GÜNCEL HABER

Vali Mustafa MASATLI: ‘Ecdat Yadigarı Bu Toprakları Zenginleştirmek İçin Projelerimiz Devam Edecektir’

Vali Mustafa MASATLI: ‘Ecdat Yadigarı Bu Toprakları Zenginleştirmek İçin Projelerimiz Devam Edecektir’

Amasya İl Tarım Orman Müdürlüğünde gerçekleşen Çilek Fidesi ve Malç Naylonu programı gerçekleştirildi.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı Valiliğin çalışması sonucu, toplam maliyetinin %75’i İl Özel İdaresi kaynaklarından finanse edilen Çilek Fidesi ve Malç Naylonu Dağıtım Tö-renine katıldı.
Programda ayrıca Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, İl Tarım ve Orman Müdür V.Hayrullah Göktekin İl Genel Meclisi Baş-kanı Zeki Eraslan, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, protokol üyeleri ve üreticiler yer aldı.
İl Tarım ve Orman Müdür V.Hayrullah Göktekin; Hepinizin bildiği gibi ilimizin en önemli gelir kaynağı tarımdır. Tarım arazileri-nin bir kısmı küçük ölçekli olduğundan tarla bitkilerinin yetiştirilmesi ekonomik olma-maktadır.
Bu arazileri değerlendirmek için çiftçi-lerimiz sebze yetiştiriciliğine yönelmiş olup bu alanlarda çoğunlukla domates, biber ve benzeri ürünler yetiştirmektedirler.
İlimiz toprak ve iklim yapısı itibariyle çok çeşitli bitkiler yetiştirilmesine imkan sağ-layan yapıdadır. Bu bitkilerden birisi de çilek olup pazar değeri yüksek ve birçok şekilde değerlendirilmesi mümkündür.
Ve bölgemiz normallerinde yetiştirilmesi oldukça uygundur.
Bugün siz değerli çiftçilerimizle buluş-turacak olduğumuz Albion çeşidi çilek hasat süresi uzunluğu ile yediverenolarak adlan-dırılmaktadır.
Bu çeşit dekara ortalama 3.5 ton gelmesi ve pazar de-ğerinin yüksek olması bakımın-dan da ilk kuruluş maliyetlerini de daha ilk yıl-da amorte etmektedir. İl Özel idaresi Kır-sal Destekli Çilek Yetiştiriciliği Projesi ile Amas-ya merkez ve ilçelerinde 60 dekar alanda çi-lek bahçesi kurulacaktır. Proje bütçesi top-lam 290.360 olup bunun %75’i Amasya İl Özel İdaresi %25’i çiftçi katkısı olarak finans edilmiştir.
Projemiz ile 300.000 adet Albion çeşidi çi-lek fidesi 6000 kilogram Malç Naylonu çift-çilerimize teslim edilecek olup projemiz Amasya ve ilçelerinde toplam 46 çiftçimiz ka-zanacaktır.
Sonuç olarak ilimiz de bu proje kap-samında yıllık ortalama 210 ton çilek üretimi beklenmektedir. İlimizde 2020 yılı TÜİK veri-lerine göre 258 dekar çilek yetiştirme alanı olup toplam üretim miktarı 316 tondur. Allion cinsi bu çilekler eski hera çeşidine nazaran fazla hasat miktarı sağlamaktadır.
Bu sayede ilimizde üretim alanı %25 artış ile 318 dekara ve üretim miktarı ise 210 ton beklentisi ile toplamda %65 artarak 556 ton olarak yükselecektir. Hem soft alım hemde sanayik değerlendirilen pazarlama sorunu olmayan ve geçtiğimiz yılda fiyatı 8 Türk Lirası ortalama alındığında dekardan brüt olarak 28.000 Türk Lirası gibi oldukça yüksek gelir sağlamaktadır.
Ayrıca bu proje ile Çilek de sulama dam-lama sistemi ve malçlama gibi tekniklerde uygulandığından çiftçilerimiz için diğer yön-lerde de kullanılmak üzere önemli bir örnek olacaktır. “Destek bizden üretim sizden” slo-ganı ile hemen her hafta başka bir üretim ma-teryali sunarak siz değerli çiftçilerimizin mali-yetlerini azaltma ve sizi iyiye ve doğruya yönlendirme çabası içerisindeyiz.
Bu çabalarımızın gerçekleşmesinde önü-müzdeki engelleri kaldıran ve tüm destek-lerini bizlere sunan Sayın Valimiz Mustafa MASATLI’ya şahsım kurumum ve siz çiftçi-lerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum-”dedi
Amasya Milletvekili M. Levent Kara-hocagil konuşmasında;Tarım il müdürlüğü ve il özel idaresi iş birliği ile uzun zamandır köylümüze,çiftçimize destek adına hakikaten çok güzel projeler gerçekleştiriliyor.
Ben amasyamızın 40 yıllık esnafıyım 40 yıllık bi esnaflık hayatında biz hep köy-lümüzün yağmur istediği zaman onunla bera-ber yağmur yağsın diye dua ettik. yine yağ-mur istemedikleri zaman da yağmur yağma-sın diye dua ettik çünkü köylümüzün hasadı iyi olursa köylümüzün cebine para girerse biz esnafa da yansıyor hatta işçi ve mühendisine bu bereket yağıyor. Milletvekili olduktan son-ra da hep Amasyamızın bir tarım bölgesi olduğunu ve bu tarım bölgesi olduğundan dolayı da ilk olarak tarımın ana ham maddesi olan sulama sisteminin mutlaka yapılması ve bitirilmesi gerektiğini hep söyledim ve yine burda sayın Valimiz Mustafa Masatlı’ya çok teşekkür ediyorum.
Bütçesinin büyük bir kısmını sulamaya ayırdı. İnşallah eğer sulama sistemini Amas-yada bitirebilirsek eğer barajlarımızı, göllet-lerimizi ve kapalı sistem sulama sistem-lerimizi bitirebilirsek köylümüzün gerçek-tende gelirinin katlanacağını Amasyamızda milli gelirin bu oranda da atacağına yürekten inanıyoruz”dedi
Projenin Amasya’mıza ve çiftçimize ha-yırlı olması temennisinde bulundu.
Programda son konuşmayı yapan Amas-ya Valisi Mustafa Masatlı ise şu ifadelere yer verdi “ Amasya İlimiz ülke coğrafyamızda önemli bir tarım bakımından çok önemli bir konuma sahip ve ülke tarımında söz sahibi olan ilimizdir. Şeker pancarı tohumunda da Türkiye birincisi üretiminde 1., Kuru Soğan ve Misket Elmada 3., Bamya, Salatalık ve Kirazda ise üretim mik-tarları bakımından 5. sıradayız.
Bu topraklar bizlere emanet edilmiş bu topraklarda en iyi ve en değerli ürünleri ge-çiştirerek buradan elde ettiğimiz ürünleri ül-kemize ve dünyaya ulaştırıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 hedef-lerini belirlerken ticarette sanayiye tarımdan Turizme ve hizmet sektörüne dahil çok bide de hedefler gösterdi.
Bizde Amasya için belirlenen hedefleri ya-kalamak ve aşmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz.
Yaklaşık Göreve geldiğimiz 7 aydır ilk günden itibaren tarım sektörüne ayrı bir önem vererek, elma, kiraz, cennet hurması, nohut, ayçiçeği, incir ve yonca üretimini des-teklemek için projeler hayata geçirdik.
Bugün ise ‘Çilek Üretimini Destekleme Projesiyle’ sizlerle bir aradayız. Bizler üretim miktarımız fazla olan ürünlerin yanına, çeşit-liliği artırmak ve alternatifler geliştirmek için yeni ürünler eklemeye çalışıyoruz. Cennet Hurması, İncir ve Çilek üretimini bu kapsam-da önemsiyor ve destekliyoruz.
Amasya’nın tarımdaki en büyük problemi sulamadır. Bizde bu soruna çözüm üretmek ve tarımsal hasılamızı arttırmak adına İl Özel İdaremizin sulama bütçesini en az 4 kat artır-mayı hedefliyoruz. Geçen yıl 600 hektarlık alanı sulamaya açarken, bu yıl 2500 hektarlık bir araziyi suyla buluşturacağız.
Yani bir barajın sulayabileceği kadar bir alanı suya kavuşturarak, çiftçimizin hizme-tine sunacağız.
Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, çalışarak, üreterek, teknoloji geliştirerek, kal-kınacak ve insanımızın refah seviyesini art-tıracağız.
2000’li yıllardan önce tarımda ve di-ğer alanlarda bu denli büyük teşvikler yoktu. Şimdi ise Hükümetimiz, üreticimize katkı sağlamak adına çeşitli kalemlerde birçok destek sağlamaktadır.
Bu noktadan sonra dağıtımını yaptığımız bu fideleri büyütmek ve kendi bütçeniz ile ekonomiye katkı sağlamak siz çiftçilerimizin görevidir.
İnşallah dikimi yapılacak bu ürünlerden çiftimiz bereketli kazançlar elde eder. Bu dü-şüncelerle bu projenin hayata geçmesin-de emek sarf eden herkese teşekkür ediyor, üreticilerimize bol kazançlar diliyorum.-”ifa-delerine yer verdi
Konuşmaların ardından proje kap-samında yaklaşık 290 bin TL’ye temin edilen ve 60 dekarlık alanda dikimi yapılacak olan 300 bin adet çilek fidesi ve 6000 kilo malç naylonu Vali Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri tarafından hak sahibi çiftçilere teslim edildi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı