Son Dakika

VALİ MASATLI, “Ülkemiz artık üretene, işletme kurmak isteyene, teknoloji geliştirene destek olan bir konuma gelmiştir”

VALİ MASATLI, “Ülkemiz artık üretene, işletme kurmak isteyene, teknoloji geliştirene destek olan bir konuma gelmiştir”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Valiliğinin çalışmaları sonucu hazırlanan proje kapsamında temin edilen incir fidan-larının üreticilere teslim edildiği törene ka-tıldı.
Programda ayrıca Ak Parti Amasya Millet-vekili M. Levent Karahocagil,Ak Parti Amas-ya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, İl Ge-nel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan, İl Tarım ve Orman Müdür V. Hayrullah Göktekin Mhp İl Genel Meclis Üyesi Mesut Ünal, Mhp İl Baş-kanı Şuayip Ak, üreticiler yer aldı.
Programda ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdür V. Hayrullah Göktekin projenin de-tayları hakkında bilgiler aktardı.
Amasya Milletvekili M. Levent Kara-hocagil yaptığı konuşmada, “Bugün buradaki bu toplan-tımızın hayırlara olmasını ha-yırlara vesile olmasını,bereketli olmasını diliyorum.
Perşembe günü 106.-yıldönümünü idrak ettiğimiz Çanakkale zaferinde şehit olan aslanlanlarımıza rahmet diliyo-ruz. Ruhları şad olsun mekan-ları cennet olsun.”dedi
Yaşatmayı yaşamaya tercih eden,”İnsanı yaşat ki devlet ya-şasın” düsturuyla hükümeti-miz bugün burda yine siz de-ğerli köylülerimize bu uğurda verdiği desteği ve daha evvelki destekler ile inşallah tek amacı tek gayesi sizlerin üretimine destek olmak sizlerin milli ge-lirlerine destek olmak.
Tarım Bakanlığımızın baş-latmış olduğu Tarım ve Kırsal kalkınma eylem planı çerçevesinde iller ge-nelinde projelendirilen tarımsal üretimlere alternatif üretimler içerisindeki bu projemiz, inşallah bugün beraber hayata geçireceğiz.
Öncelikle daha önce uyguladığımız, kiraz, misket elması,hünnap fidanı,cennet hurması ve bugünkü Bursa siyah dürdane inciri fidanı dağıtımlarına destek veren başta Sayın Valimize ve bunların maddi yönden destek-lenmesi de yine emeklerini esirgemeyen ge-nel sekreterimize, il genel Başkanımıza özel idare çalışanlarımıza ve yine bu uğurda projeleri hazırlayarak sunan köylümüze des-tek veren değerli Tarım il müdürümüze,il mü-dür yardımcılarına ,Tarım il müdürlüğü çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum.
%75 Hibeliği incirimiz, siyaha yakın mor renkli içinde boşluk olmayan dayanıklı sofra-larımızda yenilebilen bir meyve.
İncirimizin bir güzelliği de hasadının Tem-muz ayı sonu gibi ,Ağustos ayı başı gibi ol-ması yani kirazın bitiminden sonra baş-laması bununda köylülerimiz ve zirratçı-larımız açısından maddi yönden elbetteki on-lara hakikateden de destek olacak bir fidanı-mız,bir meyvemiz üretimimiz.
Hayırlı olmasını ve bereketli olmasını dili-yorum Rabbimden daha nice bu projeler hep beraber gerçekleştirmeyi nasip etmesini dili-yorum.sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”diye konuştu.
Vali Mustafa Masatlı ise konuşmasında şunları kaydetti: “Artık Türkiye’de kurmak isteyen,yapmak isteyen,üretmek isteyen, ek-mek isteyen herkese her türlü desteği ve teş-viği devlet yapıyor.
Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerin-de ki hükümetimiz son 18 yıldır Türkiye’yi nereden nereye getirdiğini artık sadece biz değil tüm dünya öğrenmek zorunda kaldı. Bu durum sanayiden, ticarete, hizmet sektörün-den ulaşıma, teknolojiden tarıma kadar her alanda kendini göstermektedir.Tarım denil-diğinde bizim geleneklerimizden, toprağı-mızdan bu cennet vatanımızın kaynaklanan tarım atlasımızdır.
Misket elmasını biz dün dikmedik. Bin yıl önce mozaikler de tarihi gösteriliyor.
Biz kirazı dün ekmedik toprağımız kiraza uyumluydu. Ama artık dünya değişti.
Bu değişime Türkiye her yönü ile ayak uy-dururken aynı zamanda tarımsal üretim ola-rakta ayak uydurmak zorunda.
Türkiye’de misket elmasında üçüncüyüz, kiraz üretiminde ise beşinciyiz. Ama biz bun-ları konuşurken şimdi artık inciri de konuş-mak zorundayız. Trabzon hurmasını da ko-nuşmak durumundayız. Yaklaşık yedi sekiz aydır bu konu üzerinde çalışıyoruz. Biz geç-mişin üstüne bir şey daha ekleyemez isek görevimizi yapmamış olacağız.
Bütün arkadaşlarımız özellikle meyvecilik üstünde ciddi çalışmalar yaptılar.
Bu bize ne kazandırır. Biz acaba bizim ürünlerimiz dışında neler yapabiliriz.
İncir konusu daha önce 3.5 yıl Kaymakam olarak görev yaptığım Bursa ilinde üretimini detaylarıyla gözlemleme fırsatı bulduğum bir meyve. O bölgede üretilen incir, yüksek pazar fiyatı ile yurtiçi ve yurtdışı piyasadan yoğun talep görmektedir.
Bu katma değerli ürün için toprağımız ve iklimimiz de oldukça uygundur.
Bu yıl 150 dekarlık alanda bu ürünü dene-yecek, beklediğimiz verimi alırsak seneye, dikim miktarında ki desteklemeti daha da arttıracağız.
Geçen sene bir önce ki yıla iki kat bu sene ise geçen seneye göre iki kat olacak en az. Buna göre buradan ifade etmek isterim ki gerek milletvekillerimizle gerek bütün çalış-ma arkadaşlarımızla bu senemizi biz özellikle tarım yoğunluklu başta sulama olmak üzere meyve fidancılığı konusunda özel çaba sarf edip bütçemizin önemli bir kısmını da bu ala-na haşredeceğiz.
Bizim bunlardan beklentimiz çoktur.
Devletimiz artık her konuda destek veri-yor. Sera yapıyorsunuz %73’ü devlet des-tekli, fidan ekmek istiyorsunuz %75’i devlet destek veriyor. Bundan sonrası sizin çaba-nıza kalıyor. Sizler bu fidanlara en iyi şekilde bakar ve verim almaya başlarsa hem ken-dileri, hem Amasya, hem de ülkemiz kaza-nacaktır.
Dağıtımını yaptığımız bu fidanların Amasya tarımına ve çiftçisine hayırlı ol-masını diliyor, bu proje için emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum.”ifadelerine yer verdi
Vali MASATLI’nın konuşmaların ardından proje kapsamında temin edilen 3750 adet in-cir fidanı Vali Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri tarafından hak sahibi çiftçilere dağıtıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı