Gündem

Türk Eğitim Sen, Eğitimin ve Eğitim Çalışanlarının Gündemine Ses Olmaya Devam Ediyor

Türk Eğitim Sen, eğitimin ve eğitim çalışanlarının gün-demine ses olmaya devam ediyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun eksiklerinin gide-rilmesinden, kariyer planlama-sındaki arazların tamir edilmesine, sözleşmelilerin kadroya alınmasından banka promosyonlarının güncellen-mesine, eğitim öğretim tazmi-natının bütün eğitim çalışan-larına ödenmesinden ücretlerin artırılmasına, rektör seçim-lerinden üniversite çalışanlarını sorunlarını çözülmesine kadar öncelikli talepler 81 ilde düzen-lenen kitlesel basın açıklama-larıyla gündeme getiriliyor.
Türk Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi; Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun beklentileri karşı-lamaktan çok uzak kaldığı ve adına yakışır şekilde içeriğinin doldurulması gerektiğine dair çağrı yapılan açıklamalarda özellikle kariyer sınavı konusunda öğretmenlerin talep-lerine kulak verilmesi vurgulandı.
Kamil Terzi yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Öğretmenliğin bir ihtisas mesleği olduğuna da dikkat çekilen açıklamalarda; kıdeme dayalı olarak 10 yılını dolduran her öğretmenin uzman, 20 yılını dolduran her öğretmenin başöğretmen olması gerektiği kaydedilirken, kanunun içinin öğretmenlerin talepleri doğrultusunda doldurulması istendi.
Yapılan açıklamalarda ayrı-ca tüm öğretmenlerin sadece kadrolu olarak istihdam edilmesi gerektiğinin altı çizilirken, sözleşmeli öğret-menlerin kadroya geçirilmesi talebi de yenilendi.
Liyakat ve ehliyeti esas alan bir yönetici atama sistemi ihdas edilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi. Adaylık Değerlendirme Komisyonlarının teşkilinde siyasal ve sendikal sineklerden uzak bir yapı kurgulanmasının önemi vurgulandı.
Anayasa ve DMK’nın iş güvencesi ile hükümleri ile öğretmenlerin her türlü istih-dam, özlük, ödeme, disiplin, terfi, izin, atama iş ve işlemlerinin Meslek Kanunu içinde yer alması, başarıyı esas alan objektif bir ödül sistemi hayata geçirilmesi, ek ders ücretlerinin %100 artırılması, bu oranın Destekleme ve Yetiştirme Kurs ücretlerine de aynı oranda yansıtılması, vergi diliminin %15’e sabitlenmesi istendi.
Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin arttığına, bu nedenle eğitim çalışanlarının can güvenliği endişesi yaşadığına dikkat çekilirken, bu noktada şiddeti önleyici ve caydırıcı tedbirlerin hayata geçirilmesinin çok önemli olduğu vurgulandı. TBMM’nin yapacağı yasal düzenlemelere büyük ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamalarda, bu hususun Meslek Kanunu’nda mutlaka yer alması gerektiği belirtildi.
Öte yandan performans değerlendirmesi gibi öğretmen-lerin motivasyonunu olumsuz etkileyecek bir değerlendir-menin kesinlikle olmaması gerektiğinin altı çizilirken; müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanların aylık karşılığı ve isteğe bağlı ek ders ücreti karşılığında derse girme zorunluluğunun kaldırılması ile tüm öğretmenlerin maaş karılığı ders saatlerinin 15 saate eşitlenmesinin Meslek Kanununda yer alması gerek-tiğine dikkat çekildi.
Ekonomik sorunların giderek arttığı, öğretmenlerin ev kirasını, faturalarını dahi ödeyemeyecek noktaya geldiği bildirilen açıklamalarda, değişen ekonomik koşullara binaen promosyon anlaşmaları-nın güncellenmesi gerektiğine, bunun eğitim çalışanlarına adeta can suyu olacağına dikkat çekildi. “Temmuz 2022 öncesinde ödemesi yapılan pro-mosyon ücretlerinin enflasyon oranı ve memur maaş artışları karşısında değer kaybetmesi, bu anlaşmaların ise uzun yıllar uygulanmaya devam edecek olması nedeniyle promosyon ücretlerinin güncellenmelidir. MEB’e bağlı tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve üni-versitelerimizin bankalarla yaptıkları promosyon anlaşmal-arının revize edilmelidir.
Bu durum zaten zor ekonomik koşullarda yaşayan eğitim çalışanlarına bir nebze olsun rahat nefes aldıracaktır, onlara adeta can suyu olacaktır” denildi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.