Son Dakika

TÜRK MİLLETİ’NİN GELECEĞİNE ÇARE OLACAĞIZ”

Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil,“Milletimiz, teknolojinin geldiği noktada çok rahat, 2002 öncesi ve bugünü karşılaştırabi-lir.”dedi
Karahocagil açıklaması-nın devamında, Bütçemiz-deki en önemli açılımlarımızdan biride, çağır açan teknolojileri, yerli ve milli imkanlarla üretmek amacıyla uyguladığımız teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını genişletiyoruz.
Makine sektörü çağrısı kapsamında 20 projeye 2 milyar liralık destek verilecek.
Bu kapsamda SERVO MOTOR ve CNC (siensi) tezgahlar gibi ithal edilen birçok ürün artık yerli ve milli imkanlarla üretiliyor.
Ayrıca, milletimizin hayali yerli otomobil projesi yoluna emin adımlarla yürüyor.
Kayseri’de yapılacak olan Lityum İyon Pil Üretim Tesisi hayırlısıyla Nisan 2022’de üretime geçecek.
Bugünlerde devam eden kü-resel cip, magnezyum ve lityum tedarik krizini düşünürsek, bu teknolojiye yatırımın ne kadar önemli olduğunu anlarız.
Son dokuz yılda, yerli patent sayısı 20, yerli patent tescil sayısı ise 30 kat artış gösterdi.
Marka başvurularında Avru-pa birincisiyiz.
Yerli sınai mülkiyet baş-vurularında, İngiltere, Rusya ve Hollanda’yı geride bırakıp 10. Sıraya yükseldik.
KOSGEB aracılığı ile 61 bini aşkın işletmeye yılbaşından bu yana 1 milyar 740 milyon lira kaynak aktardık.
“Yeşil OSB Ulusal çerçevesi” taslağını hazırladık, dönüşüm için, Dünya Bankasından 300 milyon dolar kaynak temin ettik. Kamu hizmetlerinin tamamını e-devlete entegre ettik ve Ocak ayından bu yana 2.7 milyardan fazla giriş sayısına ulaştık.
Türkiye’nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programını uygulamaya geçirdik
TÜRKSAT 5A uydumuzu, bu yıl içinde başarılı bir şekilde uzaya fırlattık.
Milli Savunma Sanayimizde milliliği %80’lere çıkardık.
Son 10 yıl içinde 170 ayrı ülkeye 228 farklı Savunma Sanayii ürünü ihraç ettik” şek-linde konuştu
ULAŞTIRMA ‘DA 2021’DE YAPILANLAR
Ulaştırma ‘da 2021’de yapı-lanları değerlendiren Kara-hocagil, “443 km. uzunluğun-daki, Kuzey Marmara Otoyolu’nun ve bu proje kapsa-mındaki Yavuz Sultan Selim köprüsünü bu yıl içinde trafiğe açtık. 330 km. uzunlu-ğundaki Ankara- Niğde otoyolunu Kırşehir bağlantı yolu da dahil olmak üzere tamamını hizmete aldık, trafiğe açtık.
Ülkemiz adına hem ekonomik hem de stratejik değere sahip “kanal İstan-bul” un çalışmalarını başlat-tık, Sazlıdere köprüsünün temelini attık.
30 bin km.’leri bulan bölünmüş yol ağımız, 600 km.’yi geçen tünellerimiz misli misline katladığımız otoyol uzunluğumuz, dün-yanın en görkemli köprü-lerimiz, viyadüklerin, Demir İpekyolu Türkiye hattı-mız,127 ülkeye ulaşan hava ağımız, tonajlı gemilerin ye-ni adresi olan limanlarımız ile,
Karayollarında, Hava Yollarında, Demiryollarında, Denizyollarında da yaptık-larımız, yapacaklarımızın teminatıdır.
Tüm kurumlarda, tüm birimlerde “yapacağız” demi-yoruz değerli vatandaşlarım, sevgili gençlerimiz “yaptık” diyoruz. “Yaptık”
Hem kalkınmanın hem üretimin ana hammaddesi olan, enerji konusunda 19 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanları kat be kat aşan başarıları yakaladık.
2018 Temmuz ayında 87 bin megawat olan elektrik kurulu gücümüzü, 2021 Ekim ayında 99 bin megava-ta çıkardık.
Aynı yıl ve aylar arasın-da, 6 bin 917 olan elektrik santral sayımızı ise 10 bin 262’ye yükselttik.
Sahip olduğumuz yenile-nebilir enerji kurulu gücü-müz ile Avrupa’da beşinci, dünyada 12. Sırada yer alıyoruz.
Hidrokarbon aramaları-mız iki sismik araştırma ve üç derin deniz sondaj gemi-miz ile devam ediyoruz. Fatih, Yavuz ve Kanuni son-daj gemilerimizin yanına dünyada sadece 5 tane olan, yedinci nesil dördüncü sondaj gemimizi de filomuza ekledik.
Burada Atatürk Kültür Merkezinden söz etmek isti-yorum.
Kültür Merkezimizin ilk olarak 1946 yılında temeli atılmış, ancak bina 23 yıl sonra 1969 yılında hizmete açılmıştır.
İşte Recep Tayyip Erdoğan zihniyeti ile, tek parti dönemi ve Atatürk is-mi arkasına sığınarak Türkiye’yi sülük gibi emen zihniyetin farkı apaçık orta-ya çıkıyor.
Recep Tayyip Erdoğan daha modernini, daha görkemli nin pandemi ye rağmen 2,5 yıl gibi kısa zamanda bitirip, İstanbullu-nun hizmetine sunulmuştur.
Aynı zamanda, mimari-siyle tarihi Beyoğlu’na uyumu yanında, mühendis-lik yöntemiyle de ülkemizde ve dünyada sayılır projeler arasında yer alan Taksim Camisini tüm engellemelere rağmen tamamlayarak hiz-mete açtık.
Fethin yadigarı, Fatih’in Kılıç hakkı Gençliğimizin hayali, ümmetin beklentisi Ayasofya’yı 86 yıl sonra iba-dete açmanın müthiş hazzında paylaşmak isterim.
UNESCO Dünya mirası listesindeki eserlerimizin sayısı, 19’a yükselmiştir. Dünyada 5 ülke arasında yer almaktayız” diye ko-nuştu
SAĞLIKTA BAŞARIMIZ SU GÖTÜRMEZ ŞEKİLDE ORTADADIR.
Karahocagil açıklama-sına, “Yapılan yatırımlar ile kovid-19’da halkına sıkıntı çektirmeyen ülkeler içeri-sinde en üstlerde olduk.
Dünya sağlık örgütü tarafından belirlenen kronik hastalık yönetimi politika-larının hayata geçirilme-sinde Norveç ile birlikte dünya lideri olarak litera-türe geçtik.
Ak Parti kurulduğundan beri “halka hizmeti, hakka hizmet” olarak gördü.
Halkına söylediklerini, halkının ona söylediklerini, halk ile söyleşip, halkı ile sözleştiklerini, hiç unut-madı.
Yapabileceğini söyledi, söylediklerini hep yaptı, halkına hiç yalan söylemedi, halkını hiç kandırmadı.
Zorlaştıran olmadı, kolaylaştıran oldu. Bölen olmadı, birleştiren oldu. İten olmadı, kucaklayan oldu.
19 yıldır, milleti de Reisine sahip çıktı. Her se-çimde desteğini gösterdi. Milletten daha büyük güç tanımayan Recep Tayyip Erdoğan 2023’te de yalnız bırakmayacak bu yüce mil-let diyorum” ifadeleri ile son verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı