Gündem

VALİ MASATLI,OKA YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILDI

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, OKA Dönem Başkanı Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı’nın ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2022 yılı Ocak ayı Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.
Toplantıda ayrıca Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Amas-ya il Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, Tokat Ticaret ve Sana-yi Odası Başkanı Ali Çelik, Amasya Ticaret ve Sanayi Oda-sı Başkanı Murat Kırlangıç ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin yer aldı. OKA Dönem Başkanı Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı toplantıda yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2022 yılı Ocak ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Tokat’ta bir aradayız.
Yönetim Kurulu toplan-tısında tekrar bir arada olabilmekten büyük mem-nuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. 2022 yılı itibarıyla Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenmiş olmam vesi-lesiyle bir kere daha Ülkemizde de yatırımlar, çalışma hayatı ve üretimin sürekliliği konusunda yeniden normalleşme ve atağa kalkma dönemi olan 2021 yılında OKA Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüt-müş olan Samsun Vali Sayın Doç. Dr. Zülkif DAĞLI ya bir kere daha teşekkür ederim. İnşallah, 2022 yılında da bütün Yönetim Kurulu üyelerimizle işbirliği ve isti-şare içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde kaynakların hızlı ve etkili sonuçlar elde edilmesi için kullanımı konusunda çalışmalarımızı yönlendi-receğiz.
Ülkemiz ve bölge illerimizin pandemi sonra-sında ekonomik ve sosyal hayatta geçmekte olduğu dönüşüm sürecinde; devam eden projelerin belirli bir bütçe disiplini içerisinde planlanan zaman diliminde ve beklenen sonuçlar elde edilmiş olarak tamamlan-ması noktasında gerek Ajans gerekse de proje yararlanı-cısı olan kurum ve kuruluş-larımız yoğun gayret sarf ediyor. OKA Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizler, ülke-mizin ve bölgemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlamak, bulunduğu konumdan daha ileri nokta-lara taşınması için her düzeyde sıkı çalışmalar yaparak kurumlarımıza ve kuruluşlarına destek vermeye devam edeceğiz.
Kalkınma Ajansımız bugüne kadar olduğu gibi artan bir ivme ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde başta Organize Sanayi Bölgeleri olmak üzere yatırım alanlarının etkin tanıtımı ve işletme-lerin uluslararası pazarlara girişi noktasında teknik destek sağlanması amacıyla faaliyet ve desteklere yoğunlaşacaktır. Bugünkü toplantımızda Ajansın, devam eden proje uygulama-ları ile ilgili görüşmeler ya-pıp Ajans kaynaklarının doğru yatırım ve faaliyetlere yönlendirilmesi için gündem maddelerini ele alacağız.
Şehrimizde ağırlamaktan şeref duyduğum Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor ve toplantımızın bölgemiz için başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum.” Toplantıda daha sonra gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.