Son Dakika

Vali Mustafa MASATLI, tarım, sanayi ve üretim sektörü temsilcileriyle tam kapanma sürecini değerlendirdi

Vali Mustafa MASATLI, tarım, sanayi ve üretim sektörü temsilcileriyle tam kapanma sürecini değerlendirdi

Amasya Valisi Mustafa MASATLI, ülkemiz genelinde 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması kapsamında görüş ve önerilerini almak üzere ilimizde faaliyet gös-teren Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları ve Ziraat Odalarının baş-kanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Top-lantıda ayrıca Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı DAĞ da yer aldı.Valimiz Mustafa MASATLI toplan-tının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Öncelikle Pençe-Şimşek Operas-yon bölgesinde Şehit düşen Amasyalı hem-şerimiz Uzman Onbaşı Hüsamettin GÖKÇE’ye Allah’tan rahmet, ailesine, Amas-ya halkına ve milletimize başsağlığı dili-yorum. Sizlerin de bildiği gibi Sayın Cumhur-başkanımızın başkanlığında toplanan hükü-metimiz, ülkemiz genelinde 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam zamanlı ola-rak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar vermiştir. Bu konunun detayları ise İçiş-leri Bakanlığımızın yayımladığı genelge ile be-lirlenmiştir. Bu süreçte devletimiz üretim ve tedarik zincirinin aksamaması için büyük bir hassasiyet göstermekte ve gerekli kolay-lıkları sağlamaktadır. Bizde ilimizdeki öncü sektörlerin temsilcileri olan sizleri dinlemek, varsa sürece ilişkin görüş ve önerilerinizi al-mak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu dönemde üretimin, sanayinin, tarımsal faali-yetlerin devam etmesine büyük önem veri-yoruz. Bu kapsamda Bakanlığımızca belir-lenen sektörlerde çalışan kişiler izin belge-leriyle belirlenen güzergahlarda olmak kay-dıyla muafiyete tabi olacaklardır. Ayrıca siz-lerin bu konudaki önerilerinizi de genelge çer-çevesinde değerlendireceğiz. Hepinize süre-ce verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ediyorum.”
Vali Masatlı konuşmasının ardından ilimiz genelinde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları ve Zi-raat Odalarının başkanları konuya ilişkin gö-rüş ve önerilerini dile getirerek, Valimiz Mus-tafa MASATLI’ya sektör temsilcilerini bil-gilendirmesi ve görüş ve önerilerini din-lemesinden dolayı teşekkür ettiler.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı