GündemValilik

VALİ MASATLI KOORDİNASYON TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ

Amasya Valisi Mustafa MASATLI İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti.
İlimizde yapılan kamu yatırımlarının değerlendiril-diği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Amasya Belediyesi ile Amasya Üniversitesi temsilcileri, ilçe kaymakam-ları, ilçe belediye başkanları ve yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri yer aldıVali Mustafa Masatlı toplantıda yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Ülkemizde Cumhurbaşkan-lığı Hükümet Sistemiyle bir-likte kamu yatı-rımlarımız hız kazanmış, bürok-ratik süreçler hızlanmış ve Ülkemize Sayın Cumhurbaşka-nımız tarafından çizilen 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultu-sunda, gerekli proje ve çalışma-lar kararlılıkla sürmektedir.
Bizler de bu vizyon çerçevesinde Amasya’mız için öngörülen hedefleri yakalamak adına yerel yönetimlerimiz, üniversitemiz ve kamu kurum ve kuruluşlarımızla eşgüdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdü-rüyoruz. Bu kapsamda İlimizde 2022 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla yatırımcı bölge ve il müdürlükleri ile belediyelere ait kamu yatırımları; Tarım sektö-ründe 123 adet (Toplam proje tutarı: 2,2 Milyar TL), Ulaştırma-Haberleşme sektö-ründe 85 adet (Toplam proje tutarı 5,1 Milyar TL), Eğitim sektöründe 128 adet (Toplam proje tutarı 748 Milyon TL), Enerji sektöründe 3 adet (Toplam proje tutarı: 53 Milyon TL), Sağlık sektöründe 7 adet (Toplam proje tutarı: 9,5 Milyon TL), Turizm sektöründe 2 adet (Toplam proje tutarı: 106 Milyon TL), Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe 109 adet (Toplam proje tutarı: 320 Milyon TL) olmak üzere toplam 457 adettir.
Projelerin toplam tutarı 8,5 Milyar TL, toplam harcama tutarı 4,3 Milyar TL’dir. 2022 yılı ödeneği 1,6 Milyar TL olup, bu ödenekten 753 Milyon TL harcanmıştır. Projelerde %51 nakdi, %55 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu projelerden; 119 adedi tamamlanmış, 260 adedi devam etmekte, 20 adedi ihale aşamasında, 49 adedine başlana-mamış, 9 adet proje ise tasfiye edilmiştir. Söz konusu 457 adet projenin; 44 adedi ise (339 Milyon TL’lik kısmı) Amasya Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerine aittir. Yapılan tüm bu yatırımların Amasya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
Toplantıda daha sonra yatı-rımcı kurum ve kuruluşların yetkilileri tarafından, sürdür-dükleri projelere ilişkin sunumlar yapılarak, kurul üyelerinin soruları cevaplandırıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.