Gündem

Vali Mustafa MASATLI; ‘DOKAP ilimizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır’

Vali Mustafa MASATLI; ‘DOKAP ilimizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır’

Amasya Valisi Mustafa MASATLI geç-tiğimiz yıl ilimizin de dahil olduğu Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın tanıtım programına ka-tılarak, DOKAP’dan 2021 yılında destek alan projelerin iş birliği protokollerini im-zaladı.
Programda ayrıca Amasya Belediye Başkanı Mehmet SARI, DOKAP Başkanı Hakan GÜLTEKİN, protokol üyeleri ve siya-si partilerin yöneticileri yer aldı.
Programda ilk olarak konuşan Amasya Belediye Başkanı Mehmet SARI, DOKAP tarafından onaylanan projelerin ilimize ha-yırlı olmasını temenni etti.
Vali Mustafa MASATLI ise konuş-masında şunları kaydetti: “Amasya bin-lerce yıllık tarihiyle, Anadolu coğrafyasının eşsiz şehirlerinden biridir. Bu kadim kenti geleceğe güçlü şekilde taşımak ancak sa-nayide, tarımda, hizmet sektöründe ve turizmde atacağımız yerinde ve kararlı adımlarla mümkün olacaktır.
Ülkemiz büyük bir hızla gelişiyor, de-ğişiyor ve kalkınıyor.
Bu maksatla Sayın Cumhur-başkanımızın Başbakanlığı döneminde yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla kalkınma ajansları oluşturul-muştur. O günden bugüne Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bünyesinde yer alan ilimizde, sayısız proje ve destekleme ha-yata geçirilmiştir.
Doğu Karadeniz Projesi ise Orta ve Doğu Karadeniz illerini kapsayan daha ge-niş ölçekli bir yaklaşımla benzer özelliklere sahip bu illerde kalkınma hızını arttırmayı hedeflemektedir.
Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerini kapsayan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına, 13 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan Cum-hurbaşkanlığı kararı ile Amasya ve Çorum’un da dahil edilmesiyle il sayısı 11’e ulaşmıştır.
Faaliyetlerine başladığı 2012 yılından bu yana bölge halkının refahı ve mutluluğu için çalışarak yerelden merkeze çok yönlü, katılımcı, kapsayıcı bölgesel kalkınma perspektifiyle hareket eden DOKAP, Kara-deniz Bölgesi’nde kalkınmada öncü aktör olabilecek sektörleri desteklemektedir.
DOKAP bünyesinde İlimizin de lokomotif sektörlerinden olan turizm ve sa-nayi başta olmak üzere, üretim sektörü, ekonomik kalkınma, altyapı ve kentsel gelişme, sosyal gelişme ile yerel düzeyde kurumsal kapasitenin gelişimi başlıklı 5 ana eksen üzerinde çok sayıda proje ha-yata geçirmiştir.
DOKAP’ın sunacağı imkanlarla birlikte ilimizde sanayi, altyapı, tarım, eğitim, turizm gibi alanlarda yatırımlar için yeni fır-satlar oluşacaktır.
Bu kapsamda 2021 yılında ilimizde, Amasya İl Özel İdaresi’nin Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama alanında toplam proje tu-tarı 7.754.388 TL olan 3 projesi,
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Bit-kisel Üretim alanında toplam proje tutarı 4.043.920 TL olan 1 projesi ve Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi alanında toplam proje tutarı 713.500 TL olan 2 projesi,
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Eğitim, Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Destek-lenmesi alanında toplam proje tutarı 240.000 TL olan 1 projesi,
Son olarak da Taşova Belediye Baş-kanlığının

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.