Politika

TÜRKİYE 19 YILDA BÜYÜDÜ,ZENGİNLEŞTİ,GÜÇLENDİ

Mecliste bir açıklama yapan Amasya Ak Parti Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Son dönemlerde Türkiye’nin dış politikasını ve özellikle ekonomisini hedef alan yalan haberler, saldırı boyutuna ulaştı dedi. Karahocagil, “İş dünyası, Yalan haber üre-tenler bunların gerçekleş-mesini umuyorum, insan-ları paniğe sevk etmek istiyorlar ama Cumhur-başkanımız Bunlara“izin vermeyeceğiz” dedi.
Hem Merkez Bankası nezdinde hem de ekono-miyle ilgili Sosyal medya üzerinden ciddi bir haber kirliliği yapılıyor. Hükümetin döviz hesaplarına el konulacak ına kadar akıl dışı birtakım yorumlarda bulunu-yorlar.Burada bir “ekonomik tetikçilik” yap-mak suretiyle Türkiye ekonomisini istikrarsız-laştırma, Türkiye’yi kaosa sokma ve bunun 2023 seçimleri için bir manivela olarak kullanılma arayışını görüyoruz. Türkiye ihracat rekorları kırarken, yıl sonu büyüme rakamları giderek artarken faize karşı üretim ve yatırım stratejisini benimseyen Türkiye’nin ekonomisine kur üzerinden saldırılar yapılmasına izin vermedik.
Vesayetin tuzaklarından darbe girişimlerine, terör saldırılarından uluslararası ambargolara kadar nice engeli aşarak ülkemizi bugünkü seviyesine getir-dik.
Türkiye döviz kurlarına bağlı olarak büyüyen bir ülke değildir. Türkiye dünya ile birlikte sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ama eko-nomik göstergelere baktığı-mızda dünyanın pek çok ülkesinden biz daha iyiyiz. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokarak küresel gelişmişlik liginin en üstüne çıkarma-nın mücadelesini veriyoruz.
Cumhurbaşkanımız, yeni asgari ücreti açıklarken çalışanlarımızı hayat paha-lılığı altında ezdirmemeye kararlıyız demişti.
Asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun iş veren üzerindeki yükünü azaltacak adımları da ihmal etmiyoruz. Yeni asgari ücret düzenlemesiyle birlikte yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini de kaldırıyoruz. İşveren kesim bu iki verginin kalk-masıyla birlikte 450 T.L.’lik ilave bir yükten kurtuluyor.
Ülkemizin ve milletimizin geleceğini ne faiz ne kur spekülatörlerine yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşman-ları, ne de bir avuç açgözlü muhteris belirleyebilir. Bu ülkenin geleceğini 84 milyon ile birlikte belirledik, belirlemeye devam edeceğiz.
Türk ekonomisinde olup biteni kötü yönetimle açıklamak muhalefetin işine geliyor.
Türkiye’nin umutlarına, coşkusuna, gelecek hesap-larına, büyük vizyonuna saldırıyorlar. “Milleti bura-dan çekelim, gerisi gelir” diyorlar.
Bunun için siyasi teröristlerini sahaya sürdüler. Üretim patlarken, ihracat patlarken, istihdam artarken, üretimi daha da güçlendirecek adımlar atı-lırken dolarla vurmaya çalışıyorlardı, derslerini aldılar.İnşallah bir süre sonra dengeler yerine oturup ülkemiz hedeflerine bir adım daha yaklaştığında bu felaket tellalı muhterislerin her sözlerini, her beyanlarını alınlarına yaftalayacağız.
Küresel tefeciler, içerid-eki açgözlüler, ellerindeki sermaye gücü ile ekonomik darbe yapmaya çalışıyor.
Dolar silahı ile, finansal terörle saldırıyorlar! “Ekonomiyi çökerterek bütün jeopolitik hesaplar da çöker” diye umuyorlardı. “Milleti infiale sürüklemek, toplumsal isyan dalgası oluşturursak Türkiye içeriden çöker, durdurulur” diyorlardı.Kurda yaşanan dalgalanmanın psikolojik olduğuna hep birlikte şahit olduk. “Doların düşmesi için faizin artırılması gerekir” diyenlerin aksine Cumhur-başkanımızın tek bir sözü doların ateşini düşürmeye yetti.
Kendi çıkarlarını devam ettirmek için, doyumsuz-luklarını daha da artırmak için, intikam almak için kirli bir hesabı milletin sırtından servis edenler, cibilliyetsizler unutmayın 2023 hedefleri, 2053 vizyonu doğrultusunda hizmet etmeyi halkımız ile el ele, omuz omuza sürdüre-ceğiz.
“Bazıları kafalarını kuma soksa da beyazı siyah olarak göstermeye çalışsalar da güneş balçıkla sıvan-mıyor.
Türkiye 19 yılda büyüdü, zenginleşti, güçlendi. Tüm vatandaşlarımızın hayat standardı yükseldi.
Herkes, her aile kendi durumunu değerlendiriniz. Zengini-fakiri, çalışanı-çalışmayanı, işçisi-memuru, genci-yaşlısı, muhalifi-muhalif olmayanı, kısacası herkes bu karşılaştırmayı yapsın.
Sadece varlıklarını değil, borçlarını da hesaba katsın.? Sonuçta 19 yıldaki refah artışına kendisi bile şaşıracaktır. Hayat standar-dındaki inanılmaz yükselişi fark edeceklerdir.
Türkiye, büyüdükçe, güçlendikçe, imkanları arttıkça bundan tüm halkı-mız faydalanacaktır.
Ana muhalefetin ve aynı cephenin partilerinin tek siyasetleri Ak Parti’ye saldırmak, tek vaatleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek. Milletimiz bu kısır zihniyete 19 yıldır inanmadığı gibi bundan sonrada izin verme-yecektir.
2002 Türkiye ekonomisi açısından bir dönüm noktası oldu. 2002-2013 arasında yakaladığımız ekonomik istikrarla çok önemli kazanımlar elde ettik. Sanayiden tarıma, inşaattan turizme güçlü bir büyüme performansına kavuştuk. Bu dönemde Türkiye gerçek gücünün ve imkanlarının farkına vardı.
Halkımızın yıllardır çekmekte olduğu sıkıntıları sona erdirip, ülkemizin kalkınması için önündeki tüm engelleri ortadan kaldır-dık,3 Kasım 2002’de, “tek başına, iş başına” diyerek iktidara gelen Partimiz, “işimiz hizmet, gücümüz millet” sloganı ile hizmet-lerimizi milletimiz için yapmaya devam edeceğiz.
Milletten aldığımız desteği milletle paylaşarak, tam ekonomik bağımsızlığı da çok yakında başaracağız Allah’ın izniyle.
Türkiye’den istikrarlı, potansiyeli yüksek hangi ülke var bu bölgede?
Ülkeme güveniyorum,
Liderimiz Cumhurbaş-kanıma inanıyorum.
Hükümetimize ve ülkemi-zin kurumlarına güveni-yorum. Milletimizin geleceğe güvenle bakması adına yapılan hizmetlerin tamamına sonuna kadar güveniyorum.
Savunma sanayimizde millilik oranının %80’lere çıkması İHA’lar, SİHA’lar, İnsansız Otomobil, İnsansız Uçak, Altay Tankları, Uzun Menzilli, Kısa Menzilli Füze-ler, Füze fırlatma Rampa-ları, Savaş gemilerimiz, Savaş Helikopterlerimiz, S-400’ler saymakla bitmeyecek teknolojik ve savunma adına yapılan yatırımlar, projeler, üretimler.
2002 öncesi 80 yılda yapılmayanları, milletimiz için 20 yılda misliyle yaptık, başardık.
Milletimizin yaşam standardını, refah seviyesini artırma adına, doğalgaz, köprüler, tüneller, hızlı tren-ler, havaalanları, üst-alt geçitler, şehir hastaneleri, KYK binaları, karayolları, Demiryolları, Denizyolları, Hava yolları yazmakla, anlatmakla bitireme-yeceğimiz dev yatırımlar.
Türkiye büyüyor, kimse bu büyümeyi konuşmuyor. Sıkıntılar var ama Allah’ın yardımı, milletimizin ferase-tiyle alnımızın akıyla bun-larıda aşacağız.
Cumhurbaşkanımızın dediği gibi “Ülkemizi, emperyalistlerin çizdiği haritaların cazibesine kapılıp bölmeye çalışanların silahlarından çıkan kurşun-lara terk etmedik ve terk etmeyeceğiz. Bu ülkeyi 1 dolar karşılığında vatan-larını satanların ellerine de bırakmadık, bırakmaya-cağız. İnşallah bu ülkeyi döviz kuru üzerinden yeni-den şekillendirmek isteyenlere de teslim etmeyeceğiz.” Dedi ve dediğini yaptı. Hamdolsun, 20 yıldır kendine güvenen-lerin yüzünü güldürdü, muhaliflerin yüzünü yine kararttı. Doları tek sözle tepetaklak yaptı.
Sıra o stokçularda, sıra keyfine göre fiyat yükseltenlerde. Onlarda yaptıkları bu hainliklerinin, bu fırsatçılıklarının hesabını verecekler. Sultan Abdül-hamid’in dediği gibi “Devlet bazen ölü taklidi yapar, zannedersin ki devlet yok çöktü. Şımardıkça şımarırsın birden üzerine bir ağırlık çöker. Sonra? Sonrası yok” Sayın Cumhurbaşkanım, iki gün önce, henüz dövizin tepetaklak olmasından birkaç saat önce bir CHP’li, bir İYİ Partili vekil arkadaşımla karşılaştım, onlar yine millet, köylü, demagojisi yaptılar. Bende arkadaşlara dedim ki; ben yirmi yıldır Reisin yanında yürüyorum, bu ülkeyi dünya devleti yapma adına, dünyaya yön verme, hakkı adaleti haykırma adına, bu ülkeyi yatırımlarla, projelerle donatma adına yaptıkları ortada gözler önünde. Yirmi yıldır beni hiç yanıltmadı, yine yanıltmayacaktır.
Benim yine başımı eğdir-din Sayın Cumhurbaşkanım, yine başım dik vakur vakur. Muhalefeti seyrediyorum, Siyonistleri, emperyalistleri seyrediyorum, Allah Cum-hurbaşkanımıza uzun ömür versin, Allah Reisimizi bu milletin başından eksik etmesin.
Kendi parasına güvenmeyip dövize para yatıranlar, inşallah size bir ders olur, bir daha Reis tamam demeden menfaat-perestlerin peşine takılma-yın, sonunuz hüsran olur.”ifadelerine yer verdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.