Gündem

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURULARI İLE MUAF OLANLARIN BAŞVURULARI BAŞLADI

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet türkmen, Uzman Ve Başöğretmenlik Yazılı Sınav Başvuruları İle Muaf Olanların Başvuruları Bugün Başladığını duyurdu.
Mehmet Türkmen yaptığı duyuruda, “Uzman öğretmen ve başöğretmenlik için, Millî Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları ile sınavdan muaf olanların başvuruları basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden bugün itibarıyla başladı.”dedi MEB resmî eğitim kurum-larında görev yapan öğretmen-lerin bugün başlayan Öğret-menlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuru süreci, 03 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Adayların bu tarihe kadar mesleki gelişim çalışmalarına yönelik belgelerini tamamlamaları gerekiyor.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvuruda bulunan ve başvu-ruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim 2022 tarihine kadar lisansüstü eğitimini tamam-layacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belge-lerini ibraz etmeleri ve MEBBİS’te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncel-lenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek.
Başvuruda bulunacak aday-lardan resmî eğitim kurum-larında görev yapanlar MEB-BİS/e-Devlet şifreleriyle, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar ise e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.
MEB dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlerin başvu-rularına yönelik iş ve işlemler, görev yaptıkları kurumlarca yapılacak duyuru doğrultusunda kurumlarınca yürütülecek.
basvuru.meb.gov.tr adresin-den yapılacak başvurulara ilişkin detaylar şöyle: Uzman öğret-menlik için başvuruda buluna-caklarda; a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
d) Uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacak.
Başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda ise;
a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
d) Başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacak.
Diğer yandan, yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmen-lik, doktora eğitimini tamam-layan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Uzman öğretmen-lik/başöğretmenlik için başvu-ruda bulunacaklardan yazılı sınavdan muaf tutulacak olan-ların da uzman öğretmen-lik/başöğretmenlik için aranan şartları taşımaları gerekiyor. Öğretmenlik Kariyer Basa-makları Yazılı Sınavı’na başvuruda bulunacak aday-lardan herhangi bir sınav ücreti ise alınmayacak.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.