Son Dakika

UNESCO İÇİN SAHA SINIRLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

UNESCO İÇİN SAHA SINIRLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Amasya Belediye Kültür Merkezinde UNESCO Daimi Listesine girmesi için saha sınırları belirleme çalıştayı toplantısı gerçekleştirildi.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın öncülüğünde başlatılan Kral Kaya Mezarları ve Harşena Kalesi arkeolojik sit alanının UNESCO Daimi Listesine girmesi için saha sınırları belirleme çalıştayı gerçekleştirildi.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Unesco nasıl gireriz kendimizi,dünya ülkelerin arasında nasıl kabul ettiğimizin mücadelesini veriyoruz. Tarih burda medeniyet burda buna sahip çıkmamız lazım.
Burdan 14 medeniyet gelmiş,geçmiş şehrimize gelen gerek valilerimiz gerek belediye baş-kanımız kendi dönemleri içerisinde mutlak sürette imza atıyorlar.Biz 14 medeniyetten bahse-diyoruz 14 medeneyetin geldiği geçtiği yerde elbette ki onların ayak izleri,zeka oyun-ları,becerileri onlar bize cep yadigarıdır.
Zira salt ulusal kültürümüzün bir parçası olmayan bu yapılar aynı zamanda dünya mirası olarak nitelendirilmektedir. Dünya mirası ise “geçmişimizden bize kalan, günümüzde onunla birlikte var olduğumuz ve gelecek kuşaklara bırakacağımız mirasımızdır. Kültürel ve doğal mirasımızın her biri, yeri doldurulamaz hayat ve ilham kaynaklarıdır.”
Günümüzde hemen hemen her ülke, mevcut değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için çaba sarf etmektedir. Bu ülkeler için hem bir itibar konusu hem de bir zen-ginlik kaynağıdır. Çünkü sürdürülebilir koruma bir yandan büyük masraflar gerektirirken, öte yandan küresel turizm pastasından alınacak payı artırmaktadır. İlimizde bu konuda hak ettiği noktaya ulaşmak istemektedir. Zira Amasya 8500 yıllık tarihi içerisinde ev sahipliği yaptığı on dört farklı medeniyet ve bu medeniyetlere ait onlarca eserle bunu hak etmektedir.
Kral Kaya Mezarları, Harşena Dağı ve Amasya Kalesi ile, Şehri bir gerdanlık gibi ikiye bölen Yeşilırmak nehri ile Hatuniye Mahallesi, Helkıs Sokağı ve Tarihi Kent Merkeziyle, Osman-lılardan günümüze ecdat yadigârı Sultan Beyazıt Camii, ilginç mimarisiyle dikkat çeken Bur-malı Minare Camii ile Selçuklu mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Gök-medrese Camii ve daha nice cami, medrese ve ibadethaneleri ile Ferhat’ın Şirin için dağları deldiği su kanalı ile Helenistik çağda Amasya’da yaşamış Mitra Rahibi TES’in anıtsal mezarı Aynalı Ma-ğara ile, İlhanlı sultanı Muhammed Olcaytu Nun eşi İldus Hatun için inşa ettiği ve İlhanlılar döneminden günümüze ulaşan tek eser olan Amasya Darüşşifası ya da Amasya Bimar-hanesi ile Amasya bu marka değeri fazlasıyla hak etmektedir. Özellikle 2015 yılında geçici lis-teye girmeye hak kazandığımız Harşena Dağı ve Kral Kaya Mezarları şehrimizin en önemli görsel ve tarihi zenginliklerindendir. Bu alan üzerinden Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Mirası listesine girmek bizim açımızdan oldukça önemli görülmektedir.
Bu sebeple “Amas-ya Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Me-zarları” alan yönetim planının Amasya Bele-diye Başkanlığı tara-fından hazırlanması ve bu amaçla Amasya Be-lediye Başkanlığı’na yetki verilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığın-dan tarafımızca talep edilmiştir.
Bu talep doğrul-tusunda ”Amasya Har-şena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları” alan yönetim planının hazırlanmasına ilişkin olarak, Kültür Varlık-ları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile 18/09/-2020 tarihinde Sabun-cuoğlu Şerefeddin Cerrahi Tarihi ve Tıp Müzemizde bir işbirliği protokolü imzaladık ve süreci üzerimize aldık. Bu protokol gereğince, yönetim planı hazırlık sürecinin başlatılabilmesi amacıyla yönetim alanı sınırı belirleme çalışmaları ise bugün burada değerli katılımcıların iştiraki ile başlamış bulunmaktadır.Bu çalışmanın şehrimize ve insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah şehrimizin daimi listeye girmesiyle Amasya kent turizminde hak ettiği noktaya gele-bilecektir. Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlanacak, Turizmin ilimiz ekono-misi içerisindeki payı artacak ve bu alanda önemli bir ivme yakalayacaktır.
Esas itibariyle ise turizm gelirlerindeki artış kadar önemli bir diğer husus korumadır. Belirli periyotlarla sunacağımız koruma raporları, ilerleme raporları ve bu alanların sür-dürülebilir şekilde korunması sağlayabilecektir. Biz Amasya Belediyesi olarak bu durumu ya-ni sürdürülebilir korumanın sağlanmasını da son de-rece önemsiyor ve çabamızı bu yönde sürdürüyoruz.
Çünkü tarihimize, kültürümüze ve onun maddi unsurları olan bu yapılara sahip çıkmakla aynı zamanda çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmış olacağız. İşte bu bilinçle çalışıyor ve şehrimize katma değer sağlayacak onlarca farklı projeyi bu dönemde hayata geçiriyoruz.
İnşallah kent meydanlarıyla, teleferik projesi ve yeni rekreasyon alanlarıyla kısa zamanda şehrimizin kent turizminde atılım yapmasını sağlayacağız. Bugün de bu sebeple UNESCO Daimi Listeye girebilmek için Amasya Belediyesi olarak aldığımız sorumluluğun bir gereği olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada bizlere katkı sağlayan ve destek veren Kül-tür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze ve turizm alanında çalışmalarımıza olan des-teği için valimiz Sayın Mustafa Masatlı Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Sarı’nın konuşmasının ardından konuşma yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise, “Amasyamız adına çok önemli bir günde sizlerle birlikte burada bulunmanın mut-luluğunu yaşıyorum. Malum şehrimiz olarak 8500 medeniyet içerisinde dünya tarihine uygar-lıkların yaşadığı Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz. Bu Anadolu coğrafyasında da Amasya ilimizin kendine has özellikleri olması hasebiyle, bu medeniyetlerin neredeyse tamamının iz-lerini taşıyan bir konumdayız.Tabi bizler cumhuriyet kuşağı olarak osmanlı cumhuriyet daha sonra osmanlıdan öncede selçuklu’nun yapmış olduğu Dünyaya katmış olduğu değerlerle il-gili hep övündük Ancak küreselleşen dünyada sınırlar kaldırıldı. İnsanlar artık çok rahat bir yerden, başka bir yere ulaşabiliyorlar.
Hatta bazen gittikleri o bölgeleri bazen bir yaşam alanı olarak ta tercih ediyorlar. Bu anlam-da medeniyetlerin bırakmış olduğu kültürel mirası, değerleri de korumamız gerekiyor. Bu-nunla ilgili UNESCO’nun ülkemizde yapmış olduğu çalışmalarda, 18 tane miras belirlenmiş, bir kısımda geçici listeye alınmıştır. Bu konuda bizim hem tarihi hem de milli olarak olaya yaklaştığımızda şimdiye kadar bizim çoktan UNESCO daimi mirasına girmemiz gerekiyordu. Bunu tarihin en büyük kurulduğu imparatorlukların bulunduğu bu coğrafyada yaşıyoruz. Gayretlerimiz ile inşallah bu hakkı elde ederek, şehrimizin dünya ölçeğinde daha fazla tanın-masını sağlamış olacağız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Dünya Miras Alan-ları Şubesinden Uzmanlar tarafından 3 günlük çalışmalar neticesinde elde edilen argümanlar hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın öncülüğünde başlatılan Kral Kaya Mezarları ve Har-şena Kalesi arkeolojik sit alanının UNESCO Daimi Listesine girmesi için başlatılan çalışmalar hız kazandı. Alan uzmanları tarafından üç gün boyunca sürdürülen çalışmaların sonunda Kültür Merkezinde saha sınırları belirleme çalıştayı gerçekleştirildi. Programa Başkan Sarı’nın yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Baş-danışman Ahmet Yenihan, Müze Müdürü Celal Özdemir, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Dünya Miras Alanları Şubesinden Uzmanlar, Belediye Birim Müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı