Son Dakika

Vali Masatlı,‘Otizm’ İçin Mavi Bir ışık Yakacağımız Yarınlar Diliyorum

Vali Masatlı,‘Otizm’ İçin Mavi Bir ışık Yakacağımız Yarınlar Diliyorum

Amasya Valisi Mustafa Masatlı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tüm dünyada otizm konusunda farkın-dalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla, Birleşmiş Milletler 2008 yılında 2 Nisan gününü “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan etmiştir. Dünya Otizm Farkındalık Günü, Otizmli in-sanların özelliklerini öğrenmek, bu insan-larla ilgili farkındalığı arttırmak ve nezaketi teşvik etmek için önemli bir fırsattır.
Otizm Farkındalık Ayı çerçevesinde tüm dünyada otizm ve otizmli bireylerin top-lumsal yaşama katılımı konusunda farkın-dalığın ve duyarlılığın artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmekte, er-ken teşhisle tedavinin yaygınlaş-tırılması hedeflenmektedir.
Bizlere düşen görev gün geçtikçe yaygınlaşan Otizme ilişkin farkın-dalığın arttırılması, yürüttüğümüz ni-telikli çalışmalarla özel çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve onların yete-neklerini toplumumuzla paylaşma-larının önünü açmaktır.
Bu kapsamda Otizme dikkat çek-mek amacı ile başlatılan ‘Mavi Işık Yak Kampanyasına’ destek olmak için 2 Nisan Cuma günü Amasya Kalesi ve Yalıboyu mavi ışık ile aydınlatı-lacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” vesilesiyle gele-ceğimizin en önemli parçası olan çocuk-larımızın temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağ-lık hizmetlerinden en uygun şekilde fayda-lanmalarını ve bu günün toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmasını temenni ediyor, hep beraber deniz ve gökyüzünün rengine bürünerek ‘Otizm’ için mavi bir ışık yaka-cağımız yarınlar diliyorum.
Lütfen otizme bir eksiklik olarak değil, farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın. Otizm hastalık değil, farklılıktır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.