Galip Oturumu, İsmail Hakkı Baltacıoğlu Oturumu, Halide Edip Adıvar Oturumu, Yakup Kadri Kara-osmanoğlu Oturumu, Nafi Atıf Kansu Oturumu, Adnan Adıvar Oturumu, Veled Çelebi Efendi Oturumu olmak üzere 9 ayrı ana oturum düzenlenecek. 9 ana oturumun her biri kendi içinde eş zamanlı oturumlarla gerçekleştirilecek.
Bu eş zamanlı oturumlar toplam 54 oturumdan olu-şacak. 54 oturum ise; 1. Maarif Kongresi’ne katılan zirve şahsiyetler, öğretmenlik görevini icra ederken PKK terör örgütü tarafın-dan katledilen şehit öğretmenlerimiz ve tari-hi isimler anısına düzenlendi.
2. Maarif Kongresi kapsamında “BÜYÜK ÖĞRETMEN KURULTAYI” da gerçekleştirilecektir.
Büyük Öğretmen Kurultayı hazırlıkları kapsamında şubelerimiz tarafından 25 Mayıs-5 Haziran 2021 tarih-lerinde İlçe komisyon çalışmaları, 10-20 Haziran 2021 tarih-lerinde ise il komisyon çalışmaları yapılarak 52 başlık altın-da okul öncesinden, yükseköğretime kadar Türk milli eğitimi masaya yatırılmış ve il raporları oluşturulmuştur. İllerden seçilen temsilciler 15-16 Temmuz 2021 tarihlerinde Ankara’da toplanarak BÜYÜK ÖĞRETMEN KURULTAYI’nı gerçekleştirip il raporlarından faydalanarak 52 başlıkta TÜRKİYE RAPORU’NU hazırlayacaklardır.
Öte yandan 15-16 Temmuz tarihlerinde sırasıyla; 2023’e Doğru Türk Eğitim Sisteminde Sosyal Alanlar Eğitimi Üze-rine Öneriler, 2023’e Doğru Türk Eğitim Sistemi Açısından Okulların Finansmanıyla Ekonomi ve Finans Eğitimi, 2023’e Doğru Türk Yükseköğretimine İlişkin Görüş ve Öneriler, 2023’e Doğru Türk Eğitim Politikasına İlişkin Gö-rüş ve Öneriler, Kültürel Eğitim Modeli Işığında Türk Eği-tim Sisteminde Yeni Yaklaşımlar, Milli Mücadelede Maarif Kongresi, 2023’e Doğru Türk Eğitiminde Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, 2023’e Doğru Türk Eğitiminde Okul Önce-si ve Temel Eğitime İlişkin Görüş ve Öneriler, 2023’e Doğru Türk Eğitiminde Mesleki Yöneltme, Ölçme ve Değerlendir-me, 2023’e Doğru Türk Eğitiminde Yabancı Dil Eğitimi Üzerine Değerlendirmeler, 2023’e Doğru Türk Eğitim Siste-mi Açısından Türkçe ve Türk Dili, 2023’e Doğru Türk Eğitim Sisteminde Müzik ve Sanat Eğitimi konulu tematik ve Türk eğitiminin geleceğine dair öneriler içeren paneller gerçekleştirilecektir.
16 Temmuz akşam 20.00’de Genel Başkan Talip Geylan kapanış konuşması yapacak. Kapanış konuşmasının ardın-dan Kongre Sonuç Bildirgesi okunacak, Atatürk’ün sevdiği ezgiler ve Türk müziği konseri ile kongre sona erecektir. Türk Eğitim-Sen tarafından UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun desteği ile düzenlenen; Türk eğitimine, Türk bilim hayatına ve 2023 sonrasında Türk devletine insan kaynağının niteliğini artırmak amacıyla eğitim alanında yol haritası belirlemek için düzenlediğimiz 2. Maarif Kongresi’ne varlığıyla, çalışmalarıyla destek verecek tüm katılımcılara şimdiden teşekkürü bir borç biliriz.
Bu kongrede alınan kararların tarihe yön vereceğine inanıyorum ve on yıllar boyunca referans almasını bek-liyoruz.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.