Son Dakika

VALİ MASATLI,Geleneksel Osmanlı El Sanatları Merkezine Dönüştürmek İçin Proje Çalışmalarını Hazırladık

VALİ MASATLI,Geleneksel Osmanlı El Sanatları Merkezine Dönüştürmek İçin Proje Çalışmalarını Hazırladık

Amasya Valisi Mustafa Masatlı Kılıçaslan Okulu olarak bilinen tarihi binanın Gele-neksel Osmanlı El Sanatları Merkezine dö-nüştürülmesi kapsamında, devam eden res-torasyon çalışmaları hakkında bilgi alarak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Binanın Yapımına 1914’de başlanan ve 1925 yılında ‘Kız Mektebi’ olarak hizmet ver-meye başlayan bu son dönemlerinde ‘Kılıçaslan İlkokulu’ olarak bilinen bu tarihi yapı, bir müddet Amasya Üniversitesi Rek-törlüğü, bir müddet Valilik Binası, son olarak da Halk Eğitim Merkezi olarak Amasya’ya hiz-met etmiştir.
Restorasyonuna başlanan 96 yıllık binada hat, tezhip, vitral, ahşap oymacılığı, tel ali gü-müşçülük dâhil 16 tane atölye bulunacak ve bahçesinde bunların satışı yapılarak 100 kişiye istihdam sağlayacak.
Vali Mustafa Masatlı basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; Ka-dın istihdamının ön planda olacağını belirten ve restorasyon çalışmalarında incelemede bulunan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Tarihinde 14 medeniyete ev sahipliği yapmış Amasyamız bunun dışında Selçuklu ve Osmanlı döneminden önemli bir çok tarihi ve kültürel miras barındırıyor.
Bu süreçte Tabi birçok sanatçıya, bilim adamına da ev sahipliği yapmış.
1914 yılında yapımına başlanan bina 1925 yılında da tamamlanarak kız mektebi olarak hizmet vermiş bir binadır. Bu süreçte farklı kurumlar burada hizmet vermiş, valilik hiz-met vermiş, halk eğitim müdürlüğü hizmet vermiş. Buranın mülkiyeti özel idaremize ait. Burası şehzadeler şehri, Osmanlı şehir ol-ması nedeniyle özellikle el sanatları ile ilgili bizim ciddi bir eksiğimiz söz konusuydu.
Bunu sergileyeceğimiz, yaptırabilece-ğimiz bir merkezimiz yoktu.
Bizlerde bir araya gelerek istişareler so-nucu buraya Osmanlı geleneksel el sanatları merkezi olarak projelendirdik ve projeyle be-raber restorasyon rölöve ön eleme projeleri tamamlandı, kuruldan geçti, ihalesi tamam-landı ve geçen hafta itibariyle restorasyon çalışmalarına başlanıldı” dedi.
Kadın İstihdamı Ön Planda Olacak
Osmanlı el sanatları merkezi içerisinde hat, tezhip, vitray, ahşap oymacılığı, erhani gümüşçülük dâhil 16 tane atölyemiz olacağını söyleyen Vali Mustafa Masatlı; “Bu 16 atölyemizde yaklaşık 100 kişilik istihdam olmasını planlıyoruz tabi bu istihdamda özellikle kadın istihdamının ön planda ola-cağını buradan ifade etmek isterim.
Buranın geniş bahçesi var aynı zamanda burası bir sergi merkezi gibi, bir satış yeri merkez gibi olarak da faaliyette bulunacaktır. Şehrimizin genel konumuna baktığımızda binamızın sol tarafında turlar var.
Tur rehberleri buradan başlayıp, şeh-rimize gelen turistleri gezdirirler.
Tabi böyle olması nedeniyle önemli bir ko-numa sahip, rahatlıkla turistlerin gelip, bu-rayı görüp hem atölyede yapılan işleri hem de icra edilen sanatları gözlemleyip buradan alışveriş yapma imkânları da olacak.
Konumu itibariyle Amasya’ya gelen turistlerin tur başlangıç noktası olması se-bebiyle, herkesin gezip görmek isteyeceği bu merkez sayesinde turizm gelirlerimiz de artacaktır. Biz bunun ciddi bir eksiklik oldu-ğunu düşünüyoruz. Umarım bittiğinde de gö-rürüz Amasyamızın başta sanatına kültürüne hizmet veren önemli bir merkez olarak çalış-tığına hep birlikte şahit oluruz” ifadelerine yer verdi.
Kasım ayında projenin biteceğini kay-deden Vali Masatlı, “yaklaşık iki buçuk mil-yonun üzerinde restorasyon için para har-cayacağız ama bu üç milyonu bulabilir çünkü başka düzenlemeler de var şuan ki ön-görümüz budur” dedi.
Vali Mustafa Masatlı, daha sonra basın mensuplarıyla birlikte binanın yapının bö-lümlerini gezerek, restorasyonu çalışma-larını da yerinde inceledi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı