Gündem

ÜÇOK: ‘SULUOVA’NIN BESİCİLİKTEKİ SAHİP OLDUĞU PAYI ARTIRACAĞIZ’

8 Yıllık görev süresi boyunca sayısız alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra 30 yakın proje ve yatırımı Suluova’nın gelişmesi, kalkınması ve şehirleşmesi adına bölgemize kazandırarak öncelikle gençlerimizin ve halkımızın hizmetine sunduklarını söyleyen Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok: “Gençlerimize tavsiyem; günübirlik değil uzun vadeli planlar yapsınlar. Önlerine büyük ama gerçekçi hedefler koy-sunlar ve hedeflerine giden yolda durmadan çalışsınlar. Yaşadığı kente karşı duyarlı ve ilgili olsunlar. Şehir ve kamu yararı gözeten Sivil Toplum Kuruluşları’nda aktif görev alsınlar, istişarenin gücünü unut-masınlar ve son olarak kendilerine inanmaktan asla vazgeçmesinler. Siyaset benim için bir kariyer planlaması olmadı ve hiçbir zamanda siyaseti kariyer planlaması olarak görmedim. Bu sebeple de buna ce-vap vermek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Günü ve zamanı gelince hemşehrilerim karar verir bende onların kararına saygı duya-rım. Hizmet anlayışım görevi devir aldığım ilk günden günümüze hiç değişmedi. Hep aynı anlayışla hizmet etmeye çalıştım. Belediye büt-çemizden 21 mahalle ve 40 bin nüfusumuza eşit ölçüde hizmet götür-meye çalıştım. Ayrım yapmadan eşit şekilde hizmet götürmeye dikkat ettim. Kesinlikle oy ile hizmeti mukayese etmedim, etmemde. Benim bakış açım ‘vatandaşımız bana oy vermedi ise, hizmet vermem’ anla-yışı değil, ‘vatandaşımızın gönlüne giremediysem ve oyunu alamadıy-sam bu kendi eksiğimdir, diyerek kendimi sorgular eksiğimi giderme-ye çalışırım.”dedi.
SOSYAL VE YEŞİL ALANLARIN YER ALACAĞI BİR PROJE ÇALIŞMASI
Mevcut bütçe ile ikinci görev döneminde yüzme havuzu, beş adet spor tesisi, içme suyu arıtma tesisi, millet bahçesinin bir ve ikinci eta-bı ile içerisinde millet kıraathanesi, canlı hayvan pazarı, orta mahalle Selimiye caddesinde sokak sağlıklaştırma projesi ve ilçe genelinde binlerce metre kare kilit parke çalışması ile kaldırım yaptıklarını ifade eden Başkan Üçok: “Gereksiz harcamaları bırakıp mevcut bütçe doğru kullanılırsa kısıtlıda olsa eldeki bütçe ilede büyük işler yapılır. Biz engelli kardeşlerimiz için engelsiz yaşam parkı yaptık. Şimdi İçerisin-de sinema, tiyatro, spor salonu, zemin katında dükkanlar, otopark, üst katında da ofislerin olduğu, etrafında da sosyal ve yeşil alanların yer alacağı bir proje çalışması var. Bunu da inşa ederek halkımızın hiz-metine sunacağız. Tam 16 milyon euro bedelli olan atık su arıtma te-sisi projesini hazırladık. Bu yaklaşık 250 milyon TL demektir. Suluova’ya yapılacak tek seferdeki en büyük yatırımdır. İçme suyu arıtması değil sadece evsel atıkların, kanalizasyonların arıtmasının ya-pılacağı bir tesis olup içerisinde yağmur suları toplanacak. Mevcut mezbahanenin karşısına bu testi yapacağız inşallah. Böylece çevreyi kirleten bir belediyeden, temiz çevreye giden bir belediye oluyoruz. Bu proje Avrupa Birliğinden hibe aldığımız bir projedir, çok önemli büyük bir yatırımdır. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz ‘Hünerli Eller’ ekibimizin çalışmalarına büyük önem veriyorum. Bu ekibimiz sadece bu bayram öncesi 160 yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlarımızın evinde bayram temizliği yaptı. Bu hizmet sadece bayram arifelerinde değil İlçedeki yaşlı, dezavantajlı vatandaşların evlerinin dönüşümlü olarak da temizleniyor. Yine bu ekibimiz ev temizliğinin yanında ihti-yaç halinde kişisel bakımlarının da yapmaktadır. 3. Etap TOKİ ile otogar arasındaki 900 dönümlük ahırların, eski yapı-ların olduğu yeri dönüştürmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına müracaat ettik. İnşallah Suluova’nın çehresini değiştirecek bu projenin temelini atacağız. Bu dönüşümle birlikte kokan, ahırları olan şehir imajını düzelteceğiz. Muhtarlarımızla bir-likte çalışıyoruz. Onların mahallelerine olan igileri ve mahallelerinin sorunlarını bize zamanında bildirmeleri ile sorunların çözümleri de kolay ve çabuk oluyor. Muhtarlarımızın mahallelerine olan bu çalışma azimleri de bizlere güç veriyor. İnşallah bundan sonra da hep beraber çalışacak ve her konuda örnek bir ilçe haline geleceğiz”dedi.
“TÜM FAKTÖRLER BİR ARAYA GELİNCE YAPILAN İŞLERDEN ORTAYA BAŞARILI ÇALIŞMALAR ÇIKTI”
Suluova için büyük bir önem taşıyan ve bizim de çok önem verdiğimiz 16 Milyon Euro bedelli atık su arıtma tesisi projemiz artık ihale aşamasına geldiğini ifade eden Başkan Fatih Üçok: “Projelerimiz çerçevesinde yapılacak yeni yatırımlarla birlikte Suluova’mızdaki de-ğişimi, dönüşümü taçlandırmış olacağız. Yapılan değişim ve dönü-şümlerinde sürdürülebilir olması gerek. Sonuçlarının mutlaka önce-sinde hesaplanması gerekir. Suluova’da son 5 yılda hakikaten kabuk değiştirir gibi bir değişim başladı. Biz bu değişimi ölçülebilir bir dü-zeyde, kontrollü bir şekilde yürütülmeye özen gösterdik Bu konuda bürokrasiden bireye kadar Suluova’ da yaşayan herkes bu konuda ger-çekten üzerine düşen sorumluluğun bilinci ile hareket etti.
Milletvekillerimiz, Sayın.Valimiz, kaymakamımız, belediyemiz, üniversitemiz, meslek odalarımız ve kurumlarımız kısaca herkes katkı sağladı. Tüm bu değişimi tek başına birisi çıkıp bunu gerçekleştirmesi asla mümkün değildi. Ve yaptığınız çalışmanın da mutlaka bilim dün-yasından destek görmesi gerekiyordu. Bu konuda değerli rektörümüz her konuda olduğu gibi bu konuda da destek verdi Tüm faktörler bir araya gelincede yapılan bu işlerden ortaya başarılı çalışmalar çıktı. Zaten biz belediye olarak bütçemizin yüzde 50’lik kısmını yatırımlara ayıran bir belediyeyiz. Suluova için büyük bir önem taşıyan ve bizim de çok önem verdiğimiz 16 Milyon Euro bedelli atık su arıtma tesisi projemiz artık ihale aşamasına geldi. Millet Bahçesi ve Bilgi Evimiz yakında hizmete girecek. Kısaca Suoluova’da yatırımlar bitmez. Hep devam edecek. Sloganımız “ Durmak yok Yola Devam” ifadelerine yer verdi.
‘SULUOVA’NIN BESİCİLİKTEKİ SAHİP OLDUĞU PAYI ARTIRACAĞIZ’
Suluova’da yeni bir kalkınma hamlesinin başladığını ifade eden Başkan Fatih ÜÇOK: “Suluova belki birçok ilçeye nasip olmayan coğrafi konumu ile tek başına ö-nemli bir değer. Bunları topladınız zaman hakikaten potansiyeli olan bir Suluova ortaya çıkıyor. Suluova tarihi İpek Yolu üzerinde olup, tren, hava, karayolu ve deniz yolu ağının tam ortasında yer alıyor ve bölge-nin en büyük sanayi kuruluşu şeker fabrikası, Türkiye’nin en büyük Et Entegre tesisi Suluova’da. Özellikle Linyit ve yeraltı kaynakları açı-sından da önemli bir zenginliğe sahibiz. İlin en büyük su gücü yine çok yakınımızda. Büyük bir Turizm potansiyeli olarak harekete geçi-remediğimiz; Derinöz ,yedi Kuğular Kuş Cenneti gibi yerlere sahibiz. Bunların uluslararası duyurulması tanıtılması gerekiyor. İnşaat sektörü Suluova’mızda da son üç yıldır korkunç bir şekilde ilerliyor. Biz ola-bildiğince kontrol altında tutmaya çalışıyoruz çünkü, daha estetik şe-hir kimliğine yakışır binaların yapılmasını arzu ediyoruz. Suluova’nın çok daha iyisini hak ettiğine inanıyorum. Çünkü genç nüfusu var, pro-je kültürü var ama Suluova’da olmayan eksiklerimiz de var onları da biliyorum.
Hem bir Suluovalı olarak hem de Belediye Başkanı olarak Suluova gelecek de çok daha iyi bir yerlerde olacağına inanıyorum. Şimdiden o parlayan Suluova’nın temellerini hazırlayan en küçüğün-den en büyüğüne, ilim dünyasından siyaset dünyasına, Mülki İdare eden askeri idareye kadar hepsine katkılarından dolayı tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
İlçemizin ekonomik yapısında Şeker fabrikası, maden ocakları ö-nemli yere sahip olsa da yeni sanayi yatırımları, tarım ve hayvancılık giderek önem kazanmaktadır. Suluova’da yapılan Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Besi Bölgesi, ilçemizin önümüzdeki yıllarda ala-cağı yeni yatırımlar ve yeni imkanlara da zemin hazırlayacağı gibi aynı zamanda tarım ve hayvancılığın gelişmesini de sağlayacağından Suluova’mızda yeni bir kalkınma hamlesinin başladığını ifade edebi-liriz. İlçe tarımında zaten son yıllarda hızla kooperatifleşmeye gidile-rek özellikle kiraz üretiminde ihracatı geliştirilmiştir. Yine bölgemizde yaygın olarak yapılan hayvancılığın geliştirilmesi için kurulan besi bölgesi ile hayvancılık daha modern yapıya kavuşturulmuş olup zaten besicilikte belli bir paya sahip olan Suluova’nın besicilikteki sahip ol-duğu pay da artacaktır. Çünkü Suluova TDİ Besi OSB çatısı altında yetiştiricilerimizin ihtisaslaşmaları; hayvan sayısının artmasına, et ka-lite ve verimin artmasına, sağlıklı, çevre ve insan sağlığına zarar ver-meyen hijyenik bir ortamda üretimlerin gerçekleştirilmesine, işletme girdi maliyetlerinin düşürülmesine, hayvan sağlığı ve refahının artma-sına, giriş ve çıkışların kontrollü yapılmasına, hayvansal üretime daya-lı sanayinin gelişmesine, yem bitkileri üretiminin artmasına, günümüz teknolojilerini kullanarak modern tesislerde yetiştiriciliğe geçişi sağla-yacağı gibi, istihdama,yetiştiricilerin sosyal refahının yükseltilmesine, içerisinde bulunan biyogaz tesisleri ile hayvansal atıkların değerlen-dirilmesi ile ilçe merkezinde bulunan hayvancılık işletmelerinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin azaltılmasına ve elektrik ürete-rek ilimiz ve ülkemiz ekonomisine çok yönlü büyük katma değer sağ-layacaktır.”dedi.
“BİZ BU KENTİ GELECEK KUŞAKLARA ÇOCUKLARIMIZA EN İYİ ŞEKİLDE BIRAKMAK ZORUNDAYIZ.”
Başkan ÜÇOK: “Başkan olarak belediye bütçemizden 21 mahalle ve 40 bin nüfusumuza eşit ölçüde hizmet götürmeye çalışıyoruz. Ay-rım yapmadan eşit şekilde hizmet yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle oy almak amacı ile hizmeti mukayese etmedim, etmemde. Benim bakış açım ‘vatandaşımız bana oy vermedi ise, hizmet vermem’ anlayışı değil, ‘vatandaşımızın gönlüne giremediysem ve oyunu alamadıysam bu kendi eksiğimdir’ diyerek bunu görüp eksiğimi gidermek anlayı-şıdır. Suluova bizim ve bizler bu şirin kentimizin kalkınması için ortak akılla hareket etmemiz gerek. Biz bu kenti gelecek kuşaklara çocukla-rımıza en iyi şekilde bırakmak zorundayız. Hayata en iyi en donanımlı şekilde hazırlanmaları için çocuklarımızın eğitim başarılarının yanında kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler içinde yer almalarını önemsiyo-rum. Suluova bizim evimiz bu sebeple de ilçemize herkesin aynı gözle bakmasını bekliyorum. Şehrimizi birlikte yönetelim birlikte büyütelim istiyorum. Bu sebeple de hemşehrilerimizden aidiyet duygusunu zinde tutmalarını özellikle de yatırımlarını Suluova’da gerçekleştirmelerini ve son olarak ta Suluova’lı gençlerimizi ilçemize hamle yaptıracak yeni projeler üretmeleri için çalışmalar yapmalarını bekliyorum.”dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.