Son Dakika

“Üzerinde yaşadığımız topraklar gelecek nesillere devredeceğimiz bir emanettir”

“Üzerinde yaşadığımız topraklar gelecek nesillere devredeceğimiz bir emanettir”

Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Özkan Kaya, Dünya Çevre Gününü Kutlama Mesajı yayınladı.
Ahmet Özkan Kaya, “Çevre, insan ve tabiat varlıklarının birbirleriyle etkileşim içinde bulunduğu bir sistemdir. Ayrıca Çevre, bir kurum ya da kuruluşun değil bütün insanlığın sorumlu olduğu yaşam alanıdır. Bunun bilincinde olmak ve çevreyi korumak bir insanlık görevidir.”dedi
İnsanlığın geleceğini yakından ilgilen-diren ve her geçen gün büyük tehlike oluşturan çevre sorunu, geride bırakılan yüz-yıldaki hızlı sanayileşme ve kentleşme süreci ile doğal zenginlikler ve yaşam kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesi ve kirletilmesi dün-yadaki yaşamın sürekliliğini olumsuz yönde etkileyerek tüm ülkeleri tehdit eder hale gelmiştir. Bu sebeple çevre ve çevre meseleleri hızla değişen dünyanın ana gün-dem başlıklarından birini oluşturmaktadır.
Üzerinde yaşadığımız topraklar gelecek nesillere devredeceğimiz bir emanettir. Bu emaneti kirlenmeden korumak ve gelecek kuşaklara aldığımızdan daha iyi bir şekilde devretmek hepimizin en başta gelen görevlerinden bir tanesidir Çevre kirliliği konusunda toplumun en küçük birimi olan aileden, eğitimcilere, yerel yönetimlerden vatandaşlara kadar toplumun her kesimin-den ve her yaştan insana çok büyük sorum-luluklar ve görevler düşmektedir Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların gayesi, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevre-de yaşamalarının sağlanmasıdır.
Temiz bir dünyada yaşayabilmek, gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakabilmek ve tüm insanlığı tehdit eden çevre sorunlarının çözümünde temel ilke, doğayı korumak ve kollamak olmalıdır. Bunun içinde önce doğayı sevmek gerekir.
Çünkü korumak için sevmek gerekir Anayasamızın 56. maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir” denmektedir.
Çevre için yapacağımız her faaliyet, gelecek nesillerin daha güzel bir ortamda yaşayacağı bir dünya inşa edecektir. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için; kir-lenmelerin önlenmesi, tabiatın korunarak tahribatının engellenmesi, yeşil alanların korunması ve artırılması ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir.
Bu bilincin oluşturulması ve yay-gınlaştırılması eğitimle mümkündür.
Bu nedenle çocuklarımıza çevre bilincini ve tabiat sevgisini küçük yaşlarda aşıla-malıyız. Çocuklarımıza, en büyük miras olan, yeşil ve güzel bir çevre bırakmak ümidi ile tüm halkımızın 5 Haziran Dünya Çevre Gü-nünü Kutlar, sevgi ve saygılarımı su-narım.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.