Son Dakika

“UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınmamız Amasya’ya önemli katkılar sağlayacaktır”

“UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınmamız Amasya’ya önemli katkılar sağlayacaktır”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı Harşena Kalesi ve Kral Kaya Mezarlarının Unesco Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesine alınma çalışmaları kapsamında düzenlenen hazırlık toplantısına başkanlık ederek, UNESCO Dün-ya Kültür Mirası Listesine alınmamız Amas-ya’ya önemli katkılar sağlayacaktır dedi.
Toplantıda ayrıca Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Vali Yar-dımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu, çeşitli kurum-ların il müdürleri, sivil toplum kuruluşu tem-silcileri ve ilgili mahalle muhtarları yer aldı.
Vali Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Amasya 14 medeniyetin hüküm sürdüğü, köklü tarihiyle Osmanlı’dan Selçuklu’ya kadar birçok mede-niyetin kültürel miraslarına sahip eşsiz bir şehirdir.
Bizler bu kültürel eserlerin şu anki miras-çıları ve bu değerleri geleceğe taşımakla gö-revli emanetçileriyiz. 2015 yılında Harşena Kalesi ve Kral Kaya Mezarları Unesco Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine dahil edilmişti. O tarihten bugüne yavaş işleyen süreci hız-landırmak adına Amasya Belediyemizle bir-likte çalışmalara başladık.
Bunun neticesinde 2020 yılı Ağustos ayın-da Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile koordine içerisinde gerekli protokolleri imzaladık. Geçtiğimiz Şubat ayında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanlarımızın katılımıyla, ilk saha hazırlık toplantımızı yaptık.
Şuanda ise önemli bir noktaya ulaşmış bulunmaktayız.
Halihazırda Unesco Dünya Kültür Mirası sınırlarını belirleyecek olan taslak harita hazırlandı. Bugün bu taslak haritayı değer-lendirmek ve paydaş kurum ve kuruluşların görüşlerini almak üzere toplanmış bulunu-yoruz. Bu çalışmaları kısa sürede tamamlar ve süreci olumlu şekilde sonuçlandırırsak, Amasya adına çok önemli bir işe imza atmış oluruz. Bu sürecin olumlu sonuçlanması hem Amasya turizmine, hem de ekono-misine yüksek düzeylerde katkı sağla-yacaktır. Hepinize sürece vereceğiniz kat-kıdan ötürü teşekkür ediyor, yapacağımız çalışmaların Amasya’mıza hayırlı olmasını te-menni ediyorum.” Diye konuştu.
Vali Masatlı’nın konuşmalarının ardından Amasya Müze Müdürü ve Alan Başkanı Celal Özdemir tarafından, Unesco Dünya Kültür Mirası Taslak Sınırları ve sürece ilişkin bilgi-lendirmeler yapıldı. Toplantıda daha sonra katılımcılar görüş alışverişinde bulunarak, sürece dair önerilerini dile getirdiler.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı