Son Dakika

Ülkem Partisi, Muhasebeciler Günü’nü Kutladı

Ülkem Partisi, Muhasebeciler Günü’nü Kutladı

ayımladı.
Köse, “Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşe-sinde hizmet sunan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler üre-ten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışmaktadır” dedi.
Her yıl olduğu gibi tüm yurtta olduğu gibi Amasya’da da 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan ‘Muhasebe Haftası’ pandemi nedeniyle program düzenlenemedi.
“Ekonominin temel taşlarından biri olduğunu belirten Murat KÖSE ‘’Düzenli ve adaletli bir vergi sistemi ancak, tüm işlemlerin kayıt altına alınabilmesi ve kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması ile mümkündür.
Bunu gerçekleştirmedeki en önemli güç de mali müşavirler ve muhasebeciler dir. Serbest Muhasebecilik ve Yeminli Mali Müşavirliğin tüm topluma tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sağladığı değer ve faydanın farkındalığını arttırması amacıyla ülkemizde her yıl 1-7 Mart tarihleri Muhasebeciler Haftası olarak kutlanmaktadır.
“Meslek mensupları olarak, devletimizin ve vergi mükelleflerinin işlerinin aksamaması adına sahada mücadelemizi verdik ve vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin, şeffaf, ön-görülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olması gerektiğine inan-maktayız.” ifadelerini kullandı.
“ÜLKEMİZİN İKTİSADİ HAYATININ VAZGEÇİLMEZ BİR KURUMU OLDU
KÖSE,”Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesim-lerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin far-kındalığın artırılması amacıyla 1 -7 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır.13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren, 3568 sayılı Meslek Yasasına istinaden, 114 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 4 bin 800 Yeminli Mali Müşavir ile 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet göstermektedir.
7 7 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası, TÜRMOB çatısı altında hizmet vermektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu oldu” dedi.“
Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına veril-mesi gereken, beyanların tanzimi, gönderimi, denetimi ve veri akışı meslek mensuplarımız tarafından yapılmaktadır.
Ayrıca KGK, TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB gibi, ekonomi-deki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da meslek mensuplarımızın hizmet-lerinden yararlanmaktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar mes-lektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir. kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve de-netim meleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalış-makta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarının eğitimi noktasında, gerekse mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır.
İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelir-lerinin artırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan muha-sebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin, önemli sorunları da bulunmaktadır. Bu türden reform çalışmaları, bir taraftan vergi sisteminin etkinliğini artırırken diğer taraftan da ülke-mize gelmek isteyen yabancı yatırımcıların vergi kaynaklı kaygılarının bertaraf edil-mesine katkı sağlayacaktır.
Bu meslek örgütümüz vergisini ödeyen vatandaşla, vergiyi toplayan devlet arasında adeta bir köprü vazifesi görür. Alınan vergilerin devletimiz tarafından hizmete dönüşme sürecinde, adil ve hızlı bir şekilde yürümesindeki en önemli rolü üstlenirler.
Bu nedenle serbest meslek olmasının yanı sıra çok önemli bir kamu hizmetini de icra etmekte olan; tüm serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerimizin bu anlamlı günlerini kutlar, başarılar dilerim.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.