Son Dakika

Vali MASATLI,Genişleyen Besi OSB İle Amasya’yı Kırmızı Et Üretim Merkezi Yapmayı Planlıyoruz

Vali MASATLI,Genişleyen Besi OSB İle Amasya’yı Kırmızı Et Üretim Merkezi Yapmayı Planlıyoruz

Amasya Valisi Mustafa Masatlı Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Toplantısına Başkanlık etti.
Toplantıda Besi OSB Yönetim Kurulu Üye-leri ile çeşitli bakanlıkların ve kamu kurum-larının temsilcileri yer aldı.
Vali Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Amasya bulunduğu coğrafya ve verimli top-rakları itibariyle tarım ve hayvancılık faaliyet-lerinin yoğun şekilde yapıldığı bir il. Tarımsal hasılamız Ülke ortalamasının oldukça üzerin-de seyrediyor.
İlimiz hatırı sayılır ölçüde bir büyükbaş hayvan varlığına sahip. Özellikle Suluova İlçemizde yoğunlaşan büyükbaş besi hay-vancılığı faaliyetlerinde Ülkemizde başı çe-ken illerden biriyiz. Ülkemizin ilklerinden olan Suluova Besi OSB bu alanda farklı böl-gelere örnek teşkil etmektedir. Göreve gel-diğimiz andan itibaren gerek karma OSB’ler gerekse besi OSB ile detaylı şekilde ilgilenmeye gayret ettik. Bu çalışmalar so-nucu Besi OSB’nin kapasitesinin dolmaya başladığını ve yatırımcılardan gelen yer tah-sisi taleplerinin karşılanamadığını görerek, genişleme çalışmalarına başladık.
Geldiğimiz noktada Besi OSB’ye yakın ve kamulaştırma maliyeti olmayan bir hazine arazisinde karar kıldık. Bu arazinin OSB’ye dahil edilmesiyle 90 hektarlık mevcut alan, yaklaşık 65 hektarlık bir artışla 155 hektara çıkacak, yine mevcut 10.000 başlık hayvan kapasitesinde de 8-9 bin başlık bir artış olacaktır.
Bu genişleme çalışmalarının tamamlan-masıyla yer tahsisi için bekleyen yatırımcı-ların ihtiyaçlarını karşılayacak ve önümüz-deki süreçte Amasya’yı bir kırmızı et üretim merkezine dönüştüreceğiz.
Tüm bu çalışmalarımızın temel amacı ise Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere çizdiği 2023 vizyonunda, Amasya için öngörülen hayvancılık hedeflerine ulaşmaktır. Yapılan bu genişleme çalışması ayrıca Amasya eko-nomisi ve istihdamına da önemli katkılar sağ-layacaktır.”
Vali Mustafa Masatlı’nın konuşmasının ar-dından çeşitli bakanlıklardan gelen uzmanlar ile bazı kamu kurumlarının yöneticileri ta-rafından Suluova Besi OSB’nin genişleme faaliyetleri kapsamında tamamlanması ge-reken prosedüre ilişkin görüşmeler yapı-larak, gerekli onaylar alındı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı