Son Dakika

Vali Mustafa MASATLI OKA Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

Vali Mustafa MASATLI OKA Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı Video Kon-ferans yoluyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.
Toplantıda ayrıca OKA Yönetim Kurulu Başkanı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Amasya Belediye Başkanı Meh-met Sarı ile OKA yönetim kurulu üyeleri yer aldı.
Toplantıda ilk olarak OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin tarafından toplantı gün-deminde yer alan, 2020 yılı İç Kontrol ve Risk Yönetim Raporu, 2020 yılı Birim Faaliyet Raporu Taslağı ile Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Prog-ramı hakkında bilgiler verildi.
Verilen bilgilere göre Kat-ma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programına 4 ilden toplam 19 proje başvurusu yapılmış olup, bu projelerin 15’i kabul edilmiştir.
Destek almaya hak ka-zanan 15 projenin 4’ü Amasya, 3’ü Samsun, 4’ü Tokat ve 4’ü de Çorum illerinden sunul-muştur.
Daha sonra toplantıda ge-nel bir değerlendirme yapan Vali Mustafa Masatlı ise şun-ları söyledi: “Salgın döne-minde ülkemizi ayakta tutan güç, Sayın Cumhurbaşka-nımızın liderliğindeki hükümetimizin aldığı etkili tedbirler ve duraksamayan üretim sek-törümüzdür.
Sanayi sektörü bu süreçte hız kesmeden üretmeye devam etmiştir. Bizde Bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda Organize Sanayi Bölgelerinin temel altyapı gereksinimlerini karşılamak adına, Katma Değerli Üretim Alt-yapısının Geliştirilmesi Mali Destek Prog-ramını gündeme getirdik.
Bu önerimiz neticesinde başlayan proje sürecinin sonunda Amasya OSB, Merzifon OSB, Suluova Besi OSB ve Suluova OSB’nin altyapı ihtiyaçları için 4 adet projeyi ajan-sımıza sunduk.
Bu dört projede desteklenmeye uygun gö-rülmüş ve Amasya bu mali destek prog-ramında dağıtılması hedeflenen toplam des-teğin en büyük payını %28’lik bir oranla almaya hak kazanmıştır.
Bu projeler sayesinde organize sanayi bölgelerimizin kurumsal kimliği daha da de-ğer kazanacaktır.” Toplantıda daha sonra gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.