GündemValilik

Vali Masatlı;Havza Yönetim Heyeti Toplantısına Başkanlık Etti

Yeşilırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Vali Mustafa Masatlı’nın Başkanlığında gerçekleştirildi. Video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıda Yeşilırmak Havzasında yer alan illerin Valilikleri, Kaymakamlıkları, Üniversiteleri, Belediyeleri, İl Özel İdareleri, DSİ Şube Müdürlükleri, İller Bankası Bölge Müdürlükleri, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri ile diğer paydaş kurumlardan temsilciler yer aldı.
Toplantıda ilk olarak DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, toplantının amacı, kapsamı ve gündem konuları hakkında bilgiler verdi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Mustafa Masatlı ise şunları ifade etti: “Yeşilırmak Havzası ölçeğinde yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması, uygulamaları-nın takibi sürecinde kurumlar arası koordinas-yonun sağlanması amacıyla bu toplantımızı düzenli-yoruz. Toplantımızda Yeşil-ırmak Havzasının korun-ması, geleceğinin planlan-ması maksadıyla Heyet Üyelerimiz tarafından kendi görev alanlarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunu-lacaktır. Bunun neticesinde bizler de havzamızda yapıl-ması planlanan çalışmaları kararlaştıracak ve sahada eksiksiz olarak uygulan-masını takip edeceğiz.
Özellikle son birkaç yılda bu coğrafyada, havzamızı olumsuz etkileyen dış etken-lerle karşı karşıya kaldık. Bunlardan biri havzaların karşılaştığı kirlilik yükünün artmasıdır. Diğer taraftan kuraklığın olumsuz etkisi özellikle 2021 yılında bölge-mizde oldukça ciddi ölçüde hissedilmiştir. Kuraklık hem doğada yaşayan canlıları, hem de tarımsal üretimi olumsuz etkilemiştir. Bu yıl ayrıca bölgemizde yer alan Kastamonu ve Giresun’da büyük sel felaketleri yaşan-mıştır. Bu felaketlerle bir daha karşılaşmamak için, bir takım yeni önlemler almamız ve bu önlemleri eksiksiz olarak uygulama-mız gerekmektedir.
Bu çalışmalarda nihai amacımız, bu verimli havzayı tüm güzellikleriyle gelecek nesillere emanet edebilmektir. O bakımdan yapılacak olan çalışmaların çok kıymetli ve önemli olduğunu burada özellikle ifade etmek istiyorum.
Bu vesileyle başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne, DSİ Bölge Müdürlüğüne ve toplantımıza katkı sağlayan paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyor, yaklaşan yeni yılınızı da tebrik ede-rek, 2022 yılının Ülkemize ve dünyaya iyilikler getirmesini temenni ediyorum.”
Valiliğin konuş-masının ardından toplan-tıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Gökçen Gökdereli ve Işıl Sa-kın, Havza Yönetimleri hak-kında benimsenen yeni yak-laşımlar üzerine birer sunum yaptılar. Toplantı katılımcı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin Yeşilırmak Havzası Yönetimine ilişkin görüş ve önerilerini sunmasıyla sona erdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı