Son Dakika

Ülkem Partisi Amasya Merzifon İlçesinde 1. Olağan Kongresi Gerçekleşti

Ülkem Partisi Amasya Merzifon İlçesinde 1. Olağan Kongresi gerçekleşti.
Merzifon İlçe kongrelerini tamamlayan Ülkem Partisi Amasya İlçe Teşkilatında kongre heyecanı yaşandı.
Mevcut Başkan Hamit ÇELİK, tek aday olarak gir-diği kongrede yeni yönetim belirlendi.
Genel kurula,Merkez İlçe Başkanı Hüseyin AKSA-KAL,İl Başkanı ve Kara-deniz Bölge Başkan Yardım-cısı. Murat KÖSE, İl Başkan Yardımcısı İsmail TURNA, Amasya İl Teşkilat Başkanı İsmail DAĞ, Merkez İlçe Başkan yardımcıları Şenol BİLGEN ve Ruhi BAŞPINAR Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Serap MEŞHUR katıldı.
Saygı duruşunda bulu-nulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda daha sonra divan belirlendi.
Ülkem Partisi Karadeniz Bölge Başkan Yardımcısı ve Amasya İl Başkanı Murat KÖSE, yaptığı konuşma-sında şu ifadelere yer verdi; Sayın genel başkanım, divan kurulu Başkanlarım, Bölge Başkanlarım, il ve ilçe baş-kanlarım, değerli partili arkadaşlarım ve misafirle-rimiz.
Bugün burada Merzifon ilçemizin 1. Olağan kongre-sini yapmak üzere toplandık. Hepinize katılımlarınız için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım.
Sizlere öncelikle partimiz ile ilgili kısa bir bilgi vere-yim;
Partimiz 9 Mayıs 2019 tarihinde Sayın Neşet DOĞAN başkanlığında, bir avuç vatanperver tarafından kurulmuştur. Türkiye Cum-huriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, bağlayıcı diğer ka-nun ve mevzuat çerçeve-sinde, tüzüğü ve programına göre faaliyette bulunmak üzere kurulmuş siyasi bir partidir.
Tarihi süreç olarak içinde bulunduğumuz zaman diliminde milletimizin içine düşürüldüğü sıkıntılardan bir an önce çıkabilmesi için devletimizi yöneten hükümetlerin uyguladığı yanlı ve yanlış politikalar ka-dar çözüm konusunda diğer siyasi yapıların da yetersiz olduğu görülmektedir. Milletimizin yaşadığı sıkıntıları çözmek bir yana bizzat kendileri sorun üreten iktidarlar kadar milletimizin çözüm yolunu tıkayan, yıllar-dır milletimizi avutan ve uyutan diğer siyasetçiler de sorumluluk taşımaktadır.
Mevcut durumun bugün-kü haliyle devamı durumun-da milletimizi, bedeli çok daha ağır, çok daha büyük sıkıntılar beklemektedir. Dünü bilen, bugünü yaşa-yan, yarınlar hakkında milleti adına endişeleri ve projeleri olan vatan evlâtları-nın bir kenarda oturup ses-sizce bu kötü gidişi izlemesi elbette ki düşünülemez.
Bu nedenle; mevcut sıkıntılarımızı çözmek kadar, geleceğimizi güven altına almak için, milletimizin var-lığı, birliği, huzuru ve refahı için ilkelerimizle, hedefi-mizle, projelerimizle ve kadromuzla milletimizin gönlüne ve devletimizin yönetimine talibiz.
Partiler; devleti yönetmek için ilke ve programları ışığında, yasalarımız içinde faaliyet gösteren kuruluş-lardır. Devlet yönetimine talip olmanın yasal mecburiyeti ‘siyasi parti’ olmaktır.
Siyaset ve parti bizim için amaç değil, devletimizi yöne-terek milletimize hizmet yolunda bir araçtır. ÜLKEM PARTİSİ, bu bakış açısı ve bu gerekçeyle kurulmuştur.
Kısa süre içerisinde bu bir avuç vatanperverin arka-sından 10 binler yürümeye başlamıştır. Neredeyse 81 ilin tamamında teşkila-tlanma sürecinin sonuna yaklaşılmış ve memleketi-mizin her yanından kongre-lerimizin yapıldığı haberleri yayılmıştır.
Böylece ilk seçimlerde ÜLKEM PARTİSİ olarak biz de varız diyeceğiz.
Özellikle yatırımlar açısından tam bir üvey evlat muamelesi gören Amasyamız için, gerek Partimiz genel merkezinde ar-ge takımı, gerekse Amasya İl Başkanı olarak takım arkadaşlarım ile, tarım ve Sanayileşme ile ilgili projelerimiz hazırlandı ve hazırlanmaya devam etmektedir.
Ayrıca esnafımızın, emeklimizin, memurumuzun ve işçi kardeşlerimizin sıkın-tılarını yönetim olarak en iyi bizlerin bildiğini ve anladı-ğını iddia ediyoruz.
Çünkü biz, genel başkanı-mız dahil, hiç birimiz siya-setçi olarak bu işe soyun-madık. Hepimiz halkımızın içinden gelen insanlarız.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Amasya genelgesinde yayımladığı gibi “MİLLETİN BAĞIMSIZLIĞINI, YİNE MİLLETİN AZİM VE KARARI KURTARACAKTIR” İlkesi ile, biz halk olarak devleti yönetmeye talibiz.-”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.