Gündem

YALNIZ YAŞAMAYIN, EVE KAPANMAYIN VE ERKEN EMEKLİ OLMAYIN!

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr.Dursun Koç,21 Eylül Dünya Alzheimer günü dola-yısıyla basın açıkla-masında bulundu.Alzheimer’in beyinde ne zaman başladığı belli olma-yan, aynı zamanda beyni zayıf düşüren ve depresyonla da bağlantısı olan bir hastalık olduğunu belirten Amasya İl Sağlık Müdürü Dr.Dursun KOÇ, hastalığın ne zaman ortaya çıkacağını beklemek yerine yaşam tarzıyla ilgili bazı önlem-ler almayı tavsiye ediyor.
Hep aynı işlerle uğraşmak yerine yeni şeyler denemeyi, bulmaca yerine sudoku çözmeyi tavsiye eden Dr.Dursun Koç, “Yalnız yaşamayın, eve kapanmayın ve erken emekli olmayın” diyor.
Tüm dünyada ve ülkemizde insan ömrünün uzamasıyla beraber görülme sıklığı artan Alzheimer hastalığı hakkında toplumsal farkındalığı artırma, tedavi ve bakım olanaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırıl-ması amacıyla 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olarak kabul ediliyor.
Müdür Dr.Dursun Koç; hastalığın teşhisi ve önlenmesi konusunda alınabilecek tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Alzheimer, Demans demek değildir
Alzheimer hastalığının bir bunama (Demans) hastalığı olduğunu ifade eden Müdür Dr.Dursun Koç, “Demans; genel olarak beynin zihinsel ve dav-ranışsal işlevlerinin bozulmasıyla ortaya çıkan bir sonuçtur.
Alzheimer eşittir Demans demek değildir. Çünkü demansla sonuçlanan ya da seyri sırasında demans ortaya çıkan birçok hastalık ve neden vardır. Alzhe-imer hastalığı bunlardan sadece biridir. Yani her Alzheimer hastası Demans hastasıdır ama her Demans hastası Alzheimer hastası değildir. Beyni etkileyen hastalık ya da durumun ne oldu-ğuna ve beyni nasıl etkilediğine bağlı olarak demans çeşitlenir. Bu çeşitlenmeyi anlayabilmekte beyin bölgeleri ve işlevleri arasındaki ilişkiye dair temel bilgiler önemlidir.” diye konuştu.
Erken tanı Alzheimer’da çok önemli Alzheimer hastalığıyla ilgili olarak gelinen noktada en önemli kavramın erken tanı olduğunu vurgulayan Koç, “Erken tanı, hastalığın ilerleme hızının sınırlı olduğu evrenin tespiti anlamına geldiğinden bu evrede başlanan tedavinin etkin-liği daha fazladır. Diğer yandan, Alzheimer’da erken tanı imkan-ları vardır.
Bu imkan çok yönlü beyin taramaları, beyin suyu ve kan analizleri yaptırma yoluyla kullanılabilir.” dedi.
Beyin check-up Alzheimer’ın erken teş-hisini sağlıyor
Beyin check-up’ın özellikle Alzheimer hastalığının erken tanı ve tedavisi için önemli olduğu-nun altını çizen Koç, “Sinsi başlayan ve ciddi hafıza kayıplarına yol açan Alzheimer, beyin check up’ı ile erken belirtiler verdiği dönemde anlaşı-labilir. Erken dönemde tedavi uygulanmaya başlanır.” dedi.
Bu unutkanlıklar Alzheimer habercisi olabilir!
Koç,, Alzheimer hastalığına yol açabilen ve 1 kez bile yaşanması durumunda dikkat edilmesi gereken unutkanlıkları şöyle sıraladı: 50 yıldan beri sahip olunan ve son yıllarda içinde yaşanmayan ev ya da evlerin var oldukları ve nerede oldukları unutuluyorsa,
5 – 6 kadar, çok fazla sayıda olmayan torunların adları ve yaşları karıştırılırsa, Gündelik olarak sık kullanılan eşyaların yerleri hatırlamakta zorluk çekiliyorsa, 15 – 20 yıl önce ölmüş bir Cumhurbaşkanı şimdiki ile karıştırılırsa,
Daha önceden iyi tanınan ve ölmüş oldukları da bilinen insanlardan yaşıyormuş gibi söz ediliyorsa, Bu sayılanlar söylendiğinde unutulduğu kabul edilmiyorsa bu belirtiler Alzheimer için önemli işaret-lerdir. Alzheimer’dan değil, geç kalmaktan korkulmalı
Alzheimer’a karşı tavsiyeleri anlatırken beyin ve moral güç-lendirici etkenlerden bahsetmenin daha gerçekçi olacağını belirten Dr.Dursun koç, “Alzheimer, beyinde ne zaman başladığı belli olmayan, aynı zamanda beyni zayıf düşüren ve depresyonla da bağlantısı olan bir hastalık.
Bu bağlamda hastalığın ne zaman ortaya çıkacağını beklemek yerine yaşam tarzıyla ilgili bazı öneriler getirmek hem gerçekçi olur hem de toplumun morali üzerinde olumlu etkileri olur.” dedi.
Erken emekli olmayın, eve kapanmayın!
Müdür Dr.Dursun Koç, Alzheimer’a karşı benimsenmesi gereken yaşam tarzı önerilerini şöyle paylaştı: Yalnız yaşamayın, eve kapanmayın, Erken emekli olup kabuğuna çekilmeyin,
Hep aynı işlerle uğraşmayın, yeni şeyler deneyin, Yaşınızın insanı olmayın! Statünüzden sıyrılın, Dünyanın merkezinde oturmaktan vazgeçin,
Mantığınızdan önce sezgileri-nize güvenin, Kontrollu açlık tavsiye ediliyor, bizde oruç bu tavsiyeye karşılık gelebilir.
Alternatif tıbbın hiçbir faydası yok, Bulmaca çözecek-seniz sudokuyu tercih edin,
Nefret duygusundan uzak durun, olumlu düşünün, Çocukluğunuzun ve gençliğinizin mekanlarına gidin, Müzik dinleyin, mümkünse şarkı söyle-yin, Sabahları ilk işiniz gazete okumak olmasın, Televizyondaki haber ve tartışma programların-dan mümkün olduğunca uzak durun, Daha çok belgeselleri, dizileri, müzik ve yemek prog-ramlarını izlemeyi tercih edin, Hastalıkla ilgili efsanelere inanmayın, Düzenli cinsel yaşam beyni uyarıyor, Ailenizde Alzheimer gibi herhangi bir bunama hastalığı varsa genetik riskinizi dikkate alın.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.