Son Dakika

Ülkem Parti Başkanı Murat Köse, Mescid-i Aksa’ya saldırıyı kınadı

Amasya Ülkem Parti Başkanı Murat Köse Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıyı kınadı.
Başkan Köse gazetemize yaptığı açık-lamasında;İsrail’in çoluk çocuk demeden o coğrafyada Müslümanlara her türlü işken-ceyi ve hak ihlalini reva gördüğünü söyleyen Köse, daha geçenlerde yaşlı bir bayanın so-kak ortasında katledildiğini hatırlatarak, “Orası Kudüs, bütün semavi dinler için kut-sal bir kent. Vicdanları olsa bunu yapmazlar. Orada Yahudilerin, Hıristiyanların mekânları da var. Oralara bir şey olmuyor. Ama asli un-sur olan Müslümanlarla ilgili bir hazımsızlık var. Bunu kınıyoruz, lanetliyoruz.Mescid-i Aksa bize emanettir.1917 yılından beri aşama aşama Filistin topraklarını işgal eden İsrail, buradaki işgali planlı bir şekilde sürdürdüğü gibi her fırsatta Filistinli kardeşlerimize ve kutsalımız Mescid-i Aksa’ya saldırmaktır.
Mescidi Aksa Müslümanlar içinde kut-saldır. Müslümanların ilk kıblesidir. Mescidi Aksa’da ibadet eden müslümanlara yapılan saldırı bütün İslam dünyasına yapılmıştır. Bütün müslüman ülkeleri, Filistin’ ne karşı yapılan zulüm için ortak tavır almaya çağı-rıyoruz.
Birleşmiş milletleri göreve çağırıyoruz. Birleşmiş milletler derhal bu saldırıları durdurmak İçin ciddi kararlar almalıdır. Batı dünyası yapmacık iki yüzlü tavırlarından vaz-geçip Filistin’deki zulme karşı israile yap-tırımlar uygulanmalıdır.
Zalim İsrail’in, Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistinli kardeşlerimize yönelik uyguladığı şiddet ve yıkıcı eylemler ile Filis-tinli kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü en-gellemeye yönelik girişimler, mübarek Ramazan Bayramının arefesinde daha da art-mıştır.İsrail’in insanlık onurunu hiçe sayarak tüm insanlığa karşı yaptığı bu zulmü, akan kanları ve ağlayan analarımızı gördükçe yüreğimiz yanıyor, vicdanımız parçalanıyor, boğazımız düğümleniyor. Mazlum ve savun-masız kardeşlerimizin şehit haberleriyle içi-miz kan ağlıyor.
İsrail’in yaptığı bu zulme sessiz kalan tüm dünya kamuoyu, bu zulme ortak olmuştur, bu zulmü yapanlar kadar susanlar da zalim ola-rak tarihe geçecektir.
Başkan Köse sözlerinin devamında; Ku-düs, biz Müslümanların ilk kıblesi, Mescidi Aksa’nın bulunduğu, Peygamberimizin Miraç’a çıktığı, mukaddes saydığımız bir bel-dedir. Kudüs, yüzyıllardır İslam beldesi, yüz-yıllardır bizlerin gönlünde ayrı bir yeri olan mukaddesatımızdır.
1187’de haçlıları yenerek Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü kurtarma ile başlayan inşa ve ihya çalışmalarından sonra, Batı, Kudüs’ü tekrardan işgal ederek tarumar etmiştir.
1517’de Yavuz Sultan Selim’in Kudüs’ü Osmanlı beldesi yapmasıyla birlikte, insanı, medeniyetimizin özüne koyan kültürümüz gereği, Kudüs tekrardan yenilenerek adaletle yönetilmiş ve tüm insanlık barış ve huzur içinde yaşamıştır. Bugün geldiğimiz noktada ise, insanlık onuruna sığmayan zulümlerle, Kudüs’ü tarumar ve işgal eden İsrail, tüm in-sanlığın onurunu çiğnemektedir.
Hak davasında, haklı mücadelesinde Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Kudüs sevgili Peygamber Efendimizin bizlere emanetidir.
Onun zulüm altında çiğnenmesine asla izin vermeyeceğiz Bu kuruluşların varlık se-beplerini hatırlayarak bir an önce harekete geçmeleri ve yaptırım uygulayacağını dek-lare etmeleri şarttır. Hem Müslüman ülkeler hem de dünyanın tüm ülkeleri diplomasi ile bu sorunu çözmek için çaba sarf etmelidir.
Kudüs Ortadoğu’nun, Ortadoğu ise tüm dünyanın merkezi ve kalbidir. Eğer bölgede barış ve güvenlik sağlanamaz dünyamız da-ha çok savaşlar, işgaller, kan ve gözyaşı müşahede edecektir. Bugün her birimize düşen bütün kalbimizle ,dilimizle ve elimizle bu saldırılara karşı durmaktır. Unutmayalım Mescid-i Aksa bize emanet, Mescid-i Aksa in-sanlığa emanet”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.