Gündem

VEZİRKÖPRÜ ORMANLARINDA GENÇLİK AKIN AKIN GELİYOR

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Silvikültür Şube Müdürü Engin Keleş ve Mali İşler Şube Müdürü Recep Karataş beraberliğinde Vezir-köprü Orman İşletme Müdür-lüğüne gerçekleştirdiği ziyarette İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak tarafından karşı-lanarak bölgede yürütülen or-mancılık faaliyetleriyle ilgili yapılan bilgilendirmenin ardından silvikültür çalışmaları yapılan sahalarda incelemelerde bulunuldu. Vezirköprü Ormanlarında Gençlik Akın Akın Geliyor Silvikültür çalışmalarıyla Orman İçerisinde sıkışıklığı gideriyor, gençliğin üzerindeki baskıyı kaldırıyor, tohumların toprakla buluşma-sını sağlayarak gençliği coştu-ruyor geleceğe nefes olmaya devam ediyoruz. Vezirköprü orman işletme müdürlüğü dumluca şefliği 65 nolu bölme Çsd1 /a aktüel Çsd1/a meşcere tipinde 11.3 hektar alanda 2014 yılında tohumlama kesimi yapılmış olup 2015 yılında ilk çimlenmeler gözlemlenmiştir.
Sahada ışık kesimleri tamamlanmış olup sahadaki fidanlar incelenerek 2023 yılında boşaltma kesimine konu edilmesi planlanan sahada incelemelerde bulunularak yapılması öngürülen çalışmalara yönelik talimatlar aktarıldı.
Kunduz orman işletme şefliği 30 nolu bölme Çsd2-2 ve Çsde2 mescereleri ve 31 nolu bölme Çsd2 ve Çsde2 meşcereleri toplamda 18.5 ha alanda tohumlama kesimi devam sahalarda denetim ve incelemeler yapıldı.
Ormanlarımızın sürekliliğini sağlamak ve gelecek kuşakların yararlanabileceği çok fonksiyonel ormanlar kurmak için, ağaçların ihtiyaçlarına, biyolojik özelliklerine, yetişme şartlarına göre, genç meşçere bakımlarımızı yapıyor, ormanlarımızı gençleştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.