Son Dakika

ÜCRETLERİMİZ ENFLASYONUN ALTINDA EZİLDİ”

Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün, Yavuz Selim Meydanında açıklama yaparak geçinemiyoruz, her gün yeni zamlarla uyanıyoruz dedi.
Yavuz Selim Meydanında açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Ölgün, “vatandaşlar fakir-leşirken onların zenginlik-lerine zenginlik kattığını aktararak, “Olağanüstü günlerden geçiyoruz. İktidar emeğe, emekçilere, çiftçilere, esnafa, kadınlara, gençlere, halka karşı adeta ekonomik darbe yapıyor. Göz göre göre ve sonucunu bildikleri eko-nomik politikalarla emeği ucuzlatıyor, işsizliği, güven-cesizliği artırıyor, yaşam koşullarını dayanılmaz hale getiriyorlar. İktidar, çevresi ve bir avuç vurguncu, fırsatçı, rantçı kapitalist dışında hepimiz kaybe-diyoruz. Biz fakirleşirken onlar zenginliklerine zen-ginlik katıyor. Her güne yeni zamlarla uyanıyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamaz olduk. Enflasyon aldı başını gidiyor. TÜİK’e göre yüzde 19,89, bağımsız araştır-macılara göre yüzde 50 civarında” dedi.
“İşsizlik fonundan işsizlik parası alamıyoruz”
Ev kiralayamadıklarını, kiraladıkları evin kirasını ödeyemez olduklarını vurgu-layan Ölgün, “Ücretlerimiz enflasyonun altında ezildi. Asgari ücret bile açlık sınırının altında kaldı. Ev kiralayamaz, kiraladığımızı da ödeyemez olduk. Binbir emekle büyüttüğümüz gençler barınacak yurt bulamıyor. İşsizlik aldı başını gidiyor. İşsizlerin sayısı 10 milyona yaklaştı. Gençler ve kadınlarda işsizlik oranı daha fazla. Ucuz işgücü kaynağı görülen kadınlara yönelik şiddet kadın kırımı boyutuna ulaştı. Patronlar istediği zaman keyfi olarak işten çıkarırsa, iktidar sorgusuz sualsiz ihraç ediyor! İşsiz kaldığımızda da İşsizlik Fonundan işsizlik parası alamıyoruz.
Fonu kuşa çevirdiler, paralar sürekli patronlara aktarılıyor. Ücretlerimiz açlık sınırının altında. Maaşlarımız eridikçe eriyor. Mesele kaynak olmaması değil, iktidarın ve serma-yenin tercihleridir. Bize olmayan kaynaklar, silah-lanmaya savaşa gidiyor. Bize para yok, ama silaha var. O nedenle, barış hepimizin acil talebi” şeklinde konuştu.
“Son iki yılda yaşanan kayıpları telafi edecek zam yapılmalı”
Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe hayata geçirilmesi gerektiğini belir-ten Ölgün, “Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Daha ötesi yok! Nefes alamaz hale geldik. Yoksulluğumuzun, işsizliğimizin en önemli nedenlerinden biri öfkemizi, tepkimizi, çığlığımızı duyurmamak! Sessizliğimiz iktidarı daha da pervasız-laştırıyor. Bu sessizliğe artık dur demeliyiz! KESK olarak, sesimizi daha da yükselte-cek, ses olan her yerde sese ses katacağız. İktidar derhal istifa etmeli, erken seçim kararı almalıdır.
Çok Acil ve Asgari Ola-rak, çalışanların ücretlerine son iki yılda yaşanan kayıp-ları telafi edecek zam yapılmalıdır. İstihdamı artıracak acil önlemler alın-malıdır. Asgari ücret Ocak ayı beklenmeden, insanca yaşayacak bir tutara çıkarılmalı, vergiden muaf tutulmalıdır. Mal ve hizmet-lere son iki yılda yapılan zamlar geri çekilmeli, dene-tim sağlanmalıdır. Elektrik, doğal gaz ve suyun bir kısmı devlet ve belediyeler tara-fından karşılanmalıdır. Herkese yaşanabilir bir ücret düzeyinin altında olmamak kaydıyla “temel gelir güvencesi” verilmesi için bütçeden kaynak ayrılmadır. Kamu hizmetlerinin piyasalaş-tırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmelidir. Kamu hizmetlerine ve yatırımları-na bütçeden ayrılan pay acilen artırılmalıdır. Lisans ve ön lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergesi 3600’e çıkarıl-malıdır. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe hayata geçirilmelidir.
Toplumsal barışı sağlayacak acil demokratik adımlar hayata geçiril-melidir. Evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu, grev hakkı ile tamamlanmış ger-çek bir toplu pazarlık siste-mine geçilmelidir” şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı