Son Dakika

Ülkemiz Demokrasisi İçin Hiç De Arzu Edilmeyecek Tehlikeleri İçinde Barındırmaktadır.

Ülkemiz Demokrasisi İçin Hiç De Arzu Edilmeyecek Tehlikeleri İçinde Barındırmaktadır.

Türkiye Kamu-Sen Amasya Şube Başkanı Şemsettin Dümen, 103 emekli amiralin yayın-ladığı bildiriye ilişkin bir basın açıklaması yaparak, Hiç kimse mazide kalmış kötü tec-rübeleri canlandırmaya kalkmamalıdır dedi.
Dümen yaptığı açıklamada şunları kay-detti: “Hiç kimse, mazide kalmış kötü tecrü-beleri canlandırmaya, eski alışkanlıkları ve hastalıkları hortlatmaya cüret etmesin. Dev-letimiz ve demokratik cumhuriyetimiz en kıy-metli hazinemizdir.
103 emekli amiral, gece yarısı operasyonu ile muhtıra tarzında bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildiri, darbe dönemlerinden aşina oldu-ğumuz tehditler içermekte, ülkemiz demok-rasisi için hiç de arzu edilmeyecek tehlikeleri içinde barındırmaktadır.
Halihazırda devletimiz, milletimizin kahır ekseriyetinin teveccühleriyle göreve gelmiş bir iktidar tarafından idare edilmektedir. Bu yolla milli irade devlet idaresinde vücut bul-muştur. Milli iradeye karşı olacak şekilde, si-yasi tartışmalardan malzeme üretip dev-letimizi yeni bir kaos ortamına sürüklemeyi amaçlayan bu bildiriyi reddediyoruz.
Hiç kimse, mazide kalmış kötü tecrübeleri canlandırmaya, eski alışkanlıkları ve hasta-lıkları hortlatmaya cüret etmesin. Milletimiz müsterih olsun: Ana vatan da Mavi vatan da Gök Vatan da Kahraman Ordumuzun kanat-ları altında güven içindedir.
Bilinmelidir ki, milletimizin bu topraklarda ilelebet huzur içinde yaşaması için Türkiye Cumhuriyeti’nin kanla çizilmiş sınırları ve el-de edilmiş egemenlik hakları vazgeçilmez de-ğerlerimizdir.
Devletimiz ve demokratik cumhuriyetimiz en kıymetli hazinemizdir. Kadim kültürümüz, inançlarımız ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu bilimsel düşünce sistemi he-defe varmak için olmazsa olmaz ilkeleri-mizdir.
Kahraman ecdadımızın ve evlatlarımızın kanları ve canlarıyla elde ettiği değerlerimize, hazinelerimize ve ilkelerimize kast edenler, milli iradeyi yok sayarak vesayetçi anlayışa öykünenler geçmişte olduğu gibi bugün de hak ettikleri muameleyi göreceklerdir” diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı