Valilik

VALİ MASATLI GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, Amasya ve İlçelerinde mesleklerini sürdüren gazetecileri ağırladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, Amasya ve İlçelerinde; kamuoyunu bilgilendirme görevini üstlenen gazeteciler, Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın konuğu oldu. Büyük Amasya Oteli’nde gerçekleşen kutlamaya Amasya genelinde faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlamak ve ilimizde sunulan kamu hizmetleri ile Devletimizce yapılan yatırım ve projeleri paylaşmak için, Vali Mustafa Masatlı’nın ev sahipliğinde Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün organizesinde ilimiz genelinde görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla bir program gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Mustafa Masatlı basının demokra-silerin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu-nu, vatandaşların zama-nında doğru bilgiye ulaşması ve Ülkemiz ile dünya meseleleri hakkında farkındalık kazanmaları açısından basın kuruluş-larının önemli bir görev üstlendiğini belirtti.
Vali konuşmasında şunları ifade etti: “Değerli basın mensupları öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum.
Basın demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Basın kuruluşları halk ile devlet arasında köprü vazifesi görerek, kamuoyunun sorun, istek ve taleplerinin yansıtılması noktasında önemli bir görevi ifa etmektedir. Bizim yönetim anlayışımızda da basın mensuplarının daima özel ve ayrı bir yeri vardır. Görev yaptığımız tüm illerde gazeteci arkadaşlarımızın görüş ve önerilerine değer vermekteyiz. Bu noktada Amasya basınının yapıcı, bilgilendirici bir tutumla halkımıza tercüman olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyim. Hepinize İlimiz ile ilgili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
Sizlerin de bildiği gibi Cumhur ittifakının teklif ve desteği ile 16 Nisan 2017 yılında yapılan geniş kapsamlı Anayasa Referan-dumu ile 25 Haziran 2018 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi, Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçildiği yeni bir yönetim biçimidir. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi, Cumhur-başkanının yürütmenin başı ve lideri olduğu bir sistem-dir. Diğer adı Cumhurbaşkanlığı Hükü-met Sistemidir. Bu sistemde Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin birliğini ve lider-liğini temsil eder. Anaya-sanın uygulanması, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışması, Cumhur-başkanlığının sorumluluğu ve yetkisi altındadır.
Cumhurbaşkanlığı Sistemi bir rejim değişikliği değil, üniter devlet yapısı korunarak devlet yöneti-mindeki ve bürokrasideki tıkanıklık ve aksaklıkları gidermeye yönelik bazı yet-kilerin Cumhurbaşkanında toplandığı bir sistemdir. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi insanı merkeze alan, her tür ihtiyacını en üst seviyede karşılamayı amaç edinen bir sistemdir.
Yönetim tarihimize ve yönetim geleneklerimize en uygun yönetim biçimi olan Cumhurbaşkanlığı Hükü-met Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve riyasetinde bakanlarımız ve bizlerle inşa edilmeye başlanan “Sosyal, demokratik ve güçlü Türkiye” için atılacak somut adımlar, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ile Türkiye’nin terörle müca-dele, eğitim, sağlık, teknoloji ve tüm konularda hedef yılları olacaktır.
Türkiye son 19 yılda gelişerek, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanda kalkınma hamleleri gerçek-leştirmiş, Amasya İlimiz de kendisine düşen payı fazlasıyla almıştır. Türkiye bölgesinin en önemli gücü, kendi gündemi belirleyen ve bölgede oyun kuran bir ülke haline gelmiştir. Sosyal, siyasi ve ekonomik geliş-mişliği modeli örnek alınan bir ülke haline gelmiştir. Ülkemiz dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmakla birlikte, 2023 yılında dün-yanın en büyük 10. ekonomisi içerisine girmeyi hedeflemektedir.
İlimiz de Cumhurbaşkan-lığı Yönetim Sisteminin hayata geçirilmesi için ön-celikle vatandaşa hizmet veren kurumlarımızın çalışma programları gözden geçirilmiş, aksaklık ve uyumsuzluk görülen kısım-lar düzeltilmiştir. Asıl işi vatandaşa hizmet veren kurumların ve personellerin daha aktif ve vatandaş odaklı çalıştırılması için gerekli tedbirler alınmıştır.
İlimizin sosyal ve ekono-mik anlamda gelişimini devam ettirmek için yerelde; tarım ve hayvancılık, sanayi, kültür ve turizm ile eğitim ve sosyal konularda yatırım hizmetler yapılmaya devam edilmektedir.
Sosyal devlet olmanın gereği yerine getirilerek; şehit, gazi ailelerimiz, yaşlılarımız, öksüz ve yetim çocuklarımız, parçalanmış aile çocuklarımız için birçok proje hayata geçirilmiştir.
Vatandaşı ön plana alan Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin uygulanması kapsamında her alanda vatandaşımızın yönetime katılması için salgına rağ-men İlimizde 2021 yılında; 10 Muhtarlar Toplantısı, 3 Ekonomik Toplantı, 37 İl Pandemi Kurulu Toplantısı, 41 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, 18 İl Güvenlik Toplantısı ile 100 İlçe Ziyareti, 171 Şehit yakını ve 86 Gazi Yakını Ziyareti ile 29 Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Vatandaş Ziyareti yapılarak vatandaş-larımızın en iyi hizmet alması ve sorunlarının yerinde ve zamanında çözü-lebilmesi için tedbirler alınmıştır.”dedi
Büyük Amasya Oteli’nde gerçekleşen kutlama programında Vali Mustafa Masatlı, basın mensup-larıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı