GÜNCEL HABER

Türk Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi, öğrenci andı konusunda hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek

Türk Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi, öğrenci andı konusunda hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek

Türk Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi, öğrenci andı konusunda hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek dedi.
Terzi, “Bilindiği gibi Türk Eğitim-Sen’in başlatmış olduğu yargı süreci üzerine Da-nıştay 8. Dairesi 2018/2319 sayılı kararıyla, MEB’in, okullarımızda öğrencilerimize her sabah törenle Öğrenci Andı’nın okutulması uygulamasını yürürlükten kaldıran İlk-öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliği iptal etmişti.
Bu iptal kararının çok önemli olduğunu, böyle bir milli metnin okullarda yeniden oku-tulacak olmasının eğitim camiasını memnun edeceğini söylemiştik.
Ancak iptal kararının ardından davanın di-ğer tarafı olan MEB, iptal istemiyle İDDK’ya temyize gitmişti. İdari Dava Daireleri Kuru-lunun, Öğrenci Andıyla ilgili daha önce ver-diği olumlu kararların gerekçelerini de göz önünde bulundurarak, Danıştay 8. Dairesinin hukuki kararını onamasını beklerken; henüz davanın sahibi olarak sendikamıza bir bil-dirim gelmemiş olmasına rağmen, İDDK’nın, 8. Daire’nin kararını bozduğu haberleri ba-sına yansıdı.
Sendikamıza tebliğ yapıldığı ve gerekçeli karar elimize ulaştığında kapsamlı değerlen-dirmemizi kamuoyu ile paylaşacağını söy-leyerek, Danıştay nezdinde kararın düzel-tilmesi için girişimde bulunacaklarını, aksi bir durumda ise Anayasa Mahkemesi’ne baş-vurarak hukuki süreci sonuna kadar sürdü-receğiz.
Ancak, basına yansıyan iptal haberi doğru ise şu hususun bilinmesini istiyoruz: 1-Türk Eğitim-Sen, Danıştay 8. Dairenin verdiği ve hukuki geçerliliği olan kararın korunması amacıyla öncelikle Danıştay nezdinde karar düzeltilmesi için girişimde bulunacak, aksi bir durumda ise Anayasa Mahkemesi’ne baş-vurarak hukuki süreci sonuna kadar sürdü-recektir.
2-Ayrıca şundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Türkiye sevdalısı öğret-menler, Öğrenci Andı’nın ihtiva ettiği anlayış ve de-ğerlerin, geleceğimizin mimarı öğrenci-lerimize kazandırılmasının teminatıdır.” Diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı