Son Dakika

Vali Mustafa MASATLI OSB Üst Kuruluna Başkanlık Etti

Vali Mustafa MASATLI OSB Üst Kuruluna Başkanlık Etti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı İlimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Böl-gelerinin genel işleyişinin değerlendirildiği OSB Üst Kurul Toplantısına Başkanlık etti. Toplantıda ayrıca Sanayi ve Teknoloji İl Mü-dürlüğü ile Amasya, Merzifon, Suluova Kar-ma, Suluova Besi ve Taşova OSB’den yetki-liler yer aldı.
Vali Mustafa Masatlı toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “İlimiz gene-linde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgelerinin genel işleyişini, sorunlarını ve ihtiyaçlarını görüşmek üzere toplanmış bulu-nuyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Taşova OSB’nin kurulmasıyla birlikte Amasya’daki OSB sayısını beşe çıkarmıştık.
Bu aşamadan sonra en kısa sürede Taşova OSB’nin faaliyete geçmesi için gerek-li çalışmaları bitirmek ve yatırımcılara yer tahsisine başlamak istiyoruz.
Diğer OSB’lerimizde ise genişleme çalış-maları süratle devam etmektedir. Amas-ya’nın sanayi potansiyelini üst seviyede kul-lanmak ancak, OSB’lerimizi genişletmekle mümkün olabilecektir. Taşova OSB’nin faal hale gelmesi ve diğer OSB’lerimizdeki geniş-leme çalışmalarının tamamlanmasıyla Amas-ya ekonomisi daha da büyüyecek ve sanayi istihdamımız artacaktır.
Ayrıca Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının Katma Değerli Üretim Altyapısının Destek-lenmesi Mali Destek Programından %28’lik bir oranla en çok payı Amasya almıştır. Bu projelerle ilimizdeki Amasya OSB, Merzifon OSB, Suluova Karma OSB ve Suluova Besi OSB’nin altyapıları güçlendirilecek ve marka değerleri artacaktır.
Bu kapsamda OKA ve OSB’lerimiz arasın-da Destekleme Protokolleri de imzalanmış olup, 6 Mayıs 2021 günü itibariyle proje eği-timlerine başlanacaktır.Bunlarla birlikte Amasya, Merzifon ve Suluova OSB’nin arıt-ma tesislerinin kurulması için Sanayi ve Tek-noloji Bakanlığımız nezdinde yaptığımız gö-rüşmeler olumlu neticelenmiş ve bu OSB’lerimizin arıtma tesisleri 2021 yılı ya-tırım programına dahil edilmiştir.
”Vali Mustafa Masatlı’nın konuşma-sının ardından İlimizdeki Organize Sanayi Böl-gelerinin genişleme çalışmaları, atıksu arıt-ma tesisi çalışmaları, OKA Mali Destek Prog-ramı ve Taşova OSB’nin faaliyete geçme sü-reci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı